فهرست دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تهران – قاسم نجفی بابادی

  قبل از ذکر مشخصات دفاتر خدمات قضایی تهران قابل ذکر است: هم میهنان عزیز می توانند جهت طرح دعوا بدون مراجعه به محاکم یا دادسراها به صورت الکترونیکی و به دو روش ذیل اقدام نمایند:   ۱) مراجعه مستقیم به دفاتر خدمات قضایی در این روش شهروندان محترم پس…

آدرس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شهر اصفهان – قاسم نجفی بابادی

شهرستان اصفهان جهت ثبت دادخواست های مردم عزیز، دارای ۸ دفتر خدمات قضایی می باشد که در فایل pdf ذیل دکر گردیده اند. از این پس دیگر نیاز به حضور شهروندان عزیز  در دادگاه ها نمی باشد و باید از این طریق اقدام نمایند. جهت دانلود لینک ذیل را کلیک…