نمونه دادخواست تقاضای تنفیذ طلاق خارج از کشور – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: تقاضای تنفیذ طلاق خارج از کشور, تنفیذ حکم طلاق, تنفیذ طلاق, وکیل تنفیذ طلاق,  وکیل تنفیذ طلاق ایران, وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور, نمونه دادخواست تنفیذ طلاق,  مقدمه در ابتدا این را بدانید که قوانین برون‌مرزی روابط اتباع کشور را در خارج کشور تنظیم می‌کنند و اشخاص…

جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از نقض تعهدات قراردادی موضوع ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی, ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری, خسارت مادی, خسارت معنوی, جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی, مطالبه خسارت, خسارت تاخیر تادیه, خسارت دادرسی,  جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از نقض تعهدات قراردادی موضوع ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی…

قانون کار جمهوری اسلامی ایران – قاسم نجفی بابادی

قانون کار جمهوری اسلامی ایران       فصل ۱-  تعاریف کلی و اصولی ماده ۱ کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند. ماده ۲ کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق…

تقاضای تنفیذ طلاق خارج از کشور – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: تقاضای تنفیذ طلاق خارج از کشور, تنفیذ حکم طلاق, تنفیذ طلاق, وکیل تنفیذ طلاق,  وکیل تنفیذ طلاق ایران, وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور, مقدمه طلاق مهمترین بحث در احوال شخصیه افراد است که آثار فردی و اجتماعی مهمی نیز دارد. برای شناسایی و ثبت آرای دادگاه‌های خارجی…

نمونه دادخواست صدور حکم رشد – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: صدور حکم رشد، حکم رشد، دادخواست صدور حکم رشد، گواهی رشد، بابادی نمونه دادخواست صدور حکم رشد قانون سن خاصی را برای اشخاص معین نموده که با رسیدن به این سن افراد دارای اهلیت خواهند بود، سنی که توسط قانون مشخص شده است برای دختر نه سال قمری…

نمونه دادخواست ابطال صورتجلسه هیات عمومی شرکت ها – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: ابطال صورتجلسه مجمع عمومی, ابطال صورتجلسه, ابطال صورتجلسه هیئت مدیره, نمونه دادخواست ابطال صورتجلسه هیات عمومی, وکیل ابطال صورت جلسه, ذکر چند نکته: ابطال صورت جلسات شرکت ها و موسسات غیر تجاری توسط مرجع قضایی و با درخواست شخص ذینفع صورت می گیرد. در صورتی که صورت جلسه ای…

درخواست صدور حکم رشد – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: صدور حکم رشد، حکم رشد، دادخواست صدور حکم رشد، گواهی رشد، بابادی اهلیت اهلیت در لغت به معنای اهل و عاقل بودن و دارای قوای دماغی سالم بودن، می باشد. در اصطلاح حقوقی، عاقل و بالغ و داشتن سن لازم است که شخص را دارای اهلیت می کند…

دانلود فرم استشهادیه اعسار از پرداخت محکوم به – قاسم نجفی بابادی

فرم استشهادیه اعسار همانگونه که از اسم آن قابل درک است برای دعاوی اعسار کاربرد دارد یعنی باتوجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی کسی که محکوم به پرداخت وجهی گردیده اما نمی تواند به صورت یکجا بدهی خود را پرداخت نماید می تواند دادخواست اعسار دهد و دادگاه…

شرایط پذیرش توبه مجرم در قانون چیست؟ – قاسم نجفی بابادی

شرایط پذیرش توبه مجرم در قانون چیست؟   شرایط پذیرش توبه مجرم در قانون به شرح ذیل می‌باشد: سقوط مجازات فرد تائب (توبه‌کننده) یا همان شخصی که از گناه بازمی‌گردد، منوط به احراز شرایطی ازجمله ندامت و پشیمانی قلبی وی در ارتکاب جرم خواهد بود و شرایط تشخیص و احراز…

دعوی اثبات اقاله – قاسم نجفی بابادی

نحوه طرح دعوا برای طرح دعوی اثبات اقاله، باید مواردی از قبیل مالی و غیرمالی بودن دعوا؛ طرفین دعوا؛ خواسته دعوا و دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوا را مورد توجه قرار داد. دعوای اثبات اقاله، دعوای مالی است و هزینه دادرسی آن بر طبق مقررات مربوطه به دعاوی مالی…