مدارک لازم برای دادخواست اجرت المثل ایام تصرف – قاسم نجفی بابادی

  طرح دعوی اجرت المثل ایام تصرف مواردی وجود دارد که مستأجر بدون رضایت موجر اقدام به تمدید تصرف و اقامت خود در ملک می نمایند. در این صورت مالک یا موجر می تواند با تنظیم دادخواست اجرت المثل ایام تصرف و تهیه اسناد و مدارک اجرت المثل ، مبلغی…

الزام به تنظیم سند رسمی خودرو ( اتومبیل ) – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: الزام به تنظیم سند رسمی خودرو, الزام به انتقال سند, تنظیم سند رسمی, اجرت المثل, الزام به تنظیم سند, الزام به تنظیم سند رسمی ملک, الزام به فک رهن, تخلیه ملک,تصرف, تصرف عدوانی, دعوای مطالبه اجرت المثل, قاسم نجفی بابادی, کلینیک حقوقی وکلای استیناف گر اسپادان پارس, مطالبه اجرت…

اجرت المثل ایام تصرف – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: اجرت المثل, اجرت المثل ایام تصرف ملک مشاع, اجرت المثل ملک مشاع, تخلیه ملک, تصرف, تصرف عدوانی, قاسم نجفی بابادی, کلینیک حقوقی وکلای استیناف گر اسپادان پارس, مطالبه اجرت المثل, وکیل اجرت المثل از تعریف حقوقی اجرت المثل چنین بر می آید که به مبلغی که بابت استفاده شخص منتفع از…