نمونه شکوائیه کلاهبرداری – شکایت کلاهبرداری – قاسم نجفی بابادی

تعریف کلاهبرداری کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه بنا بر این برای تحقق جرم کلاهبرداری، توسل به وسایل متقلبانه برای فریب مالباخته ضرورت دارد و به عبارت دیگر کلاهبردار باید مرتکب مانور متقلبانه شود. همین فاکتور “مانور…

نمونه دادخواست ابطال معامله – نمونه دادخواست ابطال قرارداد عادی – نمونه دادخواست ابطال مبایعه نامه, – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی:  ابطال معامله, ابطال قرارداد عادی, ابطال مبایعه نامه,   مقدمه معامله زمانی ایجاد می شود که دو یا چند نفر با هم توافق به انتقال مال یا انجام عملی کنند و در ازای مال یا عمل موضوع معامله پولی پرداخت شود. هر معامله دارای شرایط عمومی است که…

نمونه دادخواست تقسیم ترکه – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی:  تقسیم ترکه, وکیل تقسیم ترکه. دادخواست تقسیم ترکه ذکر چند نکته: افرادی که حق درخواست تقسیم ترکه را دارند: هرکدام از ورثه متوفی اگر متوفی وصی تعیین نموده باشد، وصی منتخب حق درخواست تقسیم دارد. اگر برای وراث محجور، قیم معین شده باشد، قیم محجور حق درخواست تقسیم ترکه را داراست.…

نمونه دادخواست دستور فروش ملک مشاع – نمونه درخواست دستور فروش ملک مشاع – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: نمونه دادخواست تقسیم ملک مشترک, دستور فروش ملک مقدمه زمانی که دو یا چند نفر با نسبت های مشخص، در ملکی به صورت اشتراکی، مالکیت دارند، به این مال، مال مشاع اطلاق می‌شود و ازنظر حقوقی، مالکیت به نحو اشاعه، برای هر یک ازشرکا، وجود دارد. معنی مالکیت مشاعی این…

نمونه دادخواست دستور موقت ملاقات فرزند – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: دستور موقت ملاقات فرزند,  ملاقات فرزند, دادخواست دستور موقت ملاقات فرزند   دستور موقت که از آن به دادرسی فوری نیز یاد می شود، دستوری است که دادگاه به درخواست خواهان برای بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری که در معرض تضییع و تفریط می باشد…

نمونه دادخواست دستور موقت – نمونه درخواست دستور موقت – قاسم نجفی بابادی

  دستور موقت که از آن به دادرسی فوری نیز یاد می شود، دستوری است که دادگاه به درخواست خواهان برای بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری که در معرض تضییع و تفریط می باشد صادر می‌کند. برای دیدن متن کامل مقاله دستور موقت اینجا کلیک…

نمونه دادخواست تدلیس در نکاح – نمونه شکوائیه فریب در ازدواج – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: تدلیس در ازدواج, تدلیس در نکاح, فریب در ازدواج, فریب در نکاح, تدلیس در ازدواج, تدلیس در نکاح, فریب در ازدواج, فریب در نکاح  مقدمه شاید شما هم دیده باشید، بسیاری از افراد برای مورد پسند واقع شدن یا جذب طرف مقابل به خود ممکن است حرف هایی بزنند…

نمونه دادخواست تدلیس در نکاح به علت ازدواج مجدد – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: تدلیس در نکاح, ازدواج مجدد, فسخ نکاح,  مقدمه شاید شما هم دیده باشید، بسیاری از افراد برای مورد پسند واقع شدن یا جذب طرف مقابل به خود ممکن است حرف هایی بزنند یا اعمالی را به خود نسبت دهند که واقعیت ندارد که البته هر موردی را نمی توان تدلیس در…

نمونه دادخواست مطالبه سهم الشرکه – نمونه دادخواست الزام به تحویل سهم الشرکه – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: مطالبه سهم الشرکه, سهم الشرکه در شرکت مدنی, سهم الشرکه در شرکت تجارتی, الزام به تحویل سهم الشرکه,   تعریف سهم الشرکه سهم الشرکه، عبارت است از حق و طلب مالی شریک از درآمد و فعالیتهای شرکت به نسبت سهمی که دارد. سهم الشرکه یک حق مالی است که طلبکار آن، حق…

نمونه دادخواست تنفیذ صلح نامه – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: دعوی تنفیذ صلح نامه, تنفیذ صلح نامه, صلح نامه, تنفیذ صلحنامه, وکیل تنفیذ صلح نامه تنفیذ صلح نامه هر عقدی برای اینکه منشا اثر باشد باید مورد رضا و تایید طرفین عقد و به همین جهت نافذ باشد. عقد صلح که طرفین در جهت رفع اختلاف و یا جلوگیری از اختلاف احتمالی…