آیا مرد می‌تواند مانع تحصیل همسرش شود؟ – حق تحصیل زن – قاسم نجفی بابادی

  تحصیل، از حقوق مدنی افراد جامعه است و منع افراد از دارا بودن این حق، نیازمند وجود دلایل قانونی است. بنابراین شوهر فقط زمانی می‌تواند از ادامه تحصیل همسر خود جلوگیری کند که توجیه منطقی داشته باشد. محرومیت از تحصیل از مشکلاتی است که ممکن است مرد برای زن…

برخی حقوق زوجه در هنگام ازدواج – حقوق زن در عقد نکاح – قاسم نجفی بابادی

این مقاله برگرفته از سایت وکلای پارسای می باشد     ۱. زن به محض وقوع عقد نکاح چه دائم یا موقت، در صورت عند الاستطاعه نبودن، می تواند از دادگاه تقاضای تمام مهریه خود را کند حتی اگر دوشیزه باشد و فقط در هنگام طلاق است که در صورت…

اشتغال زن بعد از عقد نکاح – منع اشتغال زن توسط زوج – قاسم نجفی بابادی

  وضعیت حقوقی اشتغال زوجه از دیر باز رسم چنین بوده است که زن بعد از ازدواج در منزل همسر خود به خانه داری می پرداخت و شوهر نیز در بیرون از منزل به کسب و کار مشغول بود و این مصداق بارز یک خانواده آرمانی محسوب می شد. در…

چگونگی ممنوع الخروج کردن زوج بابت مطالبه مهریه از طریق دادگاه – قاسم نجفی بابادی

  مهریه یکی از حقوقی است که بعد عقد ازدواج، قانون برای زن در نظر گرفته است و مرد موظف است که در صورت مطالبه زن، مهر وی را بپردازد؛ اما گاهی بنا به دلایلی مهریه از جانب مرد پرداخت نمی‌شود. به همین دلیل مساله ممنوع‌ الخروجی مهریه، ابزاری است…

چگونگی رفع ممنوع الخروجی زوج – قاسم نجفی بابادی

  مهریه یکی از حقوقی است که بعد عقد ازدواج، قانون برای زن در نظر گرفته است و مرد موظف است که در صورت مطالبه زن، مهر وی را بپردازد؛ اما گاهی بنا به دلایلی مهریه از جانب مرد پرداخت نمی‌شود. به همین دلیل مساله ممنوع‌ الخروجی مهریه، ابزاری است…

تفاوت حکم طلاق با گواهی عدم امکان سازش چیست؟ – قاسم نجفی بابادی

  دادگاه در مقام صدور حکم طلاق، موظف است که کلیه مطالبات مالی زوجه را محترم شمرده و آنها را در دادنامه خود مورد اشاره قرار دهد. به عنوان مثال چنانچه زوجه به دلیل اینکه شوهر وی به حبس مثلا ۱۰ سال محکوم شده است، تقاضای طلاق نماید، دادگاه ضمن…

چگونگی ممنوع الخروج نمودن زوج بابت مهریه – قاسم نجفی بابادی

  مهریه یکی از حقوقی است که بعد عقد ازدواج، قانون برای زن در نظر گرفته است و مرد موظف است که در صورت مطالبه زن، مهر وی را بپردازد؛ اما گاهی بنا به دلایلی مهریه از جانب مرد پرداخت نمی‌شود. به همین دلیل مساله ممنوع‌ الخروجی مهریه، ابزاری است…

درخواست اجرت‌المثل بعد از مرگ همسر – قاسم نجفی بابادی

  زمانی که مردی فوت می کند ارث وی بین وراث متوفی تقسیم می گردد. یعنی اگر متوفی دارای فرزند باشد، ارثی که به همسر متوفی می رسد یک هشتم می باشد و اگر متوفی فرزندی نداشته باشد، ارث زن از شوهرش یک چهارم است. اما قبل از این که…

چگونگی گرفتن مهریه از پدر شوهر – قاسم نجفی بابادی

  زمانی که مردی فوت می کند ارث وی بین وراث متوفی تقسیم می گردد. یعنی اگر متوفی دارای فرزند باشد، ارثی که به همسر متوفی می رسد یک هشتم می باشد و اگر متوفی فرزندی نداشته باشد، ارث زن از شوهرش یک چهارم است. اما قبل از این که…

چگونگی مطالبه مهریه از ارث شوهر فوت شده – قاسم نجفی بابادی

  زمانی که مردی فوت می کند ارث وی بین وراث متوفی تقسیم می گردد. یعنی اگر متوفی دارای فرزند باشد، ارثی که به همسر متوفی می رسد یک هشتم می باشد و اگر متوفی فرزندی نداشته باشد، ارث زن از شوهرش یک چهارم است. اما قبل از این که…