چگونگی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف اموال – قاسم نجفی بابادی

  تعریف اجرت و بهای مال و اجرت المثل موضوع مقاله ما در رابطه مطالبه اجرت المثل اموال مانند خانه، باغ، ملک و غیره است. برای بهتر روشن شدن این مطلب ابتدا به معنای کلمات میپردازیم. تا هر چه بهتر به تفهیم مطلب کمک کند. در لغت کلمه یا واژه…

چگونگی مطالبه اجرت المثل اموال – قاسم نجفی بابادی

  تعریف اجرت و بهای مال و اجرت المثل موضوع مقاله ما در رابطه مطالبه اجرت المثل اموال مانند خانه، باغ، ملک و غیره است. برای بهتر روشن شدن این مطلب ابتدا به معنای کلمات میپردازیم. تا هر چه بهتر به تفهیم مطلب کمک کند. در لغت کلمه یا واژه…

رای وحدت رویه و نظریه مشورتی در خصوص اجرت المثل ایام تصرف – قاسم نجفی بابادی

  رأی وحدت رویه چیست؟ نظرات و آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور در اصطلاح آراء وحدت رویه نامیده شده و پیروی از این آرا برای کلیه دادگاه ها و مراجع قضایی کشور الزامی است. در مواقعی که اختلاف نظر در احکام صادره از سوی دادگاه های هم عرض مختلف…

مدارک لازم برای دادخواست اجرت المثل ایام تصرف – قاسم نجفی بابادی

  طرح دعوی اجرت المثل ایام تصرف مواردی وجود دارد که مستأجر بدون رضایت موجر اقدام به تمدید تصرف و اقامت خود در ملک می نمایند. در این صورت مالک یا موجر می تواند با تنظیم دادخواست اجرت المثل ایام تصرف و تهیه اسناد و مدارک اجرت المثل ، مبلغی…

الزام به تنظیم سند رسمی خودرو ( اتومبیل ) – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: الزام به تنظیم سند رسمی خودرو, الزام به انتقال سند, تنظیم سند رسمی, اجرت المثل, الزام به تنظیم سند, الزام به تنظیم سند رسمی ملک, الزام به فک رهن, تخلیه ملک,تصرف, تصرف عدوانی, دعوای مطالبه اجرت المثل, قاسم نجفی بابادی, کلینیک حقوقی وکلای استیناف گر اسپادان پارس, مطالبه اجرت…

اجرت المثل ایام تصرف – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: اجرت المثل, اجرت المثل ایام تصرف ملک مشاع, اجرت المثل ملک مشاع, تخلیه ملک, تصرف, تصرف عدوانی, قاسم نجفی بابادی, کلینیک حقوقی وکلای استیناف گر اسپادان پارس, مطالبه اجرت المثل, وکیل اجرت المثل   از تعریف حقوقی اجرت المثل چنین بر می آید که به مبلغی که بابت استفاده شخص منتفع…