جرم سرقت اینترنتی از حساب بانکی دیگری – قاسم نجفی بابادی

  چند صد سال است که در تمام جهان بانک‌ها امین مردم هستند و اغلب افراد پول‌های اضافی خود را در آن‌ها نگهداری می‌کنند تا هم خطر سرقت آن‌ها به‌حداقل برسد و هم پول‌های راکد، در اقتصاد کشور مورد استفاده قرار گیرند. با وجود اینکه بانک‌ها نهایت سعی خود را…

جرم کپی کارت عابربانک – سرقت پول کارت عابربانک – سرقت عابربانک – قاسم نجفی بابادی

  چند صد سال است که در تمام جهان بانک‌ها امین مردم هستند و اغلب افراد پول‌های اضافی خود را در آن‌ها نگهداری می‌کنند تا هم خطر سرقت آن‌ها به‌حداقل برسد و هم پول‌های راکد، در اقتصاد کشور مورد استفاده قرار گیرند. با وجود اینکه بانک‌ها نهایت سعی خود را…

مراحل رفع ممنوع الخروجی – قاسم نجفی بابادی

این مقاله برگرفته از بنیاد وکلا تحریر سها اگهی می باشد   افراد به دلایل مختلفی ممکن است ممنوع‌ الخروج شوند. گاهی آن ها از ممنوع الخروجی خود اطلاع ندارند و زمانی از این موضوع باخبر می‌شوند که قصد سفر دارند و در فرودگاه هستند.   در این نوشتار موارد…

چگونگی تقسیم اموال هنگام طلاق – تنصیف دارایی زوجین – قاسم نجفی بابادی

  باتوجه به ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی زن در اداره دارایی خود مستقل است به این معنی که اموال چه منقول و یا غیر منقول و چه این که در زمان زوجیت به دست آمده باشد یا طرق دیگر تماما مختص به خود او است و به تنهایی می تواند…

وجه التزام در قرارداد و تفاوت آن با خسارت تاخیر تادیه – وجه التزام قراردادی – قاسم نجفی بابادی

وجه التزام قراردادی عبارت وجه التزام در اصطلاح عرفی و معمولاً در قرارداد به این معناست که هرگاه به هر علتی معامله قطعی کلاً انجام نشد، مبلغی به عنوان جریمه که رقم آن بسیار بالاست، از طرفی که از انجام معامله امتناع می‌کند، اخذ شود و به طرف دیگر معامله…

اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال – قاسم نجفی بابادی

  مبنای حقوقی دادخواست اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال در مواردی است که ملک در اجرای دستور یا رای دادگاه توقیف می شودهر شخصی که حقی در ملک دارد و توقیف و اجرای رای را به زیان حقوق خود می بیند می تواند…

تایید رجوع از هبه – قاسم نجفی بابادی

  بر اساس ماده ۷۹۵ قانون مدنی، هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیک می کند؛ به عبارت دیگر او مال خود را به طور مجانی به ملکیت دیگری در می آورد. لازم است بدانید در پس هر بذل و…

کمیسیون ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری – هیات موضوع ماده سی و هشتم (۳۸)آیین نامه معاملات شهرداری – قاسم نجفی بابادی

  فلسفه تشکیل ماده سی و هشتم (۳۸)‌ آئین‌نامه معاملات شهرداری اشعار می‌دارد اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آئین نامه که بین طرفین ایجاد می‌شود در هیاتی مرکب از نماینده شهرداری به انتخاب شهردار و نماینده انجمن شهر مطرح می‌شود و هیات مذکور می‌تواند با طرف قرار داد توافق…

الزام به تنظیم سند ملک مشاع – قاسم نجفی بابادی

  هیچ یک از شرکای ملک مشاعی نمی توانند قبل از تفکیک ملک برای سهم خود در خواست تنظیم سند رسمی کنند بنابراین بهتراست شرکا در صورت تمایل به تنظیم سند مفروز یا ابتدا سهمشان را تفکیک کنند سپس اقدام به تنظیم سند رسمی کنند یا تمام شرکا خواسته خود…

تایید بطلان فروش ملک به دلیل توقیف بودن – قاسم نجفی بابادی

  مطابق با ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی ، هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده ، باطل و بلاثر است . بنابراین اگر ملک توسط دادگاه به یکی از جهات قانونی بازداشت شود ، هر گونه معامله ای…