حکم غیابی چیست؟ – رای غیابی – قاسم نجفی بابادی

  احکامی که توسط دادگاه صادر می شود را می توان به دو دسته احکام حضوری و احکام غیابی تقسیم بندی کرد که اصل بر حضوری بودن حکم دادگاه است؛ مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده…

شرایط صدور رای داوری – قاسم نجفی بابادی

 برگرفته از وبسایت دادپویان حامی صدور رای داوریر صدور رای داوریر در صدور رای داوری، داوران تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند؛ رای داوری باید توجیه حقوقی داشته و مستدل باشد؛ همچنین بر اساس ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی…

کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی – قاسم نجفی بابادی

تعریف بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان درکمسیونی (با عنوان کمیسیون ماده ۵) به ریاست استاندار و یا در غیاب وی معاون عمرانی ایشان و عضویت، اداره کل راه و شهرسازی ،سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، شهردار شهر مربوطه، سازمان جهاد کشاورزی، و اعضاء…

اصل عدم تبرع از منظر قانون و دکترین – ماده ۲۶۵ قانون مدنی – قاسم نجفی بابادی

  ماده ۲۶۵ در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران این اصل را اینگونه تعریف می کند: چنانچه کسی مالی یا هر چیز قابل بها و ارزش را به شخص دیگری دهد بدون آن که هدف یا نیت قرض در آن ذکر شده باشد آن چیز در ظاهر به مال عدم…

نحوه ثبت دادخواست الکترونیک دیوان عدالت اداری در سامانه ساجد – قاسم نجفی بابادی

  در قانون دیوان عدالت اداری جزییات مربوط به نحوه شکایت در هیات عمومی و شعب دیوان به صورت دقیق مشخص شده است و همچنین وظایف دیوان عدالت اداری در خصوص هزینه و نحوه دادرسی دیوان به شکایات مطرح شده نیز تعیین شده است . بر اساس قانون دیوان، رسیدگی…

مراحل و چگونگی طرح دعوا در دیوان عدالت اداری – قاسم نجفی بابادی

تعریف دیوان عدالت اداری با توجه به وظایف و تکالیف قوه قضائیه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی نهاد قضایی اختصاصی جهت رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم پیش بینی شده است که در کارکرد سی و شش ساله دیوان عدالت اداری بیانگر نقش موثر این نهاد در حمایت از حقوق…

کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی جهت تغییر کاربری – قاسم نجفی بابادی

تعریف بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان درکمسیونی (با عنوان کمیسیون ماده ۵) به ریاست استاندار و یا در غیاب وی معاون عمرانی ایشان و عضویت، اداره کل راه و شهرسازی ،سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، شهردار شهر مربوطه، سازمان جهاد کشاورزی، و اعضاء…

خیار شرط در عقد بیع – قاسم نجفی بابادی

  در اصطلاح حقوقی واژه ای به نام خیار بسیار پرکاربرد است. خیار یعنی اختیار فسخ معاملات. مواد ۳۹۶ الی ۴۵۶ قانون مدنی به بحث خیارات پرداخته است به موجب ماده ۳۹۶ قانون مدنی ۱۰ نوع از مواردی که اشخاص در آن اختیار فسخ معاملات را دارند پیش بینی گردیده…

عدم تعیین مدت در خیار شرط – قاسم نجفی بابادی

  در اصطلاح حقوقی واژه ای به نام خیار بسیار پرکاربرد است. خیار یعنی اختیار فسخ معاملات. مواد ۳۹۶ الی ۴۵۶ قانون مدنی به بحث خیارات پرداخته است به موجب ماده ۳۹۶ قانون مدنی ۱۰ نوع از مواردی که اشخاص در آن اختیار فسخ معاملات را دارند پیش بینی گردیده…

اقدامات پس از نقض رای در دیوان عالی کشور – قاسم نجفی بابادی

  فرجام خواهی چیست؟ یکی از مهم‌ترین وظایف دیوان عالی کشور، نظارت بر اجرای درست قوانین در دادگاه‌هاست. درواقع، دیوان عالی کشور این مسئولیت خود را در فرجام خواهی ایفا می‌کند. رسیدگی فرجامی، بنابر ماده‌ ۳۶۶ آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، عبارت است از تشخیص هماهنگی یا ناهماهنگیِ رأیِ فرجام‌خواسته…