مرور زمان شکایت در جرم تصرف عدوانی – قاسم نجفی بابادی

مرور زمان شکایت از تصرف عدوانی مرور زمان شکایت کیفری اگر متضرر از جرم در جرایم تعزیری قابل گذشت، ظرف مدت یک سال از تاریخ مطلع شدن از وقوع جرم اقدام به طرح شکایت نکند، مطابق قانون مجازات اسلامی حق طرح شکایت او ساقط خواهد شد. جرم تصرف عدوانی نیز…

چگونگی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم – قاسم نجفی بابادی

  هرگاه جرمی اتفاق می افتد، در اثر ارتکاب این جرم، ممکن است خساراتی اعم از مادی یا معنوی متوجه شاکی گردد و قانونگذار این حق را به وی داده است تا خسارات خود را مطالبه نماید اما مطالبه خسارات ناشی از جرم، دارای سلسله مراتبی می باشد که می…

چگونگی رد مال در کلاهبرداری – قاسم نجفی بابادی

رد مال در کلاهبرداری یکی از ویژگی‌های اساسی کلاهبرداری آن است که قاضی دادگاه در زمان صدور حکم به مجازات نسبت به اموال کلاهبرداری شده نیز تعیین تکلیف خواهد نمود و در اصطلاح حقوقی رد اموال موضوع جرم را نیز به عنوان بخشی از مجازات مرتکب در دادنامه مورد اشاره…

نحوه مطالبه خسارت ناشی از جرم – قاسم نجفی بابادی

  هرگاه جرمی اتفاق می افتد، در اثر ارتکاب این جرم، ممکن است خساراتی اعم از مادی یا معنوی متوجه شاکی گردد و قانونگذار این حق را به وی داده است تا خسارات خود را مطالبه نماید اما مطالبه خسارات ناشی از جرم، دارای سلسله مراتبی می باشد که می…

چگونگی پس گرفتن اموال مالباختگان در کلاهبرداری – قاسم نجفی بابادی

  یکی از ویژگی‌های اساسی کلاهبرداری آن است که قاضی دادگاه در زمان صدور حکم به مجازات نسبت به اموال کلاهبرداری شده نیز تعیین تکلیف خواهد نمود و در اصطلاح حقوقی رد اموال موضوع جرم را نیز به عنوان بخشی از مجازات مرتکب در دادنامه مورد اشاره قرار خواهد داد.…

آدرس دادسراهای شهر تهران – قاسم نجفی بابادی

  دادسرا به مرجع حقوقی و قضایی گفته می شود که وظیفه شروع تحقیقات در خصوص جرایم و شکایتهای کیفری را عهده دار است.مقامات دادسرا عبارتند از دادستان، بازپرس و دادیار. از سال ۱۳۹۶ به بعد نشانی بسیاری از دادسراها در شهر تهران تغییر یافته و به ساختمان های جدید…

شرایط قرار بازداشت موقت – قاسم نجفی بابادی

  بازداشت موقت مهم‌ترین قرار تامین کیفری است که قانون برای متهم در نظر گرفته است. البته گاهی لازم است که متهم برای بررسی‌ها در دسترس باشد و به این ترتیب باید به طور موقت وی را در بازداشت نگه داشت.   نکات مهم قرار بازداشت موقت و انواع آن…

اعتراض ثالث اجرایی در دعوای کیفری – اعتراض ثالث به پرونده کیفری – قاسم نجفی بابادی

  در دعوی کیفری محکوم‌له برای وصول دیه خود، اموالی را به عنوان اموال محکوم علیه، بازداشت کرده است. در چنین شرایطی، اگر شخص ثالثی، مدعی مالکیت این اموال باشد، چه اقدام حقوقی باید انجام دهد؟ احکام کیفری به دو شیوه اجرا می‌شود؛ اجرای احکام صرفاً کیفری و اجرای احکام…

تبانی برای بردن مال غیر – طرح دعوا واهی از سوی خواهان با تبانی خوانده برای بردن مال غیر – قاسم نجفی بابادی

    مطابق ماده ی یک «قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند» مصوب سال ۱۳۰۷، اقامه ی دعوای صوری اشخاص علیه یکدیگر که بر اثر تبانی بین آنها و به قصد بردن مال غیر صورت می گیرد، نوع توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال…

سوء استفاده از چک یا سند سفید امضا – قاسم نجفی بابادی

  خیانت در امانت به شکل‌های مختلفی قابلیت ارتکاب دارد و در قانون برخی از این اشکال به‌صورت خاص جرم‌انگاری شده و مجازات خاص دارند. مانند اختلاس، سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضا و غیره. روابط افرادی که در یک جامعه هستند، علاوه بر قراردادهایی که با هم منعقد…