رفع تصرف عدوانی – قاسم نجفی بابادی

  تعریف دعوی تصرف عدوانی تصرف عدوانی بنا به منطوق ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بماده ۶۹۱ الی ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی چنین تعریف شده است که اگر شخص یا اشخاصی اموال غیرمنقولی را از تصرف مالک که سبق تصرف و مالکیت داشته باشد با توسل به قهر…

وکیل تصرف عدوانی تهران – قاسم نجفی بابادی

  تعریف دعوی تصرف عدوانی تصرف عدوانی بنا به منطوق ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بماده ۶۹۱ الی ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی چنین تعریف شده است که اگر شخص یا اشخاصی اموال غیرمنقولی را از تصرف مالک که سبق تصرف و مالکیت داشته باشد با توسل به قهر…

ضمانت در قانون تجارت – قاسم نجفی بابادی

  در قانون تجارت و بین تجار و بازرگانان و شرکت‌ها که مسئله خرید و فروش و حمل و نقل و سفارش کالا اهمیت روزافزونى دارد مسئله ضمانت از اهمّیّت بیشترى برخوردار است چرا که سرمایه‌گذارى کلان بدون پشتوانه باعث تشویش ‌‌خاطر صاحبان سهام مى‌شود به همین جهت مسئله تضمین…

شرکت سهامی – قاسم نجفی بابادی

  از جمله شرکت هایی که در ماده ۲۰ قانون تجارت به آن اشاره شده است،شرکت سهامی است.شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است. به موجب ماده ۲ لایحه مزبور”شرکت سهامی،شرکت بازرگانی محسوب می…

معامه سهام شرکتهای سهامی عام در بازار سوم فرابورس ( عرضه یکجا ؛ جمع آوری و پذیره نویسی) – قاسم نجفی بابادی

  بازار عرضه محلی ایمن، شفاف و سودمند برای انجام معاملات عمده اوراق بهاداری است که امکان یا شرایط پذیرش در فرابورس را ندارد. انجام پذیره نویسی انواع اوراق بهادار از جمله شرکتهای سهامی عام در شرف تاسیس، دیگر ویژگی مهم بازار عرضه به حساب می آید. انجام عرضه در…

ابطال سهم الشرکه – قاسم نجفی بابادی

  سهم الشرکه در شرکت های سهامی جایی ندارد و وقتی از سهم الشرکه صحبت می کنیم منظور ما حق مالی است که به شریک در یک شرکت تعلق می گیرد. در شرکتهای سهامی، سهامداران دارای سهام می شوند. ولی در شرکتهای اشخاص از قیبل شرکت با مسئولیت محدود و…

معامه سهام شرکتهای سهامی عام در بازار دوم فرابورس – قاسم نجفی بابادی

  در بازار دوم فرابورس همانند بازار اول معاملات سهام شرکت‌های سهامی عام انجام می‌شود اما شرایط پذیرش در بازار دوم فرابورس، منعطف‌تر از بازار اول می باشد. به منظور پذیرش در بازار دوم احراز شرایط ذیل لازم است: ۱. حداقل یک‌سال از تأسیس آن گذشته باشد، ۲. حداقل ۵…

انحلال شرکت تضامنی – قاسم نجفی بابادی

  مواد ۱۳۶ تا ۱۴۹ قانون تجارت موارد انحلال و فسخ شرکت تضامنی را به شرح ذیل مقرر می دارد: ۱- در مواردی که شرکت برای منظور معینی تشکیل می شود ، اگر منظور شرکت عملی گردد یا اینکه انجام منظور شرکت غیر ممکن گردد ، شرکت منحل می شود.…

معامه سهام شرکتهای سهامی عام در بازار اول فرابورس – قاسم نجفی بابادی

  در بازار اول، معاملات سهام شرکتهای سهامی عامی که شرایط دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس را احراز کرده باشند، انجام میشود. پذیرش شرکت در بازارهای اول و دوم فرابورس منوط به تهیه امیدنامه و ارسال مدارک و مستندات کافی به منظور شناخت از…

فسخ شرکت تضامنی – قاسم نجفی بابادی

  مواد ۱۳۶ تا ۱۴۹ قانون تجارت موارد انحلال و فسخ شرکت تضامنی را به شرح ذیل مقرر می دارد : ۱- در مواردی که شرکت برای منظور معینی تشکیل می شود ، اگر منظور شرکت عملی گردد یا اینکه انجام منظور شرکت غیر ممکن گردد ، شرکت منحل می…