چگونگی دفاع در قبال اتهام استفاده از سند مجعول بواسطه ارائه آن به دارالترجمه – دفاع در پرونده استفاده از سند مجعول – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: جعل و استفاده از سند مجعول این مقاله برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد ✅دفاع در قبال اتهام استفاده از سند مجعول بواسطه ارائه آن به دارالترجمه     🖊در مواردی ممکن است که فردی با علم به جعلیت سند یا مدرکی مانند دانش نامه…

ایجاد صفحه در فضای مجازی مثل فیس بوک و… به نام دیگری چه جرمی دارد؟ – قاسم نجفی بابادی

    ✅ ایجاد صفحه در فیس‌بوک به نام دیگری و بدون اجازه وی، از مصادیق بزه جعل رایانه‌ای محسوب می‌شود.   تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۷/۰۷ 🔹شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۸۹۱   ⚖️ رای بدوی در خصوص اتهام آقای ح. دایر بر افترا، توهین، انتشار عکس مستهجن (متعلق به شاکیه)، دسترسی…