وظایف اداره تصفیه امور ورشکستگی – قاسم نجفی بابادی

وظایف اداره تصفیه   اول – اقدامات تامین و حفظ حقوق اشخاص ثالث اراه تصفیه ه تجویز ماده ٣ (آ.ق.ا.ت.ا.و) حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی ورشکسته را بر حسب تاریخ در دفتر فهرست ورشکستگان ثبت و شماره گذاری کرده و به نظر رئیس اداره می رساند. سپس پرونده معمولا…

دعوی اثبات شراکت – چگونه شراکت را اثبات کنیم؟ – قاسم نجفی بابادی

  شراکت قراردادی است که طی آن طرفین جهت پیشبرد منافع مشترک خود با هم همکاری خواهند داشت. یک انجمن یا بنگاه تجاری و یا یک شخص حقیقی یا حقوقی و یا ترکیبی از هر دوی آنها است. بنا بر تعریف قانون مدنی ایران، شرکت عبارت است از اجتماع حقوق…

موارد قانونی و حقوقی فسخ قرارداد – فسخ قرارداد – فسخ معامله – قاسم نجفی بابادی

فسخ فسخ در لغت به معنای نقض، زایل کردن، تباه کردن و شکستن آمده است و به آن انحلال ارادی قرارداد نیز گفته می‌شود. فسخ در اصطلاح حقوقی عبارت از پایان دادن حقوقی به قرارداد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا یک شخص ثالث است. فسخ یا انحلال…

چگونگی فسخ قرارداد ملکی – قاسم نجفی بابادی

  فسخ قرارداد به معنی انحلال یا لغو یک قرارداد است. این انحلال می‌تواند توسط یکی از طرفین، هر دو طرف و حتی شخص ثالث صورت گیرد که با توجه به شخص فسخ‌کننده قرارداد قوانین خاصی برای آن در نظر گرفته شده است آشنایی با قوانین و مقررات در هنگام…

تفاوت و معنای فسخ، تفاسخ و انفساخ – قاسم نجفی بابادی

  در قراردادهای ملکی اکثراً اصطلاحاتی بکار برده می‌شود، که دانستن آن‌ها می‌تواند بسیاری از مشکلات شما پس از قرارداد را برطرف کند. گاهی در قراردادی بسته به توافق میان طرفین و یا شرایطی که برای قرارداد در نظر گرفته‌شده، از اصطلاحاتی استفاده می‌شود که از معنی و مفهوم آن‌ها…

مطالبه مهریه از طریق دادگاه یا اداره اجرای ثبت و مراحل آن – قاسم نجفی بابادی

  مطالبه مهریه ( ازدواج دائم یا موقت) از طریق دادگاه یا اداره اجرای ثبت و مراحل آن     بر طبق ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی هر چیزی که مالیت داشته باشد می تواند به عنوان مهریه توافق شود – در سند ازدواج قید گردد -مهریه می تواند مال منقول…

آیا امکان ورشکستگی بانک های ایرانی وجود دارد؟ – قاسم نجفی بابادی

  تعریف ورشکستگی ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری هنگامی به وجود می آید که این اشخاص قادر به پرداخت بدهی های خود نباشند و در پرداخت آن توقف حاصل شود. باید توجه داشت که ورشکستگی و مقررات آن تنها مشمول تجار می شود در حالی که اگر اشخاص عادی قادر…

دادنامه دعوای ابطال فسخ پیمان و ابطال ضمانتنامه ها – قاسم نجفی بابادی

  به تاریخ : بیست ونهم فروردین ماه ۱۳۷۱ کلاسه پرونده ۶۶/۱۴۵و۶۸/۲۲و۶۸/۲۳ و۶۸/۲۴و۶۸/۴۷۶ مرجع رسیدگی : شعبه ۱۹دادگاه حقوقی یک تهران . خواهان دعوی اصلی موضوع پرونده کلاسه ۶۶/۱۴۵: شرکت سهامی خاص گ… با وکالت آقای ا….. به نشانی ت….. خواندگان دعوی اصلی موضوع پرونده کلاسه ۶۶/۱۴۵:۱- وزارت راه و…