ابلاغ قانونی و واقعی به چه معناست؟ – بررسی ابلاغ قانونی و واقعی – قاسم نجفی بابادی

  ابلاغ در لغت به‌معنای «رساندن پیام یا نامه» و «ایصال» آمده است و در اصطلاح حقوقی «مطلع نمودن مخاطب از تشریفات قضایی» است. در این مطلب با مفهوم ابلاغ قانونی و واقعی آشنا می‌شوید. در ابتدا لازم است توضیح داده شود که ابلاغ اوراق در دعاوی اهمیت زیادی دارد،…

آیا ابلاغ در روز تعطیل اعتبار قانونی دارد؟ – قاسم نجفی بابادی

  🔰⚖ آیا ابلاغ در روز تعطیل اعتبار قانونی دارد؟     در قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی ۱۲۹۰ و قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ گرچه سخنی از زمان قانونی ابلاغ به میان نیامده اما، به کار بردن عباراتی همچون «مامور» نشان می دهد که مجری ابلاغ کارمند دولت است…