آیا ابلاغ در روز تعطیل اعتبار قانونی دارد؟ – قاسم نجفی بابادی

  🔰⚖ آیا ابلاغ در روز تعطیل اعتبار قانونی دارد؟     در قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی ۱۲۹۰ و قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ گرچه سخنی از زمان قانونی ابلاغ به میان نیامده اما، به کار بردن عباراتی همچون «مامور» نشان می دهد که مجری ابلاغ کارمند دولت است…