عدم رعایت مصلحت و امانت توسط ولی قهری – قاسم نجفی بابادی

  پدر و جد پدری ولی قهری کودک محسوب می‌شوند و اختیارات زیادی در خصوص اداره امور او دارند و با وجود هر یک از آن دو، دیگر نوبت به تعیین قیم یا وصی نمی‌رسد. اهمیت نهاد خانواده موجب شده است که قانون،‌ حضور پررنگی در آن داشته باشد. بایدها…

چگونگی وصول مطالبات – قاسم نجفی بابادی

  منظور از مطالبات حقوقی چیست؟ اصطلاح مطالبات حقوقی در موقعیت‌های مختلف حقوقی به کار می‌رود و ممکن است معانی متفاوتی از آن اراده شود اما منظور از مطالبات حقوقی در این نوشتار، کلیه‌ تعهداتی است که به جهات و اسباب مختلف در جامعه برای اشخاص ایجاد می‌شود و موجب…

نمونه جامع قرارداد اجاره املاک مسکونی – قاسم نجفی بابادی

  متأسفانه بسیاری از ما فکر می‌کنیم بستن قرارداد اجاره کاری آسان است و نیاز به دانش خاصی ندارد؛ اما این فکر اشتباه است. هر کاری متخصص خود را دارد و بهتر است برای انجام درست و صحیح آن از متخصصان کمک گرفته شود. نگارنده با تجربه سال ها وکالت…

ابطال معامله فروش مال غیر – قاسم نجفی بابادی

  تنها مالکین یا نمایندگان قانونی آنها (وکیل، ولی، وصی و قیم) می توانند نسبت به انعقاد معامله اقدام نمایند مع الوصف اگر شخصی بدون داشتن مأذونیت و داشتن هر گونه سمتی نسبت به انجام معامله ای برای دیگران اقدام نماید عمل وی فضولی و در واقع فروش مال غیر…

ابطال معاملات فضولی – قاسم نجفی بابادی

تنها مالکین یا نمایندگان قانونی آنها (وکیل، ولی، وصی و قیم) می توانند نسبت به انعقاد معامله اقدام نمایند مع الوصف اگر شخصی بدون داشتن مأذونیت و داشتن هر گونه سمتی نسبت به انجام معامله ای برای دیگران اقدام نماید عمل وی فضولی است. این عمل می تواند عقد عهدی…

نمونه دادخواست ابلاغ رای داور – نمونه درخواست ابلاغ رای داور – قاسم نجفی بابادی

درخواست ابلاغ رای داور ذکر چند نکته: ابلاغ رای داور: در ابتدا رأی داوری باید به طرفین داوری ابلاغ گردد. به طور معمول و طبق رویه قضایی جاری، داور رأی خود را طی دادخواستی با موضوع ابلاغ رأی داور به دادگاه ارجاع کننده به داوری یا محل اقامت خود تقدیم…

نمونه دادخواست اجرای رای داور – نمونه درخواست اجرای رای داور – قاسم نجفی بابادی

  ذکر چند نکته: اجرای رای داور: در ابتدا رأی داوری باید به طرفین داوری ابلاغ گردد. به طور معمول و طبق رویه قضایی جاری، داور رأی خود را طی دادخواستی با موضوع ابلاغ رأی داور به دادگاه ارجاع کننده به داوری یا محل اقامت خود تقدیم می دارد و…

درخواست حکم حجر متوفی – اثبات حجر بعد از فوت متوفی – قاسم نجفی بابادی

  در مواردی بعد از فوت پدر یا مادر خانواده و یا هر کسی که بازماندگان به عنوان ورثه از وی ارث می برند،مشخص می گردد که شخص یا اشخاصی(متاسفانه معمولاً از بین فرزندان) در زمان حیات فرد متوفی و در حالی که شخص فوت شده ،محجور بوده است ،اموال…

شرط فاسخ – قاسم نجفی بابادی

مقدمه شرط فاسخ یا تعلیق در انحلال عقد به انفساخی گفته می‌شود که توسط ارادۀ طرفین باشد،که مشروط بر تراضی دو طرف دربارۀ انفساخ احتمالی عقد در آینده است، بدین­وسیله تعهدهای ناشی از عقد را محدود به زمان معین یا عدم وقوع شرائط‌ خاص می‌سازند. شرط فاسخ معلق است و…

درخواست حکم حجر – روش‌های تقاضای صدور حکم حجر – تعیین قیم برای محجور – قاسم نجفی بابادی

   گاهی قوای ذهنی و روانی انسان تحلیل می‌رود و نیاز به مراقبت و نگهداری پیدا می‌کند. قانونگذار در چنین مواردی برای اینکه شخص برخلاف مصلحت خود کاری انجام ندهد و اسیر فریب دیگران نشود اقداماتی انجام داده است. از جمله اینکه صغیر سفیه و مجنون را از مداخله در…