مجازات برای جرم پاپوش درست کردن – قاسم نجفی بابادی

    ✅ ماده ۶۹۹ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بیان مقرر می‌دارد: هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیای را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل…

اعاده حیثیت چیست و چگونه انجام می‌شود؟ – قاسم نجفی بابادی

  اعاده به معنای بازگرداندن می‌باشد و اصطلاح اعاده حیثیت، یعنی بازگرداندن وضع و حالت افراد از جهت پایین آمدن حیثیت و موقعیت اجتماعی آن‌ها در جامعه که به واسطه مطرح کردن شکایت واهی و خلاف حقیقت نسبت به آن‌ها اتفاق افتاده است، به حالت سابق خود می‌باشد. به عبارت…

نمونه شکواییه افترای عملی – نمونه شکوائیه اعاده حیثیت – قاسم نجفی بابادی

  مقدمه جرم افترا به دو قسمت افترای عملی وبیانی تقسیم می شود.افترای بیانی مرتکب، جرمی را به دیگری منتسب می کند که دروغ است و توانایی اثبات آن را نداردولی افترای عملی رفتار مرتکب موجب تحت تعقیب قرار گرفتن بزهدیده می گردد. هر کس عالماً عامداً به قصد متهم…

نقش رسانه در ترویج اطلاعات غلط حقوقی در میان مردم (برخی اشتباهات حقوقی مردم) – قاسم نجفی بابادی

نقش رسانه در ترویج اطلاعات غلط حقوقی در میان مردم     ? متاسفانه در این چند سال، شاهد ارائه اطلاعات حقوقی غلط از سوی رسانه عمومی هستیم که همگی ناشی از عدم ترویج فرهنگ اخذ مشاوره ازوکلا و حقوقدانان بوده، امری که مشخصا موجب اضرار هموطنان به علتجهل نسبت…

عدم تحقق افتراء به صرف صدور قرار منع تعقیب – قاسم نجفی بابادی

دادنامه افترا ⚖️? عدم تحقق افتراء به صرف صدور قرار منع تعقیب ❇️⚖️چکیده: صرف صدور قرار منع تعقیب متهم از بزه، مجوز تحقق بزه افترا نیست زیرا پذیرش این امر موجب انسداد باب شکایت و تظلم‌خواهی خواهد بود.     تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۷/۰۹ شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۸۴۶   در…