نقش رسانه در ترویج اطلاعات غلط حقوقی در میان مردم (برخی اشتباهات حقوقی مردم) – قاسم نجفی بابادی

نقش رسانه در ترویج اطلاعات غلط حقوقی در میان مردم     🔷 متاسفانه در این چند سال، شاهد ارائه اطلاعات حقوقی غلط از سوی رسانه عمومی هستیم که همگی ناشی از عدم ترویج فرهنگ اخذ مشاوره ازوکلا و حقوقدانان بوده، امری که مشخصا موجب اضرار هموطنان به علتجهل نسبت…

عدم تحقق افتراء به صرف صدور قرار منع تعقیب – قاسم نجفی بابادی

دادنامه افترا ⚖️🔰 عدم تحقق افتراء به صرف صدور قرار منع تعقیب ❇️⚖️چکیده: صرف صدور قرار منع تعقیب متهم از بزه، مجوز تحقق بزه افترا نیست زیرا پذیرش این امر موجب انسداد باب شکایت و تظلم‌خواهی خواهد بود.     تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۷/۰۹ شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۸۴۶   در…