آیا یارانه نقدی جزئی از نفقه زوجه است؟ – قاسم نجفی بابادی

    یارانه نقدی جزئی از نفقه زوجه بر اساس قانون سرپرست خانوار در حالت عادی همسر خانواده [یعنی زوج ] بوده و علی الحساب مبلغ واریزی نیز به حساب وی واریز می شود . حال باتوجه به اینکه برخی همسران به دلائل مختلف از جمله اختلافات خانوادگی در مفارقت از…

گواهی تجرد چیست و چگونه از وزارت امور خارجه گواهی تجرد بگیریم؟ – قاسم نجفی بابادی

  امروزه ازدواج یکی از پیمان های بسیار مهم در طول زندگی انسان می باشد از این جهت که دو انسان با یکدیگر پیمان می بندند که تا اخر عمر کنار هم زندگی کنند واساس این زندگی بر صداقت و اعتماد متقابل استوار است. لذا اگر در این بین حیله…

مطالبه سهم الارث – چگونگی تقسیم ارث – قاسم نجفی بابادی

  اموال به جا مانده از متوفی اعم از منقول و غیرمنقول می تواند از سوی وراث مورد مطالبه قرار گیرد. این اموال مابین وراث مشاع است و ممکن است آنها بخواهند سهم خود را به طور مفروز مشخص و جدا نمایند. در این حالت که تقسیم شرکت (شرکت حقوقی،…

تکلیف اموال بدون وارث – ترکه بدون وارث – قاسم نجفی بابادی

  ارث چیست؟ یکی از نهادهای مهم حقوقی در قانون مدنی ایران نهاد ارث می باشد ماده ۸۶۷ قانون مدنی در این زمینه مقرر می دارد: «ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند. به اموالی که بعد از فوت شخص به بازماندگان و وارثان او…

شرایط صدور رای داوری – قاسم نجفی بابادی

 برگرفته از وبسایت دادپویان حامی صدور رای داوریر صدور رای داوریر در صدور رای داوری، داوران تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند؛ رای داوری باید توجیه حقوقی داشته و مستدل باشد؛ همچنین بر اساس ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی…

شکایت ترک انفاق – شکایت عدم پرداخت نفقه – قاسم نجفی بابادی

  طبیعتا یکی از الزامات زندگی اجتماعی و گروهی این است که وظایف و حقوقی را که هم  برای آن متصور شده است بپذیریم زیرا این وظایف و حقوق در واقع منجر به نظم دهی و رسیدن آن گروه به اهداف خود می شود و از ناپایداری آن جلوگیری می‌کند.…

سهم الارث جنین – ارث بردن جنین – قاسم نجفی بابادی

  بر اساس ماده ۸۶۷ قانون مدنی، ” ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند”. بنابراین، ارث ناظر بر مالی است که از طرف شخص متوفی به بازماندگان وی می رسد که باید بر طبق قواعد ارث میان آنها تقسیم بشود. ناگفته پیداست که…

کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی – قاسم نجفی بابادی

تعریف بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان درکمسیونی (با عنوان کمیسیون ماده ۵) به ریاست استاندار و یا در غیاب وی معاون عمرانی ایشان و عضویت، اداره کل راه و شهرسازی ،سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، شهردار شهر مربوطه، سازمان جهاد کشاورزی، و اعضاء…

شعب ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی – قاسم نجفی بابادی

علت تشکیل دادگاه‌های ویژه‌ی اصل ۴۹ قانون اساسی دادگاه‌های ویژه‌ی اصل ۴۹ قانون اساسی، در جهت تعیین تکلیف نسبت به مصادیق اصل ۴۹ قانون اساسی و بررسی اموالی که از آنان به‌جامانده و همچنین بررسی و صدور حکم نسبت به اموال به‌جامانده از افرادی که در فرمان‌های بعدی مقام معظم…

مهریه زن بعد از فوت همسر – قاسم نجفی بابادی

  یکی از مهمترین حقوقی که به موجب شرع و قانون به زن تعلق می‌گیرد مهریه‌ای است که به موجب عقد نکاح میان زن و مرد تعیین می‌شود. بر اساس قانون مدنی زن به محض عقد ازدواج مالک مهریه می‌شود و مرد از همان لحظه متعهد می‌شود که مهریه همسر…