دستور فوری تخلیه – حکم تخلیه – دستور تخلیه – قاسم نجفی بابادی

یکی از مشکلاتی که به جرات می توان گفت برای همه صاحب خانه ها، حتا برای یک بار هم که شده اتفاق افتاده، عدم تخلیه مستاجر در پایان مدت قرارداد می باشد. اگر شما هم با این مشکل مواجه گردیده اید توصیه می گردد حتمن مقاله زیر را به دقت مطالعه نمایید.

 

نحوه گرفتن دستور تخلیه

اجاره یک قرارداد موقت است که ذکر مدت در آن از شرایط اساسی به شمار می رود و عدم ذکر مدت باعث از بین رفتن اعتبار این عقد می گردد.

اگر پس از پایان قرارداد اجاره مستاجر بدون تمدید این قرارداد از تخلیه ی ملک مورد نظر خودداری کند صاحب خانه این حق را دارد که برای گرفتن دستور تخلیه در صورتی که ملک منزل مسکونی باشد به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک و در صورتی که ملک تجاری باشد به دادگاه عمومی محل وقوع ملک رجوع کند.

در این مقاله سعی بر این شده است که با بیانی ساده و عملی چگونگی انجام دستور تخلیه به نمایش  کشیده شود اما به توجه به اینکه دستور تخلیه دارای برخی نکات خاص می باشد که در هر پرونده متفاوت است لذا بهتر است قبل از هرگونه اقدام حقوقی از وکلای خبر این امر مشاوره اخذ نمایید.

 

در صورت وجود چه شرایطی می توانیم برای صدور دستور تخلیه اقدام نماییم

در صورت وجود شرایط زیر می توان از شورای حل اختلاف دستور تخلیه اخذ نماییم:

 1. پایان یافتن مدت اجاره
 2. عدم پرداخت اجاره بها بیش از ۳ ماه
 3. تخلف از شرط انتقال به غیر مال مورد اجاره
 4. استفاده از مال مورد اجاره در موارد غیر مشروع

 

اگر قرارداد اجاره رسمی باشد برای گرفتن دستور تخلیه باید به اداره ی ثبت اسناد رجوع شود و پس از پر کردن فرم اجراییه باید در دفتر اسناد رسمی که قرارداد اجاره در آن منعقد شده است درخواست صدور اجراییه شود.

 

شرایط و مدارک  صدور دستور تخلیه از شورای حل اختلاف

 • اخذ دستور تخلیه از مستاجر در شورای حل اختلاف مربوط به صرفا انقضای مدت اجاره میباشد
 • اجاره نامه باید رسمی باشد و شهود ذیل آن را امضا کرده باشند
 • ارایه سند مالکیت و یا رونوشت سمت نمایندگی یا وکالت باید وجود داشته باشد
 • مدارک هویتی در خواست دهنده باید ارئه شود
 • تودیع ودیعه مستاجر در صندق دادگستری قبل از اجرای تخلیه ملک توسط موجر باید صورت پذیرد.

 

دستور تخلیه صادر شده از شورا پس از صدور ظرف ۲۴ ساعت به مستاجر برای اجرا ابلاغ می شود و او از زمان ابلاغ ۳ روز برای تخلیه ملک فرصت دارد.

این دستور درحالی اجرا می شود که موجر مبلغ ودیعه (پول پیش) را به مستاجر پرداخت کرده باشد.

مستاجر حق هیچگونه اعتراض به دستور تخلیه را ندارد.

اما دستور تخلیه صادر شده از اداره ی ثبت اسناد و املاک پس از صدور ظرف ۴۸ ساعت به مستاجر ابلاغ می شود و مستاجر ۳ روز از تاریخ ابلاغ برای تخلیه ملک فرصت دارد.

موجر باید مبلغ ودیعه (پول پیش) یا رسید پرداخت آن به مستاجر را به دایره اجرا اداره ثبت اسناد و املاک تحویل دهد.

اگر مالک مدعی است که مستاجر به ملک خسارتی وارد کرده یا به او بدهکار است باید در دادگاه یا شورای حل اختلاف اقامه دعوا کند.

 

توقف دستور تخلیه

همانطور که گفته شد دستور تخلیه فورا اجرا می شود ومستاجر باید ظرف ۳ روز ملک را تخلیه کند با این حال قانون به مستاجر این امکان را داده است که در شرایطی درخواست توقف عملیات اجرایی را مطرح نماید:

 • مستاجر ادعا کند قرارداد اجاره تمدید شده است.
 • ادعا کند سند ارائه شده توسط خواهان اصالت ندارد.

منتها، با وجود اجرای فوری دستور تخلیه مستاجر آن قدر فرصت ندارد که بتواند قبل از پایان مهلت تخلیه عملیات اجرایی را متوقف کند. پس باید اقدام به دادرسی فوری کند تا بدون دادخواست دلایلش مورد بررسی قرار گیرد.

 

دستور تخلیه ملک

در صورتی که شرایط بین موجر و مستاجر طبق قانون موجر و مستاجر باشد و شرایط مذکور در آن قانون رعایت شده باشد و مستاجر شرایط اجاره را نقض کند، اجاره بها را پرداخت نکند و یا مدت زمان قرارداد اجاره پایان یابد، شورای حل اختلاف می تواند ظرف یک هفته حکم دستور تخلیه را صادر کند ولی در صورتی که نتوان به این قانون استناد کرد باید دادخواست تخلیه مطرح شود و مراحل دادرسی آن در دادگاه حقوقی طی شود.

اگر رابطه بین موجر و مستاجر براساس قانون موجر و مستاجر باشد می توان برای دستور تخلیه اقدام کرد

اگر حکم به نفع مالک (خواهان) صادر شود مستاجر ۲۰ روز مهلت اعتراض به حکم و تجدید نظرخواهی دارد، اگر تجدیدنظر خواهی نکند یا تجدید نظرخواهی کند و باز حکم به نفع مالک صادر شود. مالک باید درخواست صدور اجراییه کند و دوباره مستاجر ۱۰ روز مهلت اعتراض به اجرایی را دارد.

در صورت عدم اعتراض مستاجر یا رد اعتراض او بعد از پایان ۱۰ روز حکم اجرا می شود.

گاه ممکن است حکم اجرا شده و تخلیه ملک صورت گرفته باشد  بعد از اجرای حکم شخصی با داشتن مدارک و اسناد ادعای مالکیت آن ملک را مطرح کند یا در زمان اجرای حکم، متصرف با قرارداد اجاره ی قانونی درخواست کند که حکم اجرا نشود.

مثال این مورد زمانی است که شخص با استناد به قولنامه ی تقلبی تقاضا ثبت سند ملکی را دارد حکم به تنظیم سند غیابی صادر می شود، مالک اصلی به محض اطلاع نسبت به حکم درخواست واخواهی می کند.

 

فرق دستور تخلیه با حکم تخلیه چیست؟

دستور تخلیه زمانی صادر می گردد که رابطه موجر و مستأجر طبق قانون روابط موجر و مستأجر سال ١٣٧۶باشد و شرایط آن قانون در اجاره نامه تنظیمی رعایت شده باشداز جمله امضا دو شاهد در ذیل قرارداداجاره املاک مسکونی ، که قاضی شورای حل اختلاف با صدور دستور به مرجع انتظامی محل ظرف یکهفته اقدام به تخلیه ملک مسکونی مینمایند ولی حکم تخلیه زمانی صادر می گردد که بنا به هر دلیلی نتوان به استناد قانون روابط موجر و مستأجر موصوف دستور تخلیه را صادر کردو نیاز به دادرسی داشته باشد و نهایتا حکم صادر گردد.

در صورتی که مستاجر علی‌رغم مخالفت موجر آپارتمان را تصرف خود داشته باشد باید اجرت این مدت را بپردازد.

در صورتی که مستاجر علی‌رغم مخالفت موجر آپارتمان را تصرف خود داشته باشد باید اجرت این مدت را بپردازد. نحوه و کیفیت مطالبه اجرت‌المثل ایامی که مستاجر بدون اجاره در ملک باقیمانده است به چگونگی و شرایط قرارداد و توافقات طرفین بستگی دارد. ممکن است طرفین قرارداد توافق به پرداخت مبلغ معینی به‌عنوان اجاره‌بهای ‌مدت٬ پس از انقضا مدت قرارداد داشته باشند. یا ممکن است وجه‌التزام عدم تخلیه عین مستاجره از سوی مستاجر با وجود انقضاءمدت و عدم رضایت مالک(موجر) در ادامه داشتن تصرفات مستاجر تعیین شده باشد. در این دو فرض مطابق قرارداد عمل خواهد شد.

در فرضی که طرفین قرارداد توافقی نداشته باشند با انقضای مدت اجاره و عدم اجاره مالک در بقا و استدامه تصرفات مستاجره و از ‌آنجا که احکام غصب بر تصرف مستاجره جاری خواهد بود٬ بنابراین در چنین حالتی غاصب مسئول پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف خواهد بود که نحوه محاسبه اجرت‌المثل نیز با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و اعلام نظر مشارالیه خواهد بود.

 

آیا نیاز به اظهار نامه در تخلیه مستاجر هست

برای درخواست تخلیه عین مستاجره نیازی به ارسال اظهارنامه به مستاجر نیست. در صورتی که مدت قرارداد اجاره منقضی شده باشد مستاجر مکلف به تخلیه عین مستاجره است. بسته به آنکه قرارداد اجاره تابع کدام‌ یک از قوانین جاری مربوط به روابط موجر و مستاجر باشد، درخواست تخلیه و صدور اجرا حکم نیز متناسب با آن خواهد بود.

 

مزایای طرح دستور فوری تخلیه توسط وکلای استیناف گر

 • عدم اطاله دادرسی و سرعت در اجرای حکم
 • عدم نیاز به حضور در هیچ یک از مراحل دادرسی
 • تطبیق موضوع وطرح نقشه راه موثر در پرونده از مزایای داشتن وکیل دادگستری است.

 

ضمناً توصیه می گردد مقالات مرتبط به این دعوی که در انتهای این برگه ذکر گردیده را نیز مطالعه نمایید

کلینیک حقوقی استیناف گر با سال ها تجربه در خصوص مسائل مختلف حقوقی آماده ارائه هرگونه مشاوره رایگان به شما هم میهنان عزیز می باشد.

 

راه های ارتباطی ما برای انجام مشاوره رایگان:

وب سایت:   http://estinafgar.ir/

تلگرام:   https://t.me/estinafgar

اینستاگرام :  http://www.thepictaram.club/instagram/estinafgar

دعوی تخلیه

روشهای گرفتن حکم تخلیه منزل

دادخواست تخلیه به علت نیاز شخصی

دادخواست تخلیه عین مستاجره به لحاظ انقضاء مدت

دستور فوری تخلیه

232 thoughts on “دستور فوری تخلیه – حکم تخلیه – دستور تخلیه – قاسم نجفی بابادی

 1. با عرض سلام و خسته نباشد. سوالی که از محضرتان داشتم این است که آیا علیه کسی که ملک استیجاری را در اختیار دارد و تخلیه نمی کند می توان شکایت کیفری تصرف عدوانی مطرح نمود؟
  اینجانب ملکی را از شخصی اجاره کردم و در اختیار دیگری قرار دادم حال ایشان ملک را تخلیه نمی کند و تبعا قادر به پس گرفتن مبلغ ودیعه از موجر نیستم. به نظر شما چه راه حلی برای بلند کردن ایشان وجود دارد؟
  با تشکر فراوان

  1. باسلام
   ۱. در این خصوص امکان طرح شکایت کیفری و خلع ید وجود ندارد
   ۲.شما میتوانید به ۲ شکل زیر دادخواست تخلیه مطرح نمایید
   ۳. اگر قرارداد اجاره شما کتبی است و دارای امضای ۲ شاهد و مدت هم تمام شده میتوانید دادخواست تخلیه فوری انجام دهید که نهایتن ظرف ۲هفته مستاجر دوم بیرون رانده می شود
   ۴. اگر شرایط فوق رعایت نشده باشد باید تخلیه عادی مطرح شود که خود مستلزم تشکیل جلسه و.. است که زمان بر است (از سه ماه به بالا)
   ۵. در هر صورت برای انجام شکایت شما باید مبلغ ودیعه ای رو که از مستاجر دوم دریافت نموده اید را هنگام طرح دادخواست به حساب سپرده شورای حل اختلاف واریز نمایید

 2. با سلام و درود.بنده تازه خانه رو اجاره دادم و تقریبا تاریخ ۹۷/۱۰/۱۵ که مستاجر بنده اعلام کردند فقط یه مادر و دختر هستن ولی متاسفانه همسایه ها اعلام کردند که فقط یه دختر در ملک هست و در هفته چندین بار مهمونی مختلط و یا پارتی میگیره و همسایه ها همه اعتراض دارند سریع ترین راه برای تخلیه چیست . با تشکر فراوان

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. درخصوص اینکه علیرغم انعقاد قرارداد با دو نفر اما عملاً یک نفر منتفع می شود از علل فسخ قرارداد نیست مگر اینکه در قرارداد در این خصوص صراحتا شرط کرده باشید یا اگر در قرارداد قید نشده باشد در حضور ۲ شاهد انتفاع ۲ نفره شرط شده باشد.
   ۲. استفاده نامتعارف و خلاف شرع و اخلاق هم حسب مورد از موارد فسخ یا ابطال قرارداد می تواند باشد به شرط اثبات آن، لذا شما می توانید در صورت ارتکاب مواردی که ذکر نمودید با تماس با پلیس ۱۱۰ و تنظیم صورت جلسه و تایید این امر توسر پلیس، آن را اثبات نمایید و تقاضای فسخ قرارداد را بنمایید.
   ۳. در هر دو مورد فوق در صورت طرح دعوی مبنی بر تخلیه ، زودتر از ۵ ماه به نتیجه نخواهید رسید.

 3. سلام ودرود و تشکر از سایت خوبتون
  من ملکی رو اجاره دادم و مستاجر الان بیشتر از سه ماهه که اجاره رو پرداخت نکرده دو تا سوال داشتم اول اینکه اگه دستور تخلیه از شورای حا اختلاف بگیرم مستاجر میتونه بعداز پرداخت اجاره معوق حکم رو متوقف کنه؟
  دوم اینکه اگه الان دستور رو بگیرم میتونم یک ماه بهشون فرصت تخلیه بدم یا باید در زمان مشخص اجرا بشه؟

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. ازلحاظ حقوقی ۲ نوع تخلیه داریم، دستور تخلیه که فقط در صورت اتمام قرارداد قابل طرح است و دیگری تخلیه به علت عدم انجام شروط قراردادی، اگر در قرارداد قید شده که در صورت عدم پرداخت اجور قرارداد فسخ خواهد شود می توانید تخلیه بخواهید واگر قید نشده اول باید مطالبه اجور را بخواهید و در صورت عدم پرداخت می توانید فسخ و تخلیه بخواهید
   ۲. اگر دادگاه به هرعلت حکم به تخلیه دهد از زمانی که اجرائیه مبنی بر تخلیه به مستاجر ابلاغ شود ظرف ۱۰روز باید تخلیه کند و گرنه از طریق مامورین انتظامی وسایل مستاجر به بیرون از ملک متقل می شود

 4. باعرض سلام و خسته نباشید سوالی که مطرح است این است که بنده ملکی مسکونی را ۴سال پیش پدرم به نام بنده در دفترخانه ثبت نمودند و از بنده درخواست کردند که تازمان حیات ایشان در همان منزل باشند بنده هم موافقت کردم امسال که پدرم فوت نمودند ولی هنوز زن پدر (زن بابا)اینجانب در آن محل سکونت دارند به ایشان مراجعه و درخواست تخلیه ملک کردم و ایشان خودداری نمودند لطفا اعلام فرمایید چه مراحلی را برای احقاق حق می بایست انجام دهم قبلا از راهنمایی جنابعالی کمال تشکر رادارم .

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. شما باید به یک دفتر خدمات قضایی در محل وقوع ملک مراجعه و دادخواست خلع ید مطرح نمایید
   ۲. قبل از آن می توانید از طریق تامین دلیل تصرف ایشان را اثبات کنید که البته تامین دلیل لازمه طرح خلع ید نیست و می توانید چشم پوشی نمایید.

 5. با سلام
  من و شریکم به صورت سه دانگ سه دانگ منزل مسکونی رو شریک هستیم و شریک بنده بدون رضایت و اجاره در منزل سکونت داره و از راه دادن مشتری برای خرید خونه به روش های مختلف امتناع میکنه
  راه حل شما چیست

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. شما می توانید دادخواست خلع ید و مطالبه اجرت المثل مطرح نمایید
   ۲. درپی این دادخواست به صورت کلی از هر ۲ شریک خلع ید می شود و هر اقدامی از سوی هریک منوط به رضایت هر دو شما خواهد بود

   1. با سلام
    از شما و همکاران محترم سپاسگزارم

    برای مطالبه اجرت المثل ملک از شریکم و خلع ید از کدام ارگان باید اقدام کنم

    1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
     ۱. برای خلع ید و مطالبه اجرت المثل باید دادخوستی تحت همین عنوان تهیه و از طریق دفترخدمات قضایی محل وقوع ملک مطرح نمایید
     ۲. این دادخواست برحسب ارجاع به یکی از شعب حقوقی محل وقوع ملک ارجاع و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

 6. سلام خسته نباشید
  بنده سوالم این بود که من یک مستاجر دارم که ۳ سال هست مستاجر من هست دوماه پیش خونه رو فروختم و گفتم که دوماه فرصت داری تخلیه کنی و الان ۱۵ روز مونده طرف هیچ حرکتی نکرده و بنده نیز سال اول با ایشان قرارداد بستم ولی دوسال بعد رو بصورت شفاهی حرف زدیم و قراردادی نبوده الان چطوری میتونم حکم تخلیه بگیرم؟

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. فروش ملک و نیز تعیین ضرب العجل به صورت شفاهی کفایت نمی کند و دلیلی بر تخلیه نیست.
   ۲. در صورتی که به صورت کتبی از ایشان تعهد گرفته اید یا اینکه مدت قرارداد به پایان رسیده باید دادخواست تخلیه مطرح نمایید که از زمان طرح دادخواست تا زمان رسیدن به نتیجه احتمالاً حداقل ۵ ماه زمان خواهد برد.

 7. سلام و خسته نباشید
  لطفا به سوال من پاسخ دهید، دعا گو شما هستم. خداوند در پناه شما و خانواده محترم
  شرح موضوع :در آپارتمانی مالکیت مشاعی دارم. اپارتمان سال قبل با توافق همه شرکا و طی یک قرارداد عادی با امضا دو شاهد به اجاره داده شد. حال مهلت قرداد اجاره به اتمام رسیده است و
  برخی مالکان مشاعی اپارتمان تمایل دارند که اجاره نامه را تمدیدکنند و برخی تمایل به تخلیه دارند.
  سوال
  ۱- در بخش توضیحات قرارداد اجاره آمده است”…برچسب توافق و تراضی طرقین تخلیه و تحویل ملک در پایان مدت قراردادفقط در صورت جایگزینی مستاجر جدید امکان پذیر خواهد بود…” حال با وجود این جمله واینکه برخی موجران با مستاجر بر سر تمدید به توافق رسیده اند و آنها که تمایل به تمدید ندارند، مستاجری برای جایگزینی ندارند، می‌توان دادخواست دستور تخلیه داد؟
  ۲-در صورتی که جواب سوال بالا “آری “ باشد ودر صورت تسلیم دادخواست دستور تخلیه به شورا حل اختلاف از طرف تعدادی از مالکین ، آیا خواها نها برای رسیدگی به پرونده و صدور دستور تخلیه، بایستی تمام مبلغ ودیعه را حتی ودیعه دریافتی توسط مالکیتی که تمایل به تخلیه را ندارند را به صندوق دولت پرداخت کنند و یا فقط هر خواهان کفایت می‌کند آنچه دریافت نموده را به صندوق دولت بپردازدتا دستور صادر شود؟
  ۳-در صورتی که دستور تخلیه صادر شود، با توجه به مشاعی بودن اپارتمان و شکایت فقط تعدادی از آنها ، پس از اجرای دستو تخلیه ، آیا اپارتمان به خواهانها تحویل خواهد شد یا بایستی تمامی مالکین یا وکلا آنها جهت تحویل حضور داشته باشند و درگیر اینصورت حکم اجرا نخواهد شد.

  1. با سلام
   ۱. باوجود این بند نیز به نظر می توان دادخواست تخلیه داد چراکه ذکر این. بند گویا برای تامین مبلغ ودیعه بوده است
   ۲. تخلیه ملک مستلزم سپردن تمام مبلغ ودیعه می باشد صرف نظر از اینکه سهم شما چقدر بوده است.
   ۳. برای دادخواست باید تمام مالکین ذکر شوند در صورت عدم همکاری نام انها را در ردیف خوانده ذکرنمایید

   1. سلام و ممنون از سایت ارزشمند شما که با سرعتی غیر قابل باور سوالات ما را بدون هیچ انگیزه مادی جواب کامل می‌دهد، خدا خیر و عافیت عنایت فرماید.
    میخواستم بدانم اگر در یک اپارتمان مشاعی که به اجاره مستاجر است و مدت زمان اجاره پایان یافته، و بخواهم مستاجر تخلیه نماید ولی شریک دیگر همکاری نکند و مطابق جوابیه شما به سوال بالا نام شریکم را در دادخواست به عنوان خوانده قرار دهم و تمام وجه ودیعه دریافتی توسط هر دو شریک را به صندوق دادگستری واریز نمایم و شریکم در شورا هم حاضر نشود و هیچ همکاری هم نکند درانصورت اگر دستور تخلیه صادر شود آیا
    ————-»»»» با اجرای دستور تخلیه ،اپارتمان به من به تنهایی و در صورت عدم حضور مالک دیگر به هنگام اجرای حکم ، تحویل می‌شود یا خیر فقط اپارتمان تخلیه شده ولی تا تعیین تکلیف به تصرف احدی از مالکین داده نمی شود؟
    ضمنا شورا ها برای اجرای احکام خود واحد اجرای احکام دارند یا بایستی به اجرای احکام دادگاه آن حوزه قضایی مراجعه نمود.

    1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
     ۱. اینکه در دادخواست نام شریک خود را به عنوان خوانده قید نمایید در عرف قضایی معمول نیست و شایل برخی شعبات نپذیرند اما اکنون بنظر بهترین روش می تواند باشد
     ۲. اگر این روش مورد قبول شعبه رسیدگی کننده باشد اجرائیه در حق شما صادر و بر اساس آن می توانید به تنهایی تخلیه مستاجر را بخواهید
     ۳. شورا نیز اجرای احکام اختصاصی دارد

     1. سلام استاد محترم:
      ممنون از پاسخ ارزشمند و راهگشا شما
      ولی معذرت میخواهم صراحتا نفرمودید و من هم جسارتا بالاخره متوجه نشدم اگر من بتنهایی و بدون جلب رضایت شریکم تمامی وجه ودیعه پرداختی توسط مستاجربه هر دو مالک مشاعی (یعنی خودم و شریکم) را بپردازم، و به شورا دادخواست دستور تخلیه بدهم، در اینصورت
      ۱-آیا شورا به دادخواست من بدون حضور و رضایت شریکم رسیدگی می‌کند؟
      ۲-آیا اگر دستور تخلیه صادر شد، و حکم توسط واحد اجرای شورا بمرحله اجرا درآمد ، آنگاه در صورت عدم حضور و عدم اعلام رضایت شریکم، اپارتمان توسط واحد اجرا بتنهایی به من تحویل میگردد؟
      عاجزانه درخواست می‌کنم بطور واضح و صریح مخصوصا به سوال دومم جواب دهیدو راهنمایی کنید. زیرا بعضی در جواب سوال دوم میگویند “خیر “ خلاف قانون است و اپارتمان تخلیه خواهد شد ولی تحویل خواهان بدون حضور و رضایت شریک نمیگردد .
      حال آنکه برخی معتقد هستند جواب سوال دوم “ بلی “ است زیرا در قانون بصراحت عدم تحویل اپارتمان پس از اجرای حکم تخلیه به یکی از مالکان مشاعی و با وجود نبود اعلام رضایت مالک مشاعی دیگر تجویز نشده است و اپارتمان به خواهان به تنهایی توسط واحد اجرا تحویل خواهد شد.
      ممنون، خداوند خیر دنیا و آخرت را نصیب شما عزیز گرداند.

 8. سلام و خسته نباشید:
  در یک واحد اپارتمان سه دانگ مالکیت مشاعی دارم. اپارتمان در حال حاضر خالی است . ولی از آنجا که با شریکم دارای اختلاف شدید هستم و بطور مستمر نیز در محل حضور نداشته و در مسافرت هستم، نگرانم که شریکم اپارتمان را تصرف کند.
  اپارتمان دارای سند عادی است ولی حکم الزام به تنظیم سند دارم. حال سوالم این است که:
  ۱-آیا در صورتی که شریکم بدون اذن من اپارتمان را تصرف کند، می‌توانم از او هم شکایت کیفری ( تصرف عدوانی )و هم حقوقی نمایم (خلع ید)؟
  ۲- در حال حضر چون اپارتمان خالی است و من نیز بر هر نوع تصرف شریکم رضایت ندارم، آیا می توانم یک قفل بر در اپارتمان بزنم؟ این کار قانونی خواهد بود و پیگرد ندارد؟
  ممنون بزرگوار از راهنمایی ارزشمندتان

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   طرح همزان این دو هیچ منافاتی باهم ندارد
   ۲. اما درصورتی که برای مقام رسیدگی کننده احراز شود که علاوه بر شما شریکتان نیز تصرفاتی داشته شکایت تصرف عدوانی شما احتمالا بی نتیجه خواهد ماند

 9. سلام و ارادت:
  در آپارتمانی مالکیت مشاعی دارم. مستاجری با رضایت طرفین در آن سکونت داشته ولی در حال حاضر اپارتمان را تخلیه کرده و اپارتمان در تصرف هیچکدام از مالکین نبوده و خالی است و در آن بسته است.
  ۱-آیا برای جلوگیری از تصرف اپارتمان توسط شریکم که رضایتی بر آن ندارم ،مطابق قانون می‌توانم قفلی بر در آن بزنم. یعنی مطابق قانون محق به انجام این عمل هستم و این عمل پیگرد قضایی کیفری برای من ندارد؟
  ۲- اگر می‌توانم قفل بزنم ، لطفا ماده قانونی آن را بفرمایید.
  با ارادت مجدد و تشکر فراوان

   1. سلام و احترام مجدد:
    اپارتمان در حال حاضر تخلیه است و در تصرف هیچکدام از ما نیست لذا دادخواست خلع ید در این زمان مصداق ندارد. سوال من این است که چون اپارتمان تخلیه و در تصرف کسی نیست و من هم مالک مشاعی هستم و رضایت بر تصرف هیچکدام ندارم آیا قانون به من و البته همینطور شریکم اجازه می‌دهد که برای جلوگیری از تصرف اپارتمان هر کدام یک قفل بر در اپارتمان بزنیم حتی اگر دیگری راضی به این قفل زدن نباشد؟

   2. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
    همانگونه که عرض گردید
    ۱. امکان اینکه راسا درب را قفل نمایید وجود ندارد چرا که امکان طرح شکایت ممانعت از حق توسط شریک دیگر وجود دارد
    ۲. هرچند اکنون ملک در تصرف کسی نیست اما در هرصورت شما باید دادخواست خلع ید مطرح نمایید خلع ید در ملک مشاعی با خلع ید عادی کمی متفاوت است و در مورد شما پس از صدور حکم قطعی از طریق اجرا ملک پلمپ شده و تا حصول رضایت همه شراکا هیچ یک از شریکان حق استفاده ندارند.

    1. سلام استاد بزرگ واقعا ممنون از راهنمایی شما
     فقط بفرمایید چون آپارتمانی که در ان مشاعا شریک هستم در یک مجتمع ۴۰ واحدی ساخته شده و این مجتمع کلا دارای پایان کار شهرداری و صورت جلسه تفکیکی نمیباشد و کل مجتمع با چهل واحد احداثی در آن تنها دارای یک پلاک ثبتی است ، آیا باز هم می‌توانم مطابق راهنمایی جنابعالی دادخواست خلع ید بدهم ؟
     البته من و تنها شریکم در این اپارتمان دارای حکم قطعی الزام به تنظیم سند هستیم ولی به دلیل عدم وجود پایان کار و صورت جلسه تفکیکی کل مجتمع ، فعلا حکم قابل اجرا نیست .
     لطفا با در نظر گرفتن این جوانب از کار ، راهنمایی کنید. 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

 10. سلام خسته نباشید من اپارتمانمو سه سال پیش اجاره دادم ومستاجر بعد یک سال بلند شد تا اینجا همه چی نرمال پیش رفت تا اینکه این اقا زمانی که مستاجر من بود یه هم خونه داشت که اسمشم تو قرارداد نیاورده بودیم قرار شد بدون قرارداد بشینه ودیعه هم از مستاجر که بلند شده بود به ایشون انتقال بدیم همه رو هم بدون قرارداد انجام دادیم حال دوماهه که کرایه نداده ودر خونه روهم بسته جواب ماروهم نمیده تخلیه هم نمیکنه حالا ما باید چه دعوایی طرح کنیم ؟کجا اقامه دعوا کنیم مراحل رسیدگیش چیه ؟

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   درصورتی که اطمینان دارید امکان اثباط رابطه موجر و مستاجری وجود ندارد می توانید دادخواست خلع ید یا تصرف عدوانی البته با رعایت نکات ان دعاوی مطرح نمایید

 11. با سلام. مستاجری داریم که از ۴۰ روز قبل با وجود اینکه بارها به او گفته ایم اقدامی برای تخلیه نمیکند و دنبال خانه گشتن را مشروط کرده براینکه جای خوب پیدا کند. امروز انقضای قرارداد اجاره اش بود و امروز و دراین مدت ۴۰ روز حتی یکبار با ما تماسی نگرفت راجع به تخلیه صحبتی بکند. قصد تخلیه ندارد و به بنگاه گفته موجر برود شکایت کند. قراردادمان هم پشت نویسی قرارداد سال قبل است که در دفتر املاک نوشته شده. سال دوم پشت نویسی کردیم با ذکر مدت اجاره و وامضای دو شاهد. سوالم از شما اینست که با درخواست دستور تخلیه چقدر زمان میبرد تا دستور تخلیه صادر شود؟ و ایا اگر بگوید خانه پیدا نکردم امکان دارد قاضی بدون رضایت من به او مهلت اضافه بدهد؟ فرزندم ۲سال دارد و برایم مشکل میشود روند دادرسی طولانی را طی کردن.ممنون از کمکتان.

  1. باسلام
   در صورتی که در قرارداد دوم مدت اجاره مشخص و دو شاهد امضا نموده باشند می توانید دستور تخلیه بخداهید که حدود ۱۰ روز زمان بر خواهد بود

 12. اپارتمانم را ۶سال به کسى أجاره داده أم هر سال تمدید کردیم پشت همان برگه اولیه با امضاى هر دو نفرمان بدون شاهد حالا تخلیه نمىکنند وتمدید هم نکرده واز تاریخ هم گذشته همیشه هم أجاره اش دیر میداده دو ماه سه ماه واین أواخر حتى ۵ماه اجاره نداده که تازه تصفیه کرده پولهاى عقب افتاده را اگر اقدام براى تخلیه کنم چقدر زمان میبره تا تخلیه کند

 13. با سلام و‌ خسته نباشید
  چند ساله پیش یه واحد آپرتمان طی قرارداد در بنگاه اجاره دادم و سالهای بعد تفاهم شفاهی صورت گرفته مبنی میزان اجاره، و طی چند نوبت هم تاریخی برای تخلیه ملک تعیین کردیم ولی با این وجود ملک را تخلیه نمیکنند.
  به چه صورت باید برای گرفتن دستور تخلیه فوری اقدام کرد؟
  با تشکر از سایت خوبتون

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   درخصوص سوال شما قابل ذکر است امکان دستور تخلیه فوری وجود ندارد و باید دادخواست تخلیه مطرح کرد که بین ۳ الی یک سال ممکن است زمان بر باشد

 14. با سلام.
  بنده ملکی را اجاره دادم و الان نزدیک به یک ماه و نیم از پایان مدت قرارداد اجاره می گذرد. اگر برای گرفتن دستور تخلیه اقدام کنم چقدر زمان میبرد تا حکم صادر شود؟ شورای حل اختلاف مورد نظر، پیشوای ورامین می باشد.

  1. باسلام
   درصورتی که اجاره به صورت کتبی و به امضای دونفر شاهد رسیده باشد ظرف ۱۰ الی ۲۰ روز امکان اخذ دستور تخلیه فوری می باشد

 15. با عرض سلام و خسته نباشید
  سوال بنده از کارشناس محترم این هست که ایا دادخواست تخلیه فوری و مطالبه وجه(اجور معوقه هزینه دادرسی و اجرت المثل ایام تصرف) رو میتوان با هم در یک دادخواست تقدیم شورا حل اختلاف کرد یا خیر؟

 16. سلام و خسته نباشید،
  قرارداد اینجانب و مستاجرم در ٢٠ مرداد ٩٨ منقضى مى شود و در مورخه ٨ مرداد ٩٨ هم اظهار نامه براى ایشان فرستادم. قرارداد عادى است ودر بنگاه املاک با امضا دو شاهد منعقد گردیده است. مستاجر مى گوید ملک را تخلیه نمى کند. آیا باید دادخواست دستور تخلیه فورى ارایه دهم؟ مبلغ رهن ٢۵ میلیون تومان است، مستاجر ٢٠ میلیون پرداخت کرده و ۵ میلیون هم کولر و پرده خریده است. در اجاره نامه ذکر گردیده که مستاجر ۵ میلیون صرف خرید تجهیزات منزل نماید، اما اسمى از کولر و پرده نبرده ایم. اگر مستاجر بعد از تخلیه وسایل را ببرد چه باید کرد؟

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. دادخواست دستور تخلیه فورى مطرح نمایید
   ۲. اظهارنامه ای برای مستاجر ارسال نمایید و در ان قید نمایید که حق بردن تجهیزات مورد نظر شما را ندارد

 17. سلام و عرض ادب خدمت شما سرور گرامی
  اینجانب آپارتمانی خرید کردم و در خردادماه پس از اینکه سند به نامم در دفترخانه خورد با مستاجر ی که هنگام خرید منزل در انجا اقامت داشت یک قرارداد اجاره در بنگاه املاک تنطیم نمودم و تاریخ تخلیه را برای انتهای شهریور امسال قرار دادیم حال اگر مستاجر از تخلیه اپارتمان امتناع ورزید و سر موعد تخلیه نکرد
  میتوانم حکم تخلیه سریع بگیرم و از تاریخ شکایت تا تاریخ گرفتن حکم چقدر زمان میبرد
  در ضمن من فرزند مدرسه ای دارم که باید اول مهر به مدرسه برود و الانم که این سوال را مطرح کردم به علت نداشتن خانه در منزل پدرم زندگی میکنم تا زمانی که مستاجر اپارتمان را تخلیه کند مجبورم آنجا بمانم
  ممنون از پاسخگویی شما

  1. اسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.i
   درصورتی قرارداد شما کتبی و دارای امضای ۲ نفر شاهد باشد شما می توانید ظرف ۵ الی ۱۵ روز دستور تخلیه بگیرید

 18. با عرض سلام بنده از سال ۹۱ آپارتمانی را اجاره داده ام در ابتدا قرارداد اجاره یکساله بود و بعد از اتمام مهلت آن تا کنون هر سال به صورت توافقی بدون نوشتن مدرکی اجاره را تمدید کرده‌ایم تا اینکه امسال مستاجر به مدت هشت ماه از پرداخت اجاره خودداری کرد و اکنون هم که مهلت اجاره مورد توافق به اتمام رسیده از تخلیه ملک مزبور خودداری می کند بهترین روش برای گرفتن تخلیه فوری و حق اجاره معوق و خسارات متعلقه به نظر شما چه می باشد.
  با تشکر.

  1. باسلام
   در صورتی که قراردادهای تمدید شده کتبی باشند و دونفر شاهد ان را امضا نموده باشند شما می تواند ظرف ۱۰ روز دستور تخلیه بگیرید در غیر این صورت باید دادخواست تخلیه عادی مطرح نمایید

 19. با سلام و تشکر از راهنمایی های ارزنده شما
  بنده ااپارتمانی را در بنگاه شش سال قبل به آقایی اجاره داده ام و از آن روز تا کنون دختر دانشجوی ایشان و مادر ش در این آپارتمان ساکن بوده اند و در این سالها قرارداد را با دو شاهد پشت همان قرارداد تمدید کرده ایم و آخرین سال که منتهی به شهریور ۹۷. بوده به دلیل بیماری پدر و بستری بودن ،
  دخترش با من قرارداد را امضا کرد با امضا دو نفر شاهد. امسال پدر فوت نموده است و از تاریخ قرارداد یازده ماه میگذرد ولی در این مدت دختر به بهانه بیماری پدر و بستری بودن در شهر دیگر و بعد هم فوت او برای تمدید قرارداد مراجعه نکرد و تخلیه هم نمی کند.ایا من میتوانم دستور تخلیه فوری بگیرم . ومبلغ ودیعه را به صندوق داد گستری بریزم.ایا میتوانم خسارات این یازده ماه و هزینه دادرسی را از مبلغ ودیعه تقاضا کنم. آیا اگر خسارات را در همان دادخواست دستور تخلیه عنوان کنم باعث اطاله نمیشود. با سپاس فراوان

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. شما می توانید هم دستور تخلیه مطرح نمایید و هم ودیعه را به صندوق دادگستری بسپارید و سپس از طریق تامین خواسته ان را توقیف نمایید و از محل ودیعه کلیه اجور معوقه و خسارات خود رادریافت نمایید
   ۲. خیر باعث اطاله دادرسی نمی شود

 20. باسلام
  بنده منزلی مسکونی دارم که در آن‌ فردی از افراد فامیل بیشتر از ۱۰‌سال زندگی میکند
  هیچگونه قرادادی و اجاره نامه ای هم‌ نداریم
  الان‌ ۲سال است که میخواهم‌ ملک را بفروشم‌ ولی میگوید تخلیه نمیکنم هیچکسی را هم‌ به منزل راه‌نمیدهد
  آیا باید شکایت‌کنم
  چقدر زمان میبرد
  آیا بدون شکایت هم‌ میتوانم خانه وارد خانه شوم‌و وسایل را تخلیه کنم

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. درصورتی که سند رسمی مالکیت دارید بهتر است خلع ید به همذاه مطالبه اجرت المثل ایام تصرف مطرح نمایید
   ۲. درخوش بینانه ترین حالت ۵ ماه زمان خواهد برد
   ۳. بهتر است بدون طرح دعوی وارد خانه نشوید

 21. سلام
  خسته نباشید
  من یه آپارتمانی رو یک سال و نیم پیش زمستون اجاره کردم و بعد از یکسال با تماس های مکرری که با مالک گرفتم مدام گفتن که حالا بعدا میام برای تمدید.
  ولی الان گفتن که سریعا باید تمدید یا تخلیه کنی که به گمانم قصدشون این بوده که موعد تمدید مستاجراشون از زمستون به تابستون تغییر کنه که هم مشتری بیشتره و هم احتمالا قیمت.
  سوال من این هست که مالک میتونه به سرعت دستور تخلیه بگیره یا من میتونم مثلا تا آخر تابستون اینجا باشم و بعد تخلیه کنم؟
  ممنون

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. در صورتی که قرارداد شما کتبی و دارای ۲ شاهد باشد می تواند دستور فوری تخلیه نماید
   ۲. در صورتی که ادعای تمدید شفاهی قرارداد دارید بهتر است دادخواست الزام موجر به تنظیم قرارداد کتبی (الزام به تنظیم سند اجاره) مطرح نمایید

 22. با سلام. بنده قراردادی در اردیبهشت ماه ۹۶ به صورت کتبی در بنگاه معاملاتی نوشتم. صاحبخانه ام در سال ۹۷ و ۹۸ حاضر به نوشتن قرارداد تمدیدی نشد. مبلغ قرارداد هربار به صورت شفاهی توافق گردید. بنده نیاز مبرم به پول پیش خود دارم و به صاحبخانه ام اعلام کردم که تا یکماه دیگر تخلیه خواهم کرد. صاحبخانه اول اعلام کرد که نمیتوانم تا مستاجر پیدا شود تخلیه کنم. و حتما تاکید داشت که نباید به مهر بیوفتد و اگر به مهر بیوفتد باید خودم یکسال بنشینم. بعد از چند روز که مستاجر پیدا شد زنگ زد که تا دو روز دیگر تخلیه کن در حالی که مستاجر جدید با شرایط تخلیه من مشکلی ندارد. صاحبخانه فقط نگران موعد اجاره هر ساله است که به مهر منتقل نشود. آیا حکم تخلیه فوری می تواند بگیرد؟ من برای اینکه پول پیشم را بتوانم بگیرم اظهارنامه پرکنم؟ چون تهدید به ندادن پول پیش کرد اگر سریع تخلیه نکنم.

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   باتوجه به اینکه فرمودید سالهای بعدی شفاهی قرارداد منعقد کرده اید امکان تخلیه فوری وجود ندارد
   ابتدا اظهارنامه ای ارسال و سپس دادخواست دهید
   درصورتی که مسمم به تخلیه هستید ملک را به کلی تخلیه و بوسیله تامین دلیل کلید را نیز به شورا بدهید و همزمان دادخواست مطالبه وجه ودیعه را مطرح نمایید

 23. من ملکی رو اجاره دادم به مدت یکسال و پس از اتمام مدت اجاره نامه مجدد به مدت یکسال دیگر هم تمدید کردیم و دو شاهد امضاء کردند ، و اکنون که دو ماه از مدت اتمام مدت اجاره گذشته ، مستاجر ملک رو تخلیه نمیکند و گفته که اگر به درب منزل بیایید به عنوان مزاحمت با پلیس تماس میگیرم.دادخواست دستور تخلیه فوری دادم و شورای حل اختلاف گفته که یک میلیون پول پیش رو باید پرداخت کنم.
  من از مستاجر حدود ۸ میلیون تومن پول اجاره عقب افتاده دارم و نزدیک ۴۰۰ هزار تومن هزینه اب و برق و گاز هستش که تسویه نکرده و سفته هم دارم .
  آیا من میتوانم که پول پیشی که به حساب دادگاه واریز میکنم بعد از تخلیه منزل و قبل از اینکه به دست مستاجر برسد توقیف کنم و بخشی از بدهی های وی تسویه شود؟ چون هیچ امولی هم به نام وی نمی باشد.
  و اینکه من میتونم سفته های مستاجر رو برای طلبم اجرا بذارم و قراره مستاجر از کسی بابت رضایت دیعه دریافت کند امکانش هست که جلوی دیعه مستاجر رو بابت طلبم بگیرم ، لطفا راهنمایی کنید.

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. شما باید به محض واریز ودیعه دادخواست مطالبه اجور معوقه و ضرر و زیان و خسارت به ملک را به همراه تامین خواسته مطرح نمایید و بلافاصله از طریق تامین خواسته آن مبلغ و دیعه را توقیف نمایید
   ۲. بر روی سفته در صورتی که چیزی تحت عنوان امانت یا تخلیه قید نشده باشد می توانید اقدام کنید.
   ۳. تحت شرایطی می توانید

 24. با سلام
  فردا مهلت قرارداد مستاجر خونه ی من تمام میشود من در تاریخ ۵ مرداد مبلغی از ودیعه (۱۵ میلیون) رو برای پیدا کردن خانه به ایشان دادم ولی از اون تاریخ ایشون هیچ حرکتی برای پیدا کردن خانه و جابجایی انجام ندادن من چند تا سوال داشتم :
  ۱- اگر من بخوام شکایت کنم چقدر طول میکشه تا ملک به صورت قانونی تخلیه بشه ؟ ( چون خود من مستاجر هستم و باید تخلیه کنم و برم به خونه ی خودم)
  ۲- اون مبلغی از ودیعه رو که من به ایشان پرداخت کردم از پولی که باید قرض الحسنه بزارم در دادگاه تا ملک رو تخلیه کنه باید کم بشه یا عین مبلغ ودیعه رو من باید بزارم دادگاه ؟

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. درصورتی که قرارداد شما کتبی و دارای ۲ شاهد باشد یک هتف تا نهایتا ۱۰ روز زمان خواهد برد
   ۲. ابتدا برای طرح دعوی باقیمانده را به صندوق دولت واریز نمایید ولی اگر شعبه رسیدگی کننده نپذیرفت اجبارا مابقی مبلغ را واریز نمایید چراکه مقام رسیدگی کننده قرارداد را ملاک قرار می دهد مگر اینکه واریز مبلغی از وجه را به حساب ایشان اثبات نمایید

 25. سلام و وقت بخیر
  مستاجر من حدودا ۲۰ روز پیش قراردادش به اتمام رسیده لیکن از تخلیه ملک خودداری کرده لذا به هیات حل اختلاف جهت دریافت دستور تخلیه مراجعه کردم اونجا راهنمایی کردن قبل از واریز مبلغ ودیعه به حساب دادگستری یک دادخواست جهت دریافت خسارت ایام تاخیر و همچنین حضور عذر مجری(اگر درست متوجه شده باشم) جهت حضور یک مامور به جهت صورتجلسه کردن خسارات احتمالی وارده به ملک (ملک را به صورت کلید نخورده به ایشان تحویل دادم و چند سال در اختیار ایشان بوده است)دادخواستی تنظیم وارائه کنم ممکن است نمونه متن یا دادخواستی که حاوی مطالب فوق باشد رو برای من قرار دهید یا احیانا لینکی که بتونم دریافت کنم در دفاتر قضایی ظاهرا همکاری نمیکنن و میگویند متن رو خودتان باید داشته باشید

 26. با سلام و تشکر از سایت خوبتون
  حدود ۷ سال پیش بنده آپارتمانی را از خواهر همسرم به مدت ۱۰ سال اجاره کردم و چون فامیل هستیم قولنامه دستی نوشتیم و دو نفر از مشاورین مسکن به عنوان شاهد آن را امضا کردند. بعد از دو سال از امضا قولنامه خواهر همسرم فوت می‌کند و برادرش به نحوی آپارتمان را بنام خودش می‌کند و درخواست تخلیه آن را دارد. از مدت قولنامه حدود ۳ سال باقی مانده است . آیا ایشون می‌تواند زودتر از موعد تقاضای تخلیه ملک را کند.

 27. سلام خسته نباشید بنده ملکی راخریداری نمودم بعد ازیک سال ونیم موفق به انتقال وثبت سند بنامم دردفترخانه شدم ولی متاسفانه فروشنده نسبت به تخلیه ملک اقدام نمیکند ودرقولنامه و هم دردادخواست های قبلی هم به تقاضای خلیت
  نکردم چگونه میتوان نسبت به تخلیه سریع ملک باتوجه به اینکه سند بنامم است اقدام کرد آیادرخواست تخلیه موقت چاره سازخواهدبود

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   اگر پس از خریدن ملک برای مدت زمانی همان ملک را به صاحب قبلی اجاره داده اید با ید دادخواست تخلیه مطرح نمایید
   درصورتی که قراردادی در بین نباشد و بدون اجازه شما متصرف هستند باید دادخواست تحویل مبیع مطرح نمایید

 28. سلام و خسته نباشید. قرارداد مستاجر ما در تاریخ ۸ مهر ۹۸ تمام می شود. دو هفته قبل من مبلغ ۱۰ میلیون تومن از مبلغ ودیعه را به ایشان دادم برای پیدا کردن خونه.و پایین قولنامه که به صورت دستی توی بنگاه تنظیم شده این مطلب رو هم قید کردیم. و مستاجر امضا و انگشت زد. ولی فقط یه شاهد که خود بنگاهی بود امضا ومهرکرد. حالا مستاجر اومده به من میگه. من خونه پیدا کردم. ولی بقیه پولم رو میخوام بعد کلید رو تحویل میدم و تخلیه می کنم در صورتی که ما نوشتیم رو ز تخلیه. والان داره زیر قرار داد میزنه و بهونش اینکه صاحبخونه جدید پول رو کامل میخواد. میخواستم ببینم با و جود اینکه یه شاهد پای قولنامه رو امضا کرده چقدر طول می کشه. دستور تخلیه بگیریم.؟

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   در صورتی که قرارداد اجاره را ۲ شاهد امضا نکرده باشند ممکن است بیش از ۳ ماه به طول بیانجامد

 29. سلام ۳۰شهریور ۹۸ زمان تخلیه بود من ۲۵شهریور با مستجر دیگه قلنامه کردم حالا مستجر قبلم تخلیه نمیکنه الان ۳روز گذشته شکایت کردم حکم رفته اجرا احکام گفتن فردا بیا فقط از اینجا تا تخلیه منزل چقدر طول میکشه چون مستجر جدیدم از شهرستان رسید و اواره شده

  1. با سلام
   اجرای احکام قاعده خاصی وجود ندارد پس از تشکیل پرونده نامه ای به شما داده خواهد شد تا از طریق کلانتری محل برای تخلیه اقدام نمایید که این امر بسته به شلوغلی اجرای احکام بین یک روز تا ۱۰ روز هم امکان تاخیر وجود دارد

 30. آپارتمانی را اجاره بمدت یکسال داده بودم بعد از یکسال مستاجر تخلیه نکرد طبق قانون از طریق شورای حل اختلاف اقدام برای تخلیه کردم وحکم تخلیه با حضورنماینده دادستان و کلانتری محل به مستاجر مراجعه شد ولی مستاجر گقت تخلیه نمی کنم نماینده دادستان به مستاجر گفت اثاثیه با ارزش ونیاز ضروری خود را بردارید ببرید و کلید آپارتمان را تحوبل بدهید و سپس صورت برداری از اموال موجود شد که نماینده دادستان و مسؤل کلانتری و نسوان و کلید ساز و خودم موجر امضا کردیم ولی مستاجر بدون اطلاع با خانمش صورتجلسه را امضا نکردند و محل را فوری ترک کردند نماینده دادستان کلید جدید را بمن مستاجر داد وگفت حداکثر تا یک ماه صبر کنید تا او بیاید واثاثیه خود را ببرد و بعد از آن میتوانید در اپاتمان سکونت کنید. سؤل من اینست !
  اگر مستاجر نیامد اثاثیه خود را ببرد روند کار چیست و چه کاری باید انجام دهم سپاسگذارم که من را راهنمایی کنید

 31. سلام من ارپارتمان پارسال به مبلغ ۲۰۰ میلیون خریدم قرار مبلغ سی مدلیون به عنوان اجاره یعنی رهن پیش من بمونه تا تاریخ ۹۸/۶/۳۰ و در ایتاریخ پول بدم ایشان تخلیه کند هنوز تخلیه نکردم میخواستم میتونم تخلیه خونه بگیرم چیکار کنم .در ضمن سند خونه به اسم بنده می باشد

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   در صورتی که قرارداد اجاره تنظیم نموده اید بر اساس مفاد این مقاله دادخواست تخلیه مطرح نمایید اما اگر به صورت شفاهی بوده باید دادخواست تحویل مبیع مطرح نمایید.

 32. سلام ملکی رو ۳سال پیش اجاره کردم ۲ماه پیش مدت قراردادم تمام شد ولی مالک گفت یکسال دیگه میتونی بمونی ولی تا الان نیومده قرارداد جدید بنویسیم الان اعلام کرده خونه رو فروختم بخاطر بچهای مدرسه ای الان نمیتونم تخلیه کنم قرار بوده یکسال دیگه بمونم ولی حرفی بوده کتبی ننوشتیم دوماه گذشته میگه خالی کن آیا حق دارم با وجود شاهد تا پایان سال که با مالک صحبت کردیم در ملک بمونم؟

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   با توجه به اینکه قراردادی در بین نیست باید تخلیه نمایید اما اگر شاهدی دارید باید دادخواست اثبات اجاره مطرح نمایید و در صورت اثبات ان در محاکم که حداقل ۶ ماه زمان خواهد برد می توانید در ملک باقی بمانید

 33. باسلام
  آیا بعد از گرفتن حکم تخلیه مستاجر میتوانم برای مستاجر فرجه ای را برای تخلیه در نظر بگیرم مقدار این فرجه تا چه زمانی است که اثر حکم تخلیه از بین نرود؟
  واگر هنگام مراجعه به منزل مستاجر از باز کردن درب خوداری کنند و به هیچ عنوان ظاهر نشوند تکلیف چیست؟؟
  قدردان و دعا گو هستم.

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   پس از صدور رای مبنی بر تخلیه باید درخواست اجرابدهید و تازمان ابلاغ و گذشتن موعد ۱۰ روزه قانونی ممکن است ۱۵ روز زمان صرف شود
   ولی اگر بیشتر از این می خواهید مهلت دهید می توانید از اجرا حکم دست نگهدارید و در زمانی که تمایل دارید به دنبال اجرای حکم بروید
   در صورت ممانعت یا عدم حضور می توانید با دستور اجرا از کلید ساز برای باز کردن درب استفاده نمایید

 34. سلام خسته نباشد
  ملک بنده تا تاریخ ۱ خرداد ۹۹ در اجاره مستاجر هست اما مستاجر هر ماه مبلغ کرایه رو ۸ الی ۱۰ روز به تاخیر میندازه به این بهانه که بازار خرابه و پول نیست کرایه مهرماه رو هم نداد در جواب پیام منکه عارض شدم اگر توان پرداخت اجاره بها راندارید اطلاع بدید مستاجر جدید بیاد تهدیدم کرد که نمیتئنم بیرونش کنم و بعد سه ماه میتونم و جالب اینکه خودشان مشاور املاک هستند
  الان سوال من اینکه چطور یتونم حکم تخلیه بگیرم؟ و اینکه چطور خسارت روزهای که کرایه را سر موعد پرداخت نکردن رو بگیرم؟ ایشون به هیچ وجه تماس املاک و من رو جواب نمیدن

  1. تشریفات دعوت مجمع عمومی
   ۱. برای تخلیه باید دادخواستی تحت همین عنوان مطرح نمایید که حداقل ۵ ماه زمان خواهد برد
   ۲. در صورتی که در قرارداد خسارتی بابت تاخیر واریز کرایه قید نشده باشد بابت دیرکرد اجاره بها نمی توانید اقدام قانونی انجام دهید.
   ۳. دادخواست تخلیه به علت نیاز شخصی هم می توانید مطرح نمایید که البته این مورد هم حداقل۵ ماه زمان خواهد برد

 35. و سوال دیگرم اینکه میتونم تقاضا بدم خودم خواهان نشستن در ملک هستم و یا تحت هر دلیلی تمایلی به بودن این مستاجر ندارم ؟

 36. سپاس بیکران از پاسخ شما جسارتا در اجاره نامه بندی هست بدین صورت :
  هرگاه مستاجر از از پرداخت اجاره بها بیش از یک ماه تاخیر کند … موجر میتواند قرارداد اجاره نامه را فسخ و ضمن ارسال یک فقره اظهارنامه قانونی برای مستاجر تخلیه مورد اجاره را درخواست دهد .
  خوب این شرط همون شرطی هست که حتما باید ۳ ماه پرداخت نکنه یا من بتونم شکایت کنم؟ و سوال بعدی اینکه ایشون واقعا امتناع میکنن از پرداخت کرایه من باید چطور اجاره رو بخوام؟ وقتی به املاک گفتن من برم شکایت کنم؟

 37. با سلام و احترام
  بنده ملک تجاری رو اجاره داده ام و مستاجر بیش از یکسال اجاره پرداخت ننموده است ،و در قرارداد قید شده اگر ۳ ماه پرداخت نگردد اجاره فسخ می باشد، چگونه میتوانم دستور موقت تخلیه بگیرم؟

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   امکان گرفتن دستور موقت وجود ندارد باید یک دادخواست مبنی بر فسخ قرارداد مطرح نمایید و در صورت احراز باید دادخواست تخلیه مطرح نمایید.

 38. سلام
  مالک هستم و ملکم را پارسال در دفاتر اسناد رسمی به مبلغ ۹۰ میلیون و اجاره ماهیانه ۱۰ هزار تومان که ضمن اخذ رسید توسط مستاجراز من باید پرداخت کند و در غیر این صورت قرار داد فسخ می‌گردد و مبلغ جریمه در صورت عدم تخلیه در ۲۰ آذرماه ۹۸به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان و شرط دیگر اینکه سه ماه قبل از پایان قرار داد در خصوص تمدید یا فسخ قرداد باید مستاجر به اطلاع موجر برساند در متن قرار داد لحاظ گردیده و تا حالا درخواست کتبی بر تمدید آن ندادند و اکنون میخواهم در پایان قرارداد ملک را تخلیه کند و اکنون ادعا دارد که ملک را تخلیه نمی‌کند و اینکه می‌گوید بروید شکایت کنید
  میخواستم با توجه به اینکه قرارداد رسمی و با توجه به شرایط بالا من را راهنمای کنید
  خیلی تشکر میکنم از اینکه من را راهنمایی کامل کنید با ذکر مراحل انجام کاری که باید انجام دهم
  ممنونم

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   به دفترخانه ای که قرارداد را تنظیم نموده مراجعه و درخواست صدور اجرائیه نمایید

 39. باسلام وخسته نباشید
  با حکم تخلیه منزل با دادورز و مامور انتظامی مراجعه نمودیم ولی قاضی به صورت تلفنی با دادورز تماس گرفت و با صورت جلسه خواست که عملیات اجرایی متوقف گردد
  به دلیل دستور موقت جهت ابطال رای داوری غیر مالی با جبران خسارت داوری
  دلایل و مستندات هم ۲ نفر شاهد آوردند گفتند که در زمان بدو قرارداد اجاره کلا پرداخت شده وابلاغیه و محتویات قرارداد
  وتاکید کردند که ظهارنامه ای بدستشان نرسیده و ابلاغیه ای ندیده اند
  دریکی از بند های قرارداد نوشته
  درصورت بروز مشکل باید به بنگاه مراجعه کرد واگر مشکل حل نگردید به داور مراجعه شودو شدیدا روی این قظیه تاکید دارن که به بنگاه مراجعه نشده
  از نظر بنده دقیقا شهود قلابی و دروغ گو هستند چون در زمان عقد اجاره نامه افراد دیگری اجاره نامه راامضا کرده اندکه افراد نزدیک بنده میباشند
  اظهارنامه و کلیه ابلاغیه ها به کد پستی مورد نظررفته و الصاق شده اند
  ومن به بنگاه مراجعه کردم و همکاری نکردند و فقط شماره داور را بهمن دادند
  والبته بنده در دادگاه متوجه شدم که جهت جبران خسارت مالی فیش دادگاه واریز نگردید
  در جلسه دفاع چکار کنم به نظر شما

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   مواردی که در دفتع می توانید مطرح نمایید:
   ۱. با توجه به سیستمی بودن ارسال ابلاغیه ها بهانه هایی از جمله ندیده اند یا متوجه نشده اند قابل قبول نیست
   ۲. دادگاه باید شهادتافرادی را بپذیرد که در قرارداد نام انها قید شده است
   ۳. اگر طرف مقابل بر اساس حکم دادگاه موظف به پرداخت وجهی بوده اما در موعد خود پرداخت ننموده باشند از جهات نقض می باشد

 40. با سلام و خسته نباشید، سوالی دارم ، بنده یک باب مغازه تجاری دارم که در سال ۹۴ به نام من شد ، قبل از آن به نام مادرم بوده و مادرم در سال ۹۳ به یک طلا فروش اجاره داده به مدت ۴ سال و در سال ۹۷اجاره نامه تمام شده و من با این مستاجر اجاره نامه جدید ننوشتم تا سال ۹۸اما اکنون ملک را فروختم و مستاجر از تخلیه امتناع می ورزد ، من در خواست تخلیه دادم گفتن که مادر شما باید درخواست دهد ، مادرم درخواست تخلیه داده ولی مادر من چون سواد ندارد،اجاره نامه را انگشت زده و امضا نکرده به همین دلیل درخواست تخلیه فوری من رو قبول نکردن با اینکه اجاره نامه دارای دو شاهد است ، لطفاً راهنمایی کنید که من باید چه کاری انجام دهم با تشکر .

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. باتوجه به عدم امضا به نظر ایراد شورای حل اختلاف صحیح است
   ۲. شما باید دادخواست تخلیه مطرح نمایید تا به صورت عادی رسیدگی شود
   ۳. باتوجه به اینکه شما ملک را از موجر خریداری نموده اید قائم مقام موجر هستید و می توانید راسا طرح دعوی نمایید و نیازی به حضور مادرتان نیست

 41. باسلام وخسته نباشید درتمام موارد بالا فقط خواستین مستاجر رو بکوبین من کاری به قانون ندارم ولی ازنظر انسانیت خوب نیست

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   در تنظیم مقالات قصد تخریب وجهه اشخاص یا نیت مقرضانه ای وجود ندارد و صرفا بر اساس نیاز جامعه تحریر می شوند کمااینکه شخص نگارنده خود مستاجر می باشد هرچند این مقاله به گونه ای یک طرفه به نفع موجر می باشد اما در قسمت های دیگر وبسایت در خصوص حقوق قانونی مستاجر ازجمله تعدیل اجاره بها، الزام مالک به تعمیر ملک و یا چگونگی مطالبه ودیعه سپرده شده و… مقالات زیادی بارگذاری شده است

  2. عرض سلام.مستاجر من چک رهن منزل رو پاس نکرده و اجاره هم نداده…خیلی راحت میگه ندارم برید شکایت کنید تنم درد میکنه برای دادگاه..به نظرتون این کار انسانیه؟

   1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
    ۱. قطعا رفتار نادرستی می باشد اما علت این نابهنجاری ها تنظیم قرارداد غلط توسط افراد ناآگاه می باشد
    ۲. ابتدایی ترین چیز در انعقاد یک قرارداد تعیین موعد زمانی برای انجام امور ان قرارداد و البته تعیین ضمانت اجرا می باشد
    ۳. وقتی ضمانت اجرا تعیین نشده باشد افراد به راحتی می توانند از زیر بار تعهداتشان شانه خالی کنند

 42. سلام و ممنون از توضیحاتتون در بالا
  مستاجر من باید تا آخر این ماه تخلیه کنه ولی مدعیه هنوز جا پیدا نکرده و البته میگه داره میگرده.
  ایشون سال دومه در منزل منه و قراردادشون را سال گذشته پشت نویسی و با یک شاهد تمدید کردم
  از اردیبهشت امسال بهشون اعلام شفاهی کردم که به ملکم نیاز دارم و خواستم زودتر تحویل بدن که ایشون اقدامی نکردن و الان فقط بیست روز مونده
  لطفا منو راهنمایی کنید چه کار کنم ؟

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   تازمانی که قرارداد به اتمام نرسیده امکان طرح دعوی نیست
   پس از اتمام قرارداد بلافاصله می توانید از طریق دفاتر خدمات قضایی دادخواست تخلیه ملک مطرح نمایید

 43. سلام خسته نباشید
  ما سال ۹۷ خونه خریدیم و با مستاجر اجاره نامه ننوشتیم اجاره نامه به اسم صاحب قبلی خونه هست
  الان وقت اجاره نامه تموم شده و مستاجر خالی نمیکنه و حتی جواب زنگ ما رو هم نمیده
  الان ما چه جوری میتونیم حکم تخلیه بگیریم و اینکه خیلی طول میکشه تا حکم تخلیه بدن؟

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   شما به عنوان خریدار اکنون قائم مقام موجر می باشید براسای قرارداد مالک اولیه و سند مالکیت که اکنون به نام شماست دادخواست تخلیه مطح نمایید

 44. با سلام و خسته نباشید ملکی به نام پدرم می باشد که ایشان سه سال پیش فوت کرده اند و گواهی انحصار وراثت گرفته شده و یک وکالتنامه دستی از وراث جهت انجام امور ساختمان مثل اجاره و.. گرفته شده و بنده از وراث هستم و این ملک به شخصی اجاره داده شده و ایشان ۶ ماه اجاره پرداخت نکرده و مهلت قرارداد نیز ده روزه که تمام شده ولی تخیله نمیکنن مراحل و مدارک مورد نیاز جهت تخلیه ملک چیه ممنون میشم راهنمایی بفرمایید با تشکر

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   شما به عنوان احدی از ورثه و قائم مقام متوفی می توانید به ضمیمه نمودن گواهی انحصار وراثت و نیز اجاره نامه تقاضای صدور حکم تخلیه را از طریق دفاتر خدمات قضایی مطرح نمایید

 45. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
  احتمالا در هنگام صورتبرداری به عنوان امین انتخاب شده اید و شما هم پذیرفته اید اکنون به اجرای احکام مراجعه نمایید و طی لایحه ای تقاضای اعلام نمایید که دیگر تمایل به این کار ندارید

 46. باسلام وتشکر به خاطر سایت خوبتون
  من درحدود یک ماه ونیمه که واحدمو به یک خانواده اجاره دادم واین آقا بااینکه دربنگاه تعهد ۱۰روزه داده که مبلغ پیش پول رو واریز کنه همچنان بدقولی کرده وحتی اجاره خونه رو هم پرداخت نکرده وبه تماس تلفنی ماهم پاسخگو نیست بااینکه اجاره نامه دربنگاه نوشته شده و دراجاره نامه ذکر شده درصورت عدم پرداخت پیش پول قرارداد فسخ خواهد شد ایشون نه پولو پرداخت میکنن ونه حاضر به تخلیه ملک هستند خواهش میکنم در این زمینه منو راهنمایی کنید…
  سپاسگزارم…

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. می توانید دادخواست مطالبه وجه بابت رهن مطرح نمایید
   ۲. در صورت تمایل به فسخ بر اساس نوع فسخی که در قرارداد قید شده اقدام به طرح دادخواست فسخ یا انفساخ و تخلیه مطرح نمایید

 47. سلام
  سال نو مبارک
  خیلی خوشحالم که سایت شما را پیدا کردم و ممنونم که با حوصله پاسخ همه سوالات را حتی در ایام نوروز می دهید
  ما دارای اجاره نامه نوشته شده در مشاور املاک با امضای دو شاهد هستیم که با وجود اینکه از ۵۰ روز قبل از پایان مهلت اجاره نامه شرایط تمدید اجاره نامه برای سال جدید را به مستاجر اعلام کردیم ولی ایشان در این مدت با وجود چندین بار پیگیری از طرف ما، نه اجاره نامه را تمدید کردند و نه ملک را با وجود پایان مدت قرارداد تخلیه می کنند
  حال سوال من این هست که با توجه به ایام نوروز:
  – آیا پس از عدم تخلیه ملک توسط مستاجر بعد از پایان مهلت اجاره نامه بایستی حتما بلافاصله در روز بعد از آن به شورای حل اختلاف برای درخواست تخلیه مراجعه کنم؟
  – یعنی عدم مراجعه موجر بلافاصله به شورای حل اختلاف به عنوان رضایت موجر به ماندن مستاجر (با وجود عدم تمدید قرارداد) تلقی خواهد شد؟
  – یا اینکه هیچ مدت (مهلت) زمان قانونی برای اعلام درخواست به شورای حل اختلاف وجود ندارد و من می توانم مثلا اگر تا پایان فروردین تخلیه نکردند، در اردیبهشت به شورای حل اختلاف مراجعه کنم و علاوه بر درخواست تخلیه، اجرت المثل ایام تصرف (به مدت یک ماه) را مطابق مبلغی که در قرارداد ذکر شده دریافت کنم؟

  و سوال آخر اینکه آیا امضا یک خانم به عنوان یک شاهد قابل قبول است؟

  با سپاس قبلی از پاسخگویی شما

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. نیاز نیست بلافاصله طرح دعوی نمایید ولی بهتر است در اولین فرصت این کار را انجام دهید
   ۲. عدم طرح دعوی تخلیه لزوما نمی تواند به معنی رضایت شما باشد ولی اگر قصد مدارید مدتی صبر نمایید تا مستاجر اعلام تمدید یا تخلیه را اعلام نماید بهتر است این امر را از طریق دفاتر خدمات قضایی با ارسال اظهارنامه با قید نمودن مدت محدودی برای پاسخ گویی به ایشان اطلاع دهید
   ۳. می توانید در اردیبهشت ماه اقدام نمایید
   ۴. امضا قرارداد توسط یک مرد و یک زن کفایت نمی کند اما ممکن است شورا بپذیرد

   1. با تشکر از پاسخگویی سریع شما
    -امضا مشاور املاک نیز علاوه بر یک مرد و یک زن به عنوان شاهد در زیر قرارداد وجود دارد، در صورت ایراد شورا به امضا شاهد زن آیا می توان امضا مشاور املاک را به عنوان شاهد در نظر گرفت؟

    -در صورت اقدام طرح دعوی تخلیه با تاخیر در اردیبهشت آیا می توانم اجرت المثل ایام تصرف (به مدت یک ماه فروردین) را مطابق مبلغی که در قرارداد ذکر شده دریافت کنم؟

    – مستاجر ادعا دارد که به خاطر شرایط بیماری کرونا در کشور، رای شورا به نفع او خواهد بود و می تواند بدون تمدید قرارداد در واحد سکونت داشته باشد و هیچ مبلغی نیز بابت اجرت المثل ایام تصرف نپردازد و به همین دلیل نمی خواهد قرارداد تمدید حتی ۱-۲ ماهه بنویسد! آیا این ادعای او صحیح است؟
    (هر چند که من از ۲۰ بهمن و قبل از شیوع بیماری برای شرایط تمدید قرارداد و در غیر اینصورت تخلیه واحد به ایشان اطلاع داده بودم ولی ایشان حاضر به نوشتن قرارداد اجاره نامه نشدند)

    با آرزوی سلامتی و شادکامی برای شما

    1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
     ۱. امضا مشاور املاک هم به عنوان شاهد معتبر است
     ۲. درهرصورت مستاجر موظف به پرداخت اجرت المثل می باشد صرف نظر از وجود یا عدم وجود کرونا یا هر مستله دیگری

 48. سلام
  در ذیل اجاره نامه مغازه که مدتش منقضی شده، یک شاهد به اضافه بنگاه‌دار تنظیم کننده اجا ه نامه امضا کردن، آیا بنگاه‌دار شاهد دوم محسوب میشه و میتوان درخواست دستور تخلیه فوری داد؟

 49. با سلام
  ملکی رو از آذر سال ۹۴ کرایه کردیم و هر سال پشت آن تمدید قرارداد میکردیم ولی در سال ۹۸ به دلیل یه سری مشکل دادگاهی برای مالک قرداد شفاهی همراه با افزایش کرایه انجام شد و کرایه سر موقع پرداخت شد و پس پرداخت مالک پیام تشکر فرستاد ولی الان اعلام کرد ملک تخلیه شود و خسارت این مدت هم که قراداد شفاهی بود باید بدهید
  آیا امکان دارد تخلیه فوری بگیرد و آیا قرارد تا آذر سال دیگه تمدید میشه؟

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. قرارداد باید مطالعه شود ولی باتوجه به سوال به نظر امکان تخلیه فوری نیست
   ۲. اگر می خواهید قرارداد تمدید شود باید دادخواست اثبات اجاره شفاهی و تنظیم سند اجاره مطرح نمایید

 50. با سلام و عرض احترام
  با وجود بند زیر در قرارداد اجاره آپارتمان آیا همچنان می بایست مستاجر ۳ ماه اجاره پرداخت نکند تا بتوان درخواست تخلیه فوری داد؟
  “هرگاه مستاجر از از پرداخت اجاره بها بیش از یک ماه تاخیر کند موجر میتواند قرارداد اجاره نامه را فسخ و ضمن ارسال یک فقره اظهارنامه قانونی برای مستاجر تخلیه مورد اجاره را درخواست دهد”
  مستاجر بنده اجاره را خیلی نا منظم میدهد و از آخرین باری که مبلغی به حسابم ریخته تقریبا ۴۰ روز گذشته است.آیا با وجود بند بالا می توانم درخواست تخلیه بدهم؟
  ممنون از زحمات جنابعالی

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   با توجه به این بند شما باید بلافاصله اظهارنامه ای ارسال و در ان قید نمایید به علت عدم پرداخت اجاره بها قرارداد را یک طرفه فسخ و تقاضای تخلیه دارید و سپس دادخواست فسخ قرارداد و تخلیه مطرح نمایید

 51. سلام،
  با تشکر از سایت خوب و حوصله شما در جواب دهی به موارد که بسیار کمک کننده است.
  در ملکی مربوط به یکی از بستگان برای چند سالی بعنوان مستاجر ولی بدون قرارداد فیمابین (بدلیل مشکلاتی حقوقی ایشان) و توافق شفاهی ساکن هستیم که در تمام این مدت نیز اجاره بهاء برابر با توافق انجامی پرداخت شده است. تابستان سال گذشته، سال ۹۷، دادخواست خلع ید به همراه اجرت المثل با تعیین وقت دادگاه برای آذر ماه ۹۷ به دستمان رسید. دادخواست از سوی وکیل شخصی دیگر که مدعی مالکیت بود ارسال شده بود. با برگزاری جلسه ای با ایشان، مستندات ارائه شده شامل یک سند مشاعی از ساختمان و مبایع نامه بود و با توجه به حضور خارج از کشور فامیل ما و عدم دریافت پاسخ روشن از فامیل خود، با اعتماد به مدارک مدعی جدید، اجاره نامه ای با شروع از اول بهمن ۹۷ و مختومه کردن پروند دادگاه و رضایت ایشان به هیچگونه ادعای در خصوص اجرت المثل و … امضاء شد. پس از آن در دی ماه ۹۷، ماموری از دادگاه انقلاب به ملک مراجعه و اعلام نمود که ملک در حال رسیدگی و بررسی است و به احتمال زیاد مصادره خواهد شد و نیازی به پرداخت اجاره تا روشن شدن وضعیت آن نمی باشد. بر این اساس و اعلام به طرفین مدعی مالکیت، اجاره پرداخت نشد. پس از آن و به جهت اطلاع از موضوع، دی ماه ۹۸ به دادگاه انقلاب مراجع گردید که قاضی مربوطه به شکل غیر رسمی اعلام کردند که تمامی اموال فامیل ما، یا توقیف و یا تحصیل نامشروع شناخته شده اند ولی هنوز هیچ رای از سوی دادگاه صادر نشده و در حال بررسی می باشند. روز ۲۱ اسفند۹۸، دستور تخلیه فوری از شورای حل اختلاف توسط مامور ابلاغ دریافت کردم که می بایست ظرف ۳ روز نسبت به تخلیه ملک اقدام نمایم و امروز نیز علیرغم وضعیت کرونایی و … دوباره برای تخلیه مراجعه کرده اند.
  با توجه به شرایط اعلامی، لطفا راهنمایی نمایید که چگونه می توان نسبت به توقف دستور تخلیه اقدام و اعتراض نمود. با تشکر

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   در صورتی که از سوی ستاد فرمان حکم تخلیه صادر شده است می توانید دادخواست دستور موقت مطرح نمایید و اگر از سوی مالک این اقدام انجام شده است و مدت قرارداد تمام شده و قرارداد به صورت کتبی و با امضای ۲ شاهد بوده چاره ای جز تخلیه نمی باشد مگر اینکه به شعبه مراجعه و با اعضای شعبه یا سرپرست شورا در خصوص وضعیت نابسامان کنونی کشور صحبت نموده و تقاضای صدور دستور در خصوص به تاخیر انداختن تخلیه نمایید

 52. با عرض سلام و تشکر از زحمات شما بنده واحد مسکونی را یک ساله اجاره کردم و قبل از پایان قرارداد مالک به بهانه اینکه اجاره را یک ماهه ندادم در شورای حل اختلاف شکایت کرد بنده نیز قبول کردم تا ۱۵ اسفند تخلیه کنم که به علت شیوع بیماری کرونا همه جا بسته شد حال مالک دستور تخلیه گرفته و سه روز مهلت داده اند که تخلیه کنم حال با توجه به بسته بودن املاک و شیوع بیماری ایا میتوانم منزل را تخلیه نکرده و تقاضای دادخواست فوری بدهم
  با تشکر از محبت جنابعالی محمود از تهران

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   متاسفانه باید تخلیه نمایید مگر اینکه به شعبه مراجعه و با اعضای شعبه یا سرپرست شورا در خصوص وضعیت نابسامان کنونی کشور صحبت نموده و تقاضای صدور دستور در خصوص به تاخیر انداختن تخلیه نمایید

 53. ممنون از پاسخگویتون
  ما یکبار از طریق دفاتر قضایی درخواست تمدید دادیم اما مالک پاسخگو نبودند
  ۱-آیا می تواند خسارت بابت عدم قرار داد کتبی بگیرد در این مدت
  ۲-چه مدت زمان میبرد حکم تخلیه بگیرد

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. دریافت خسارتی در این خصوص متصور نیست
   ۲. به طور میانگین تخلیه فوری ۱۰ الی ۲۰ روز و تخلیه عادی ۳ الی ۶ ماه زمان بر است

 54. سلام
  بعد دو ماه از اجاره اپارتمان فهمیدیم مستاجر به جای ۲ نفر ۴نفر(مستاجر + خانواده همسرش ) هستند
  به مستاجر گفتیم قبول نمیکنه میگه اینا مهمان هستند برین ثابت کنین چجوری میشه ثابت کرد و اپارتمان دو واحدیه یه طبقه رو مالک یه طبقه مستاجر
  ایا امکان فسخ وجود دارد؟

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. در صورتی که در قرارداد تعداد افراد قید شده می توانید به علت تخلف از مفاد قرارد فسخ نمایید
   ۲. می توانید با تامین دلیل ثابت نمایید
   ۳. اصولا در اینگونه موارد بهتر است از مشاور املاک به عنوان ریش سفید و تنظیم کننده قرارداد تقاضای رفع مشکل بنمایید

 55. سلام.ما یک واحد اپارتمان در بهمن ماه ۹۸خریدیم که وسیلامون رو بریدیم تو یکی از اتاق خواب هاش گذاشتیم چون صاحب خانه قبلی داده بود اجاره ودر اجاره نامه قید شده بود که وقتی خانه به فروش رفت مستاجر باید خانه رو خالی کن موقع خرید خانه مستاجر زبانی قول داد عرض یک ماه خانه رو تحویل بده اما الان بهونه میاره میگه من خالی نمیکنم تا حکم تخلیه نیارید.درضمن پنچ ماه کرایه نداده که از پول پیشش کم شده.الان از پو پیشش هشت صد هزار مانده ماهی یک میلیون صد کرایه وده میلیون پول و وسفته به ارزش چهل میلیون پیش بود که تو قول نامه ذکر کرده بودن.حالا من خانه فامیل هستم چطوری میتونم حکم تخلیه سریع بگیرم قرار دادشون تا مهرماه ۹۹مهلت داره اما قید شده در صورت فروش باید خالی کن

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   امکان طرح تخلیه فوری نیست و دادگاه به صورت عادی رسیدگی می نماید که ممکن است ۳ الی ۶ ماه زمان بر باشد

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   در صورتی که قرارداد شما کتبی و با امضای ۲ نفر شاهد تنظیم و مدت ان تمام شده باشد می توانید تخلیه فوری که حداکثر ۲۰ روز ممکن است زمان بر باشد مطرح نمایید در غیر اینصورت دادگاه به صورت عادی رسیدگی می نماید که ممکن است ۳ الی ۶ ماه زمان بر باشد

 56. بعد دو ماه از اجاره اپارتمان فهمیدیم مستاجر به جای ۲ نفر ۴نفر(مستاجر + خانواده همسرش ) هستند
  ایا این کار تدلیس در معامله محسوب نمیشود؟

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. این کار تدلیس نمی باشد
   ۲. در صورتی که در قرارداد تعداد افراد قید شده می توانید به علت تخلف از مفاد قرارد فسخ نمایید
   ۳. می توانید با تامین دلیل ثابت نمایید
   ۴. اصولا در اینگونه موارد بهتر است از مشاور املاک به عنوان ریش سفید و تنظیم کننده قرارداد تقاضای رفع مشکل بنمایید

 57. با سلام و وقت بخیر
  من دو سال پیش ملکی تجاری اجاره نموده و قراردادم تا آخر سال ٩٨ ادامه داشت. حال آنکه موجر طرف قرارداد من به خاطر مشکلات شهرداری هنوز سند به نامش صادر نشده و در اصل هنوز مالک اصلی شخص دیگری به شمار می آید.
  سال قبل با موجر به مشکل خوردیم و کار به دعوا کشید بنده هم طبق قانون از ایشان شکایت کرده و قرار مجرمیت و کیفرخواست بر علیه موجر صادر گردید. ولی با وساطت مالک اصلی ملک و مشاور املاکی که قرارداد را تنظیم نمودم حاظر به رضایت کیفری شدم و در عوض این آقایان (مالک و املاک) به من قول دادند که موجر را برای یک سال دیگر به ادامه قرارداد راضی کنند و من هم با این شرط از شکایت کیفری خود گذشت کردم.
  حال که موجر ادعا به تخلیه ملک دارد آیا میتوانم از مالک و املاک ادعا داشته باشم و یا دادخواست تنظیم کنم که با ایراد قسم در دادگاه به عهد خود پایبند باشند تا بتوانم تا آخر سال در این ملک باقی بمانم. چون با شرایط کرونا تخلیه خیلی سخت می باشد از طرفی کلی هزینه دیزاین و دکور ملک مذکور کرده ام.
  با نهایت تشکر و سپاس از شما. احمدی هستم از کرج

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   خیر امکان ایراد قسم وجود ندارد اگر این تعهد را کتبی اخذ نموده اید بر اساس ان دادخواست الزام به انجام تعهد مطرح نمایید

 58. سلام
  اگه مستاجر ماشین حمل مرغ رو با مرغ داخل پارکینگ بیاره و به تذکر هم گوش نده چه باید کرد
  یه بار پلیس ۱۱۰ هم اومد صورتجلسه کرد
  میشه به خاطر اینکار قرارداد رو فسخ کرد اگه میشه چقدر زمان میبره
  با تشکر

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. اگر در قرارداد شرط شده باشد می توان فسخ نمود
   ۲. اگر شرط نشده ولی خودرو از لحاظ عرفی بزرگ و باعث اذیت و آزار همسایگان می شود باز می توان تقاضای فسخ نمود
   ۳. مدت زمان عرفی برای فسخ ۵ ماه الی یک سال می باشد

 59. سلام
  اگر مورده اجاره تمامیه شروطه مقررات ساله ۱۳۷۶ را دارا باشد و موعد اجاره هم به اتمام برسد ولی به جای ۲ شاهد ۱ شاهد امضا کرده باشد برای تخلیه چه اقدامی میتوان کرد ایا حتما ۲ شاهد باید امضا کنند یا یک شاهد هم کافیست؟

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   اگر یک شاهد باشد دادگاه به صورت عادی رسیدگی می نماید و پس از صدور رای قطعی و صدور اجرائیه مستاجر موظف به تخلیه می باشد که البته این پروسه ممکن است بیشتر از ۶ ماه به طول انجامد

 60. سلام مجدد
  از همکاریتون متشکرم
  یکبار قبلا گفتم
  ملکی رو از آذر سال ۹۴ کرایه کردیم و هر سال پشت آن تمدید قرارداد میکردیم ولی در سال ۹۸ به دلیل یه سری مشکل دادگاهی برای مالک قرداد شفاهی همراه با افزایش کرایه انجام شد و کرایه سر موقع پرداخت شد و پس پرداخت مالک پیام تشکر فرستاد ولی الان اعلام کرد ملک تخلیه شود و خسارت این مدت هم که قراداد شفاهی بود باید بدهید
  و یکبار از طریق خدمات الکترونیک قضایی اظهارنامه بابت تمدید قرارداد فرستادیم ولی مالک پیگیر نبودم
  الان اقدام به تخلیه فوری داده و شواری حل اختلاف چرا همه جوره حق را به ایشان می دهد بابت تخلیه فوری معلوم نیست اعتراض ما جواب می دهد یا نه؟

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   شما باید دادخواست اثبات قرارداد اجاره به همراه دستور موقت مبنی بر منع تخلیه مطرح نمایید
   در صورت پذیرش دستور موقت از تخلیه جلوگیری می شود

 61. با سلام و خسته نباشید
  من ملکی صنعتی رو اجاره دادم قرارداد در بنگاه و با امضا دوشاهد نوشته شده
  مستاجر از ابتدا هیچ کدوم از قبض ها رو پرداخت نکرده و الان ۳ماه است که اجاره نداده و به تماسهای من پاسخ گو نیست یکبار اضهارنامه برای ایشون ابلاغ شده ولی توجهی نکردند الان اگر بخوام حکم تخلیه بگیرم چقدر زمان میبره و ایا میتونم درخواست قرار تامین خواسته رو به همراه درخواست تخلیه انجام بدم وایا میتونم قرار تامین خواسته رو مثلا برای ۸ماه درخواست بدم و یک سوال دیگه با اینکه مستاجر تماسهارو جواب نمیده ولی پیام تهدید میفرسته با این مضمون که دارین سخت میگیرین مطمئن باشین کاری میکنم ضرر کنید

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. اگر مدت قرارداد تمام شده می توانید درخواست تخلیه فوری مطرح نمایید که ممکن است تا یکماه نیز زمان بر باشد
   ۲. پس از پرداخت خسارت احتمالی به میزان خواسته ای که در دادخواست مطرح نموده اید می توانید تامین خواسته بگیرید اما نسبت به زمانی که هنوز فرا نرسیده است این امکان میسر نمی باشد

 62. با عرض سلام و احترام و ممنون از سایت خوبتون
  اینجانب آپارتمانی را به شخصی اجاره داده ام که قرارداد آن ۱۳۹۹/۰۳/۰۱به پایان میرسد و شامل تمدید اجاره کرونایی نمیشود .در صورت عدم تخلیه در پایان قرارداد،با توجه به پایان قرارداد و همچنین عدم پرداخت ۳ماه اجاره خانه،و بودن این شرط در قرارداد که در صورتی که مستاجر از پرداخت اجاره بها بیش از یکماه تاخیر نماید موجر میتواند قرارداد را فسخ و تخلیه مورد اجاره را از مراجع ذیصلاح بخواهد،لذا از زمان درخواست تخلیه در شورای حل اختلاف تا صدور رای چه زمانی طول میکشد؟
  با تشکر

 63. با عرض سلام و احترام
  در صورتیکه مستاجر نسبت به پرداحت اجاره اقدام نکند و در قرارداد این امر پیش بینی شده باشد گه در صورت عدم پرداخت بیش از یکماه موجب فسخ قرارداد و تقاضای تخلیه میگرددآیا باید به شورای حل اختلاف شکایت برد و از زمان درخواست تا تخلیه تقریبا چقدر زمان میبرد؟ با تشکر

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. باید دادخواست فسخ اجاره مطرح نمایید که اگر خواسته را زیر ۲۰ میلیون تعیین نمایید شورا وگرنه دادگاه صالح است
   ۲. مدت تغریبی حصول نتیجه بین ۴ الی ۱۰ ماه می باشد

 64. با سلام و خسته نباشید در قرار داد اجاره نامه ای که با مستاجر خودمون نوشتیم در بخش شاهد یک نفر امضا کرده اما در قسمت مشاور املاک مهر و امضای بنگاه دار موجود هست ایا با توجه به قرارداد (که مهلت ان تمام شده)امکان گرفتن تخلیه فوری هست؟

 65. با سلام و خسته نباشید در اجاره نامه ی بین ما که موجر هستیم و مستاجر در بخش شاهد یک نفر امضا کرده اما بنگاه دار در بخش مسکن امضا و مهر زده با این حال و با توجه به اتمام مهلت اجاره مامه امکان گرفتن تخلیه فوری هست؟

 66. با سلام و خسته نباشید ، در قرارداد بین من به عنوان موجر و مستاجر تاریخ قرارداد دو سال ثبت شده اما در پایین قرارداد به عنوان توضیحات آمده است که در پایان سال اول باید طرفین برای اجاره سال دوم توافق کتبی نمایند و در غیر این صورت این قرارداد از درجه اعتبار ساقط می باشد، در حال حاضر شش ماه از سال اول قرارداد گذشته و توافقی بین ما صورت نگرفته است ، آیا می توانیم برای تخلیه ملک از طریق شورای حل اختلاف اقدام نمایم ؟
  با سپاس از شما

 67. با سلام
  خانه ای را در تیر ۹۷ اجاره دادیم و چک گرفتیم بیشتر چکها برگشت خورد و با زحمت پول چکها رو گرفتیم. دو ماه مانده به پایان قرار داد بارها با تلفن و پیامک جهت تمدید قرارداد با مستاجر ارتباط برقرار کردیم ولی او به بهانه های مختلف برای تمدید حاضر نشد و با مهارت مثال زدنی و وقت کشی ، زمان را به شهریور رساند و در همین ایام به صورت تلفنی مبلغ رهن و اجاره مورد تایید دو طرف قرار گرفت و به صورت پیامک نیز این توافق به ایشان ارسال گردید و در شهریور که خواستیم توافق را مکتوب کنیم او توافق انجام شده را قبول نکرد و با کلمه‌ی گذشته که گذشته صحبت از الان بکنیم . ما را مجبور کرد بدلیل پایان فصل نقل و انتقال در تابستان به یک تفافق دیگر برسیم .از طرفی او حاضر نشد در بنگاه قرارداد را تمدید کنیم و ما پشت همان قرار داد بنگاه سال گذشته، برای یک سال دیگر تمدید کردیم و مستاجردو ماه اجاره پرداخت کرد و هشت ماه است که پرداخت نکرده است با توجه باینکه دو ماه از مدت اجاره باقی مانده و با اضافه شدن این دو ماه، مبلغ بدهی او از بیست میلیون تومان بیشتر می شود راهنمایی بفرمایید.سپاس گذار

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. می توانید دادخواست مطالبه وجه بابت اجور معوقه مطرح نمایید
   ۲. اما تازمانی که مدت قرارداد تمام نشده نمی توانید دادخواست تخلیه مطرح نمایید مگر اینکه در اینخصوص در قرارداد شرطی شده باشد

   1. با سلام وسپاسگذاری
    در قرار داد شرط شده اگر مستاجر یک ماه اجاره پرداخت نکرد مالک می تواند برای مستاجر حکم تخلیه بگیرد.
    ایا در شورا می‌توان مطرح کرد؟

 68. با سلام و تشکراز سایت خوبتون
  قرارداد بین ما و مستاجرمون در پایان آذر ۹۸ به اتمام رسید و مستاجر ما به بهانه های مختلف که تا چند روز دیگه تخلیه می کنه همچنان در خانه نشسته و تا الان حدود ۱۸۰ روز از پایان قراردادش می گذره که در قرارداد به ازای هر روز تاخیر تخلیه مبلغ ۲۰۰۰۰۰ تومان جریمه در نظر گرفته شده است که می شود حدود ۳۶ میلیون تومان،
  سوال ۱ : الان سقف مبلغ رسیدگی در شورای حل اختلاف مبلغ ۲۰ میلیون تومان است یا به مبلغ ۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است ؟
  سوال ۲ : در صورتی که سقف مبلغ همان ۲۰ میلیون تومان است آیا رسیدگی به این مبلغ به دادگاه موکول میشود ؟ اگر بله یعنی مستاجر ودیعه خودش را به صورت کامل دریافت میکند و بعدا دادگاه به جریمه آن می پردازد ؟
  سوال ۳ : اگر قضیه به دادگاه برود چقدر زمان می برد تا پرونده تمام شود ؟
  سوال ۴ : در صورتی که ما بخواهیم قضیه زودتر تمام شود . به دادگاه نرسد، آیا می توانیم درخواست جریمه را کمتر از سقف رسیدگی شورای حل اختلاف تعیین کنیم یا حتما طبق قرارداد، یعنی ۱۸۰ روز و روزی ۲۰۰۰۰۰ تومان باید محاسبه شود ؟

  پیشاپیش از زحمات و پاسخگویی شما متشکرم 🙂

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. سقف رسیدگی در شورا ۲۰ میلیون تومان است و مازاد بر ان در صلاحیت دادگاه است
   ۲. برای تخلیه الزاما باید پرداخت گردد اما شما باید ودیعه را به حساب دادگستری واریز و بلافاصله دادخواست مطالبه اجور معوقه و اجرت المثل مطرح و با تامین خواسته ان پول را توقیف نمایید
   ۳. مدت زمان رسیدگی ۴ الی ۹ ماه ممکن است طولانی شود
   ۴. شما هر میزان از طلب را می توانید مطالبه نمایید اما از این جهت مدت زمان رسیدگی در دادگاه با شورا تفاوت چندانی ندارد

   1. بابت پاسخگوییتان بسیار سپاسگذارم

    در حال حاضر مبلغ اجرت المثلی که مستاجر به ما باید پرداخت کند بیش از سقف مجاز شورا می باشد. من برای تخلیه خانه و همچنین دریافت اجرت المثل، هر دو دادخواست خودم را در شورا مطرح کنم و خود شورا بابت تامین اجرت المثل، دادخواست را به دادگاه ارسال می نماید یا اینکه از ابتدا باید بروم دادگاه ؟
    همچنین پولی را که من به حساب دادگستری واریز می نمایم آیا تا پایان نتیجه دادگاه بلوکه می شود یا اینکه به حساب مستاجر واریز می شود و در پایان نتیجه دادگاه میزان تعیین شده اجرت المثل از مستاجر گرفته و به من داده می شود ؟

    دوباره از شما بزرگواران سپاسگذاری می نمایم.

    1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
     ۱. شما دادخواست خود را مطرح نمایید از طریق معاون ارجاع، ارجاع خواهد شد
     ۲. پولی رهنی که به حساب دادگستری واریز نموده اید بلوکه نمی شود مگر اینکه همزمان با دادخواست مطالبه اجرت المثل از طریق تامین خواسته ان را توقیف نمایید

 69. با سلام و عرض ادب
  اینجانب مالک یک واحد آپارتمانی هستم و قرارداد بنده با مستاجر در فروردین ماه به اتمام رسیده و ایشان تاکید کردند که مبلغی از ودیعه را به ایشان پرداخت نمایم تا منزل جدید را قولنامه کند و در آخر اردیبهشت منزل بنده را تخلیه نماید و حتی در پشت قرارداد هم تعهد دادند که به ازای اخذ مبلغی از ودیعه آخر اردیبهشت ماه بالاجبار و حتما تخلیه مینمایم.باتوجه به ابلاغیه ستاد مبارزه با کرونا که مدت قرارداد ایشان دوماه تمدید میشود و اینکه ایشان تعهد کتبی دادند که در ازای اخذ مبلغ آخر اردیبهشت ماه تخلیه مینمایم،آیا امکان شکایت مبنی بر تخلیه فوری را دارم؟اکنون با گذشت چند روز از خرداد ماه امروز و فردا میکنند و دوماه از اجاره را واریز نکرده اند.
  ممنون از تجهتون

 70. باسلام ملک مسکونی را درتیر ۹۷ رهن و اجاره دادیم چک گرفتم بیشتر چکها برگشت خورد و با زحمت فراوان وجه آنها گرفتیم ۲ ماه مانده به پایان قرارداد هر چه اصرار کردیم با تلفن و پیامک برای تمدید قرارداد حاضر شود نیامد و همزمان با تلفن یک سال تمدید کردیم او با مهارت مثال زدنی و وقت کش، زمان را به اواسط شهریور رساند. و وقتی برای مکتوب کردن قرار داد آمد گفت گذشته ها گذشته حرف از حالا بزنیم. ما در صحبتهای تلفنی معین کرده بودیم که برای اجاره ها حتما باید چک بیاورد ولی در جلسه حضوری انکار کرد ما هم چون دیدیم فصل جابجایی رو به پایان است بناچار پشت همان قرارداد بنگاه تمدید کردیم. ۲ ماه اجاره داد و ۸ ماه اجاره نداده است و ۲ ماه مانده بپایان قرارداد و بدهی او ۱۸ میلیون است و تا پایان قرارداد از ۲۰ میلیون بیشتر می شود راهنمایی بفرمایید الان می شود از طریق شورا شکایت کرد؟ آیا در پایان قرارداد که بدهی مستاجر از ۲۰ میلیون ببشتر میشود می‌توان از طریق شورا شکایت کرد؟

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ملاک زمان طرح دادخواست است اگر اکنون طرح دعوی کنید و در صلاحیت شورا باشد توسط شورا رسیدگی می شود و نسبت به مابقی مجددا شکایت نمایید ولی اگر صبر نمایید تا اتمام قرارداد و خواسته شما از ۲۰ میلیون تومان تجاوز نمایید در صلاحیت دادگاه خواهد بود

 71. سلام و سپاس
  ۱_یک ماه مانده تا پایان قرارداد اگر مستاجر اجازه ورود برای بازدید مستاجر بعدی نداد چکار باید کرد؟
  ۲_آیا خسارت اجور معوق و سایر خسارات را می توان گرفت؟
  ۳_ قوانین شورا در تهران و شهرستانها یکی است؟
  ۴_اگر مستاجر شفاهی گفت پایان قرداد تخلیه می کنم چه حکمی دارد؟

 72. باسلام.اینجانب به شورا حل اختلاف رفته و حکم تخلیه فوری بصورت غیابی مستاجر خود را گرفته ام زیرا در جلسه حاضر نشد و باتوجه به اینکه اگر در مدت معلوم ایشان نسبت به تخلیه منزل اقدام ننماید بنده باید چه کاری کنم؟؟؟و اینکه تحت چه شرایطی بنده میتوانم حکم شکستن قفل را بگیرم و اساسیه ش را تخلیه کنم؟؟؟ایشان تا حدی فراری هستند و اصلا توجهی به ابلاغیه هایی که از سامانه سنا ارسال میشود ندارند

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   از تاریخ ابلاغ اجرائیه ظرف ۱۰ روز مهلت تخلیه دارند در غیر اینصورت با معرفی ضامن می توانید حکم تخلیه با کلیدساز بگیرید
   البته صدور دستور جهت فتح الباب بوسیله کلید ساز در رویه متفاوت است برخی از اجرای احکام بعد از ابلاغ اجرائیه و برخی بعد از یک بار و یا دوبار اخطار دیگر این دستور را صادر می نمایند و شرایط دیگری نیاز نیست

 73. با سلام وسپاسگذاری
  در قرار داد شرط شده اگر مستاجر یک ماه اجاره پرداخت نکرد مالک می تواند برای مستاجر حکم تخلیه بگیرد.
  ایا در شورا می‌توان مطرح کرد؟

 74. با سلام و عرض احترام
  ملکی با مبلغ ۲۰ میلیون رهن و ۸۰۰ هزار تومن اجاره دادیم که متاسفانه ۱۱ ماه هست که مستاجر اجاره نداده و مدام زنگ میزند و به جای اجاره فحاشی میکند. متاسفانه کمی هم املاک باهاش همکاری میکند و از اشنایان ایشون هستند. در قرداد اجازه نامه شاهد یک نفر داریم و یک نفر هم همان بنگاهی هست . متاسفانه کسی که شاهد بنده بود مشکل پیدا کردیم و ایشان در دسترس ما نیستند. با توجه به اینکه مدت قرار داد به اتمام رسیده برای تخلیه منزل و گرفتنش باید چکار کنم چون خودم به منزل نیاز دارم و میخام اسباب کشی کنم ؟ ایا بدون شاهد میتوانم منزل را تخلیه و اجرت المثل را به ازای روزهایی که نداده دریافت کنم ؟

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   بدون وجود شاهد هم امکان تخلیه وجود دارد
   باید دادخواست تخلیه ملک به همراه مطالبه اجور معوقه مطرح نمایید

   1. با سلام و درود فراوان تشکر از پاسخ شما، سوال دیگر اینکه با این شرایط باید حکم تخلیه بگیرم یا دستور تخلیه ؟ و اینکه با این شرایط و مبلغ به شورا می توانم دادخواست بدهم ؟ (رهن و اجاره جمعا بالای ۲۰ می شود اما ودیعه ایشان ۲۰ هست ایا می توانم ۱۴ به حساب دادگاه یا شورا بریزم؟چون از ایشان ۱۱ ماه طلبکارم و برایم جور کردن بقیه مبلغ ممکن نیست)

    1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
     ۱. باید دادخواست تخلیه مطرح نمایید که در پی آن حکم تخلیه صادر می شود
     ۲. شما دادخواست خود را از طریق دفاتر خدمات قضایی مطرح نمایید در صورت بالا ۲۰ میلیون بودن به دادگاه ارجاع می شود
     ۳. الزاما باید کل مبلغ ودیعه را به حساب دادگستری واریز نمایید

 75. با سلام و خسته نباشید
  طبق قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی بین من و مستاجر، بعد از تاریخ مشخصی که به اتمام رسیده است مستاجر باید آپارتمان را تخلیه و تحویل می داده است و در غیر این صورت به ازای هر روز تاخیر مبلغ مشخصی به عنوان اجرت المثل باید پرداخت نماید. حال من می خواهم دادخواست قرار تامین خواسته و دادخواست مطالبه وجه را به دادگاه ارائه نمائم و سپس حکم تخلیه بگیرم.
  سوال : با توجه به اینکه رسیدگی به دادخواست مطالبه وجه بیش از چهار ماه زمان می برد، اگر این دو دادخواست را همزمان با هم به دادگاه ارائه نمایم آیا برای دادخواست قرار تامین خواسته نیز بعد از همان چهار ماه دستور را صادر می نمایند یا ابتدا به قرار تامین خواسته می پردازند تا بتوانم مبلغ قرض الحسنه واریزی به حساب دادگستری را بلوکه نمایم ؟

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   تامین خواسته فوریت دارد و به محض آمدن پیامک ارجاع به شعبه مورد نظر، در ان شعبه حضور و اقدامات لازم را انجام دهید

 76. سلام.مستاجر من از برج ۷ سال ۹۸ تا برج ۳ سال۹۹ اجاره نداده.هی این ماه و اون ماه کرد که بلند میشه . این آخریها هم به بهانه نوشتن قولنامه جدید برای جای جدید از من پول گرفته تا جایی که فقط دو میلیون چهارصد موند دستم . پول شارژ و برق هم نداد که روی هم شد ۹۰۰ هزار تومن یه خسارتهایی هم زده که من تقریبا ۵۰۰ هزار تومن طلبکارشدم.بلاخره ۳ روز پیش خاای کرد و من حساب کتاب کردم و هیچی بهش ندادم .منم خونه رو که خالی بود گرفتم و رفتم تو خونه.الان از من شکایت کرده که تو به خونه من تجاوز کردی . در ضمن برج ۱۲ سال ۹۸ قرارداد ما تمام شد.میگه چرا بخاطر کرونا دو ماه آخر رو به من نمیبخشی.

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   بهتر می بود هنگام تخلیه صورتجلسه ای تنظیم می نمودید ولی باز با این حال به نظر ادعاهای ایشان واهی است و به نتیجه نخواهد رسید

 77. سلام و عرض احترام،
  یک دادخواست قرار تامین خواسته در دفتر خدمات الکترونیک قضایی تهران ثبت نمودم. تا به الان که ۸ روز کاری از آن می گذرد، هیچ خبری از شروع رسیدگی به دادخواست نشد و خوانده من ممکن است هر چه زودتر اموال خودش را انتقال دهد، ایا من باید کار دیگری انجام دهم ؟

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   مجددا به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نمایید چون ممکن است به علت وجود نقصی برگشت خورده باشد
   در غیر اینصورت بررسی نمایید که دادخواست شما به کدام مجتمع ارسال شده و در ان مجتمع حاضر و نزد معاون ارجاع بروید و درخواست پیگیری نمایید

  2. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   به مجمع قضایی که دادخواست ارسال گردیده مراجعه نمایید و از طریق معاون ارجاع پیگیری نمایید

 78. با سلام و خسته نباشید و تشکر از راهنمایی خوب شما
  سوالی هز خدمتتان داشتم
  سال پیش یک واحد اپارتمان که حالت قولنامه ای دارد و سند تک برگ ندارد در بنگاه به یک مستاجر اجاره دادیم که مدل اجاره نامه همان اجاره نامه های قدیمی است و دارای امضای دو شاهد می باشد و تاریخ تخلیه مربوط به اول خرداد ۹۹ می باشد ولیکن مستاجر به بهانه پیدا کردن خانه متاسفانه ملک را تخلیه نمی کند حالا سوال من این است که
  ۱-چه صورت می توانم ملک رو تخلیه شده از مستاجر تحویل بگیرم
  ۲-اگر بخواهم شکایت کنم چه مدت زمان می برد با توجه به این وصعیت کرونایی تا تخلیه را بگیرم
  ۳- ایا به من حکم تخلیه میدهند یا دستور تخلیه
  ۴- با گرفتن تخلیه اگر باز هم مستاجر از تخلیه خودداری کند اون زمان چه کار باید انجام بدهم
  یک دنیا ممنون بابت راهنمایی شما

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   از طریق دفاتر خدمات قضایی با توجه به سوالتان به نظر باید دستور تخلیه فوری مطرح نمایید و حداکثر یکماهه می توانید حکم تخلیه بگیرید و اگر تخلیه ننمایند از طریق اجرای احکام حکم به ورود منزل با قل ساز بگیرید و از طریق قوای انتظامی اجرا نمایید البته ممکن است در مناطق مختلف رویه ها کمی متفاوت باشد و در دادن اذن ورود و تخلیه ملک کمی برای موجر سختگیری اعمال نمایند.

 79. با سلام و تشکر از بذل توجه شما
  یعنی من نباید به شورای حل اختلاف برم باید به دفاتر خدمات قضایی برم ؟
  البته خدمتتان عرص کنم من به شورای حل اختلاف رفتم و شکایت تنظیم کردم ولی با این حال باید به دفاتر خدمات قضایی برم طبق گفته حضرتعالی؟

  با تشکر فراوان

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   در شهر های بزرگ دیگر الزاما باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه نمود اگر در شهر شما امان تقدیم دادخواست به طور مستقیم به شورا وجود دارد پس دیگر نیاز به مراجعه به دفاتر خدمات قضایی نیست

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   باتوجه به اینکه فرموده بودید : “شورای حل اختلاف رفتم و شکایت تنظیم کردم” به نظر دیگر نیاز به طرح ان از طریق دفاتر خدمات قضایی وجود ندارد

 80. سلام و عرض ادب
  بنده قصد خرید ملکی را دارم که از طریق دادگستری به مزایده گذاشته شده است و ملک متعلق به ۱۰ ورثه می باشد که ۷ نفر موافق فروش و ۳ نفر که در ملک مورد نظر ساکن هستند و تصاحب نموده اند مخالف فروش هستند . البته هر یک از وراث سند مربوط به دانگ و سهم خود را در اختیار دارند و دادکستری پس از قیمت گذاری کارشناس دستور مزایده را صادر کرده است
  حالا اگر من ملک مورد نظر را خریداری نمایم طبق قانون چگونه و ظرف چه مدت زمانی می توانم ملک خریداری شده را از ساکنین تحویل بگیرم

 81. با سلام و تشکر بابت سایت مفیدتان
  مصوبه ستاد کرونا تمدید دو ماهه قرارداد اجاره با همان شرایط قبلی است یعنی مثلا پایان قرارداد از ۱ فروردین تبدیل شود به ۱ خرداد
  از آن طرف اعلام می کنند مستاجران تا پایان خرداد خانه را تخلیه نکنند و دستور تخلیه هم صادر نمی شود
  سوال من این است که تکلیف هزینه سکونت این فاصله یک ماهه از ۱ خرداد تا ۳۱ خرداد چیست؟ ایا به این یک ماه (که در اصل می شود ماه سوم پس از سررسید قرارداد) اجرت المثل روزانه قید شده در اجاره نامه تعلق می گیرد یا اینکه ماه سوم هم باز با اجاره قبلی حساب می شود؟
  چون دادخواست تخلیه در دفاتر قضایی ثبت کردم
  برای درخواست مطالبه وجه و قرار تامین نمیدانم ماه سوم به چه مبلغی حساب می شود

  با تشکر

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   به نظر شما می توانید ضمانت اجرای قرارداد را مطالبه نمایید اما باتوجه وضعیت کنونی کشور امکان اینکه پذیرفته نشود هم وجود دارد ولی در هرصورت قدرمتیقن این است که اجاه بها به میزان گذشته باید پرداخت شود

 82. با سلام و تشکر از راهنمایی خوب شما
  دستور تخلیه قطعیت تخلیه فوری دارد و یا حکم تخلیه؟
  به عبارتی دیتور تخلیه قدرت قانونی بیشتر دارد و مستاجر دیگر باید خانه را خالی کند و یا حکم تخلیه؟
  در صورتیکه دیتور تخلیه ثادر شود نستاجر مجددا میتواند در خانه بنشیند و یا اقدامی انجام برای ابطال دیتور تخلیه ؟
  واقعا از راهنمایی شما سپاسگذارم

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. فرقی ندارند و در هردو مستاجر باید تخلیه نماید
   ۲. امکان اینکه در هر دومورد ملک را تخلیه نماید وجود دارد که با دستور اجرای احکام و دخالت قوای انتظامی در نهایت ملک تخلیه و تحویل شما می شود

 83. سلام وقتتون به خیر و تشکر بابت راهنماییتون ما چند روز پیش، سه شنبه هفته پیش دستور تخلیه رو طبق اعلام شورای حل اختلاف به کلانتری محل تحویل دادیم و کلانتری یک سرباز با ما به درب خانه مستاجر فرستاد و نانه دستور تخلیه رو با رسید امضا و اثر انگشت به خانه مستاجر تحویل داد( البته ما درب منزل نرفتیم و ندیدیم ولی سربازه گفت که درب منزل مستاجر رفتم گفته من برادرشون هستم و خودشون نیستم) حالا بعد از این مدت امروز که مراجعه کردیم کلانتری گفتند که مستاجر به کلانتری مراجعه نکرده و البته به شورای حل اختلاف هم مراجعه نکرده
  حالا تکلیف چیه ؟ چه مراحل دیگه ای مونده ؟ چه مدت دیگه طول میکشه این تخلیه انجام میشه؟
  ایا مراحل دیگه ای مونده ؟
  ممنونم از شما

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   به اجرای احکان مراجعه و همین موارد را بیان نمایید تا دستورات لازم برای حضور نماینده دادستان و قفل ساز و نهایتا تخلیه صادر نماید

 84. با سلام و تقدیم احترام
  با مستاجرم قراردادی ۱۴ ماهه در دفترخانه ثبت کردیم. در قرارداد ذکر کردیم که در صورتیکه سه ماه پرداخت نکند، قرارداد فسخ است. مطالعه کردم، حتی بدون وجود شرط فوق، ظاهرا میتوان دستور تخلیه گرفت؟ چون بعضی منابع دیدم که ذکر میکنند فقط در صورت پایان مدت قرارداد میتوان دستور تخلیه گرفت. مستاجرم تاکنون فقط یکبار مبلغ یک میلیون تومان به حساب من واریز کرده اند درصورتیکه ۱۳ ماه از قراداد گذشته است.
  نکته دوم اینکه، چطور میتوانم مبلغ رهن رو به دادگستری برگردونم که دستور تخلیه بگیرم. چون شرایط ملاقات مستاجر و پرداختن مبلغ رهن به ایشون نیست.
  سوم اینکه، پیشنهاد شما مراجعه به اجرای اسناد است یا شورای حل اختلاف؟
  سپاس فراوان

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. در صورتی که بر طبق تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون روابط میان موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ عمل نموده باشید می توانید دستور تخلیه بگیرید
   ۲. بعد از طرح دعوی و تعیین شعبه، خود شعبه به شما شمارحساب می دهد و تا واریز ننمایید دستور تخلیه نمی دهد
   ۳. تفاوتی نمی نماید شورا معمول تر است

 85. سلام وقت بخیر، واقعا خدا خیرتون بده با این حجم پرسش پاسخگوی همه کاربران هستید.
  من مهر ۹۷ یک باب منزل خریداری کردم و به مبلغ ۳۰ میلیون به مستاجر طی یک قرار داد در املاک به امضای یک شاهد و خود امضای املاکی (متاسفانه غافل از امضای دوم) مدت قرار داد از دی ۹۷ تا دی ۹۸ بود در این مدت من خانه را به اسم همسرم کردم الان مستاجر بلند نمیشه می خواستم بپرسم آیا با توجه به نوع قرارداد اجاره میشه دادخواست تخلیه فوری داد؟
  در ضمن من باید دادخواست بدم یا همسرم که منزل به اسم ایشون هست؟
  و اینکه آیا امضای املاکی در پای قولنامه را میشه به عنوان شاهد دوم حساب کرد؟

  متشکرم، اگر لطف کنید و پاسخ بنده را سریع بفرمایید یک دنیا ممنون میشم.

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. امضای املاک نیز می تواند به عنوان شاهد دوم محسوب شود و می توانید دستور تخلیه بخواهید
   ۲. شما باید دادخواست مطرح نمایید ولی بهتر است همسرتان نیز به عنوان خواهان باشد

 86. با سلام و خسته نباشید خدمت استاد
  ما یه مغازه ای رو اجاره دادیم که اجاره نامه رو خودمون نوشتیم و به جای دو شاهد یه شاهد امضا کردن الان هم دو ماه از اجاره مغازه گذشته ولی طرف بیرون نمیره میخواستم بدونم میشه با یه امضا شاهد هم دستور تخلیه گرفت یا به هیچ وجه امکان نداره و باید حکم تخلیه بگیریم
  ممنون از پاسخگویی شما

 87. سلام خسته نباشید ما ملکی را به صورت قولنامه ای از شخصی خریدیم ملک چند دست چرخریده خریدار اول از تعاونی مسکن خریده .تعاونی به مصالح فروش بدهکار است الان مصالح فروش رفته حکم تخلیه منزل را گرفته .ایا طبق قانون میتواند حکم تخلیه بگیرد؟مامور هم که مراجعه میکند حاضر نیست حکم تخلیه رانشان دهد .ایا این کار قانونی است ؟تکلیف ما چیست؟متشکرم اگر لطف کنید جواب من را سریع بدهید

 88. سلام و عرض ادب خدمت استاد گرامی
  تشکر بابت پاسخگویی . خداوند خیرتان دهد.
  ما مستاجری داریم که سه ماه قبل از اتمام قراداد شفاها و به صورت پیامکی گفته ایم که منزل را در موعد مقرر تخلیه کند ومی خواهیم خودمان ساکن شویم. اما این مستاجر خالی که نمی کند هیچ بلکه به بنده و پدرم فحاشی هم می کند.
  حال باید چکار کنیم؟ قولنامه کد رهگیری و دو شاهد هم داریم. ایا به خاطر کرونا به مشکل می خوریم برای گرفتن دستور تخلیه فوری؟ ما ساکن قم هستیم. ایا در شهر ها روال فرق می کند؟ بسیار ممنون می شوم که راهنمایی بفرماید.

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. باید دادخواست دستور تخلیه مطرح نمایید
   ۲. کرونا تاثیری ندارد
   ۳. روال یکی است ولی برخی مناطق سختگیری بیشتری دارند

 89. سلام خسته نباشید من تخلیه فوری گرفتم واسه مستاجرم که سالش تموم شده بود ودوما ه اخراجاره م پرداخت نکرده ومیکه نمیخوام برم اینجا میشینم تنام مراحل انجام شده کلانتریم تخلیه رابهشون ابلاغ کرد ولی تخلیه نکرده ورفته شورای حل اختلاف ۴۰ روز ازقاضی زمان گرفته الان من میتونم اعتراض بزنم قاضی میتونه اون نامه ۴۰ روزه رو باطل کنه یانه ؟
  ممنون ازپاسختون

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   اعتراض خود را طی یک لایحه ای به اعضای شورا ارائه دهید در صورت عدم پذیرش به رئیل کل شورا مراجعه کنید

 90. سلام و خسته نباشید
  خانه ای را رهن دادیم به مبلع ۲۳ میلیون و به مدت شش ماه اکنون یک سال است که از مدت قرارداد گذشته ولی مستاجر تخلیه نمیکند و درب خانه را هم باز نمیکند وجواب تلفن نمیدهد و از طرف اداره آب و برق به علت بدهی و باز نکردن درب اخطار صلب امتیاز صادر شده . در قرارداد قید شده در صورت عدم تخلیه هر ماه ۴۵۰ هزار تومان باید بپردازند .اگر بنده حکم تخلیه فوری بگیرم و کل پول پیش را به حساب دادگستری واریز کنم به چه صورت میتوانم پول آب و برق و کرایه عقب افتاده و خساراتی که به خانه زده اند و هزینه دادرسی را بگیرم وقتی که پول دست خودم نیست و آن را به حساب دادگستری واریز کرده ام ؟
  در ضمن ساکن همان شهر نیستم و با هزینه زیاد خودم را به آنجا میرسانم آیا میشود هزینه ایاب و ذهاب را هم گرفت ؟

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. باید دادخواستی تحت عنوان مطالبه اجور معوقع و مطالبه اجرت المثل قراردادی و مطالبه خسارات وارده مطرح نمایید
   ۲. هزینه ایاب و ذهاب قابل مطالبه نیست

 91. با سلام و احترام .بنده به عنوان مستاجر قرارداد اجاره را در آبان ماه ۹۷ منعقد نمودم لیکن کمی قبل از اتمام قرارداد با تقاضای شوهر موجر جهت تمدید قرارداد و پرداخت مبلغی اضافی مواجه شدم و قرارداد را با ایشان بصورت شفاهی و مبلغ جدید اجاره تمدید کردیم اکنون چند وقت است برادر موجر تماس میگیرند و شوهر موجر پیغام میدهند که قبل از آبان ۹۹و اکنون تخلیه کنید تا برادر موجر در ملک ساکن شود .در صورت شکایت آیا میتوانند حکم تخلیه بگیرند ؟و اگر بتوانند مهلت تخلیه چقدر خواهد بود ؟ با سپاس.

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. بله می توانند جهت تخلیه دادخواست مطرح نماییند
   ۲. اگر دستورتخلیه بگیرند احتمالا کمتر از یک ماه زمان خواهد برد اما اگر دادخواست تخلیه مطرح نمایند ممکن است تا یک سال نیز زمان بر باشد

 92. با عرض سلام و سپاس فراوان
  قرارداد اجاره ما با مستاجر ۵ ماه پیش تمام شده اما مستاجر تخلیه نمی کند. الان هم در مصوبه جدید گفته شده تا ۳ ماه بعد از پایان کرونا شورا دستور تخلیه نمی دهد
  میخواستم ببینم آیا اطلاع دارید که امکان گرفتن دستورتخلیه الان به صورت عادی وجود دارد یا خیر؟
  یا اینکه حتما باید همان شرایط ستاد کرونا برقرار باشد مثل فروش آپارتمان یا عدم پرداخت اجاره تا دستور تخلیه بدهند؟

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   متاسفانه وضعیت کنونی باعث سردرگمی همه گردیده است برخی شورا ها می پذیرند و حکم تخلیه صادر مینمایند اما برخی دیگر ان مصوبه را بهانه می نمایند
   لذا بهتر است شما دادخواست خود را مطرح نمایید و با اجرای احکام مربوطه صحبت نمایید و در صورت عدم پذیرش باقاضی مربوطه یا ریس کل شورا مراجعه نمایید

 93. با سلام و تشکر از راهنمایی خوب شما مستاجر ما بعد از دوبار تذکر شورای حل اختلاف و نیروی انتظامی باز هم تخلیه نکرد و این بار شورای حل اختلاف نامه ای به نیروی انتظامی محل مربوطه زد مبنی بر اینکه در تاریخ مشخص افسر نیروی انتظامی و دادورز شورای حل اختلاف به همراه کلید ساز در محل حاضر بشوند برای تخلیه منزل و در صورتیکه مستاجر مجددا از تخلیه خودداری کرد فرد مستاجر و هر فردی که مانع شود، دستگیر و بازداشت شود
  حالا سوال من این هستش دیگه این مرحله آخره و حتما و به امید خدا مستاجر مجبور میشود خانه را خالی کند؟
  یا امکان دارد اتفاق دیگری بیفتد و یا مرحله دیگری داشته باشد؟
  ممنونم از شما

 94. با سلام و تشکر بابت راهنمایی خوب و دلسوزانه شما
  ممنون میشم راهنمایی کنید
  بعد از دو بار اخطار کتبی شورای حل اختلاف و نیروی انتظامی متاسفانه مجددا مستاجر از تخلیه خانه خودداری کرده بعد از این دوبار شورای حل اختلاف نامه ای به نیروی انتظامی محل زد که افسر مربوطه به همراه دادورز شورای حل اختلاف در تاریخ مقرر در محل منزل مسکونی برای تخلیه حاضر باشند و به ما هم گفتند کلید ساز بیاورید و در نامه نوشته شده بود در صورت ممانعت از تخلیه توسط مستاجر یا هر فرد دیگر ، مستاجر یا ان فرد دستگیر شود
  حالا سوال من اینه که
  ۱- این مرحله ، مرحله آخره و به امید خدا و مطمئنا مستاجر دیگه باید تخلیه کنه ؟ و یا ممکنه اتفاق دیگه ای بیفته یا مرحله دیگه ای وجود داشته باشه ؟
  ۲- اگر روز مورد نظر (با حضور دادورز شورای حل اختلاف و نیروی انتظامی) برای تخلیه، مستاجر و یا هیچکس در خانه نباشه ممکنه تخلیه انجام نشه ؟
  در ضمن به ما گفتن دادورز شورای حل اختلاف همون اجرا کننده حکم تخلیه هستش
  ممنونم از شما لطفا راهنمایی بفرمایید ممنونم

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. از لحاظ قانونی دلیل دیگری بر عدم تخلیه وجود ندارد و مرحله اخر باشد اما در نظام قضایی ایران امکان وقوع هر اتفاق یا بهانه واهی مانع از تخلیه وجود دارد
   ۲. بله ممکن است دادورز عدم حضور را مانع بداند که البته صحیح نیست
   ۳. بله دادورز شورای حل اختلاف همون اجرا کننده حکم تخلیه می باشد

 95. سلام و خسته نباشید و سپاس از شما یک سوال داشتم مستاجر تماس گرفته که دارم اسباب کشی میکنم و در حال تخلیه خونه هستم حالا ما پول رو در حساب قوه قضاییه ریختیم بابت گرفتن دستور تخلیه و قرار بود مرحله اخر یعنی حضور دادورز و نیروی انتطامی و کلید ساز بریم برای تخلیه حالا با این وضعیت یعنی تخلیه زودتر از زمان حضور نیروی انتظامی و دادورز قوه قضاییه و کلید ساز و سپرده شدن پول در حساب قوه قضاییه حالا تکلیف چیه ؟
  یعنی الان باید چه کار کنیم مستاجر داره تخلیه میکنه ولی پولش تو حساب قوه قضاییه هستش؟
  ممنونم راهنمایی کنید

 96. با سلام و احترام و تشکر فراوان از راهنمایی دلسوزانه و خیر خواهانه شما
  خدا را شکر بالاخره با حضور نیروی انتظامی و شورای حل اختلاف ما خانه را از مستاجر تحویل گرفتیم
  حالا سوال من از خدمت شما این هست که
  برای دریافت پول مدت دیر کرد و هزینه های انجام شده و هزینه ای آب برق گاز و تلفن و…
  چه کاری باید انجام بدیم
  تا مستاجر فعلا نتونه پول ودیعش رو که در اختیار دادگاه می باشد کامل پس بگیره تا ما بتونیم هزینه هایی که خدمتتون عرض کردم رو دریافت کنیم
  واقعا ممنونم

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   باید دادخواست مطالبه وجه بابت اجور معوقه و خسارات انجام شده با جلب نظر کارشناس به همراه تامین خواسته مطرح نمایید و بلافاصله پس از تعیین شعبه بوسیله تامین خواسته توقیف نمایید

 97. سلام ،بنده ۳سال در آپارتمانی مستاجر هستم ،امسال قرارداد نوشته شده ولی تحویل موجر است ،اگر موجر بخواهد تکذیب کند من چه راه کار و ترفند ی بزنم تا مجبور به ارایه قرارداد شود ؟آیا می‌تواند در این شرایط کرونا حکم تخلیه بگیرد ؟

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   اگر مستاجر انکار نماید متاسفانه راهکار خاصی وجود ندارد مگر اینکه دادخواست الزام مستاجر به تنظیم قرارداد اجاره مطرح نمایید
   ۲. در برخی شعب شورا حکم تخلیه صادر نمی شود اما برخی شعب دیگر حکم تخلیه صادر می نمایند اما ان را اجرا نمی کنند

 98. با سلام
  قرارداد ما با موجر مدتی است تمام شده ولی او نه تنها پول ودیعه و نیز هزینه های تعمیراتی را که ما در خانه انجام دادیم نمیدهد، بلکه دادخواست مطالبه خسارت و همزمان صدور قرار تامین خواسته داده و دستور تخلیه هم گرفته است. البته ما هم به ناچار دادخواست داده ایم ولی چند ماه طول می کشد تا به نتیجه برسد. و اگر الان خانه را تحویل دهیم او ممکن است آن را بفروشد و دیگر دست ما به جایی بند نباشد. میخواستم بپرسم من چگونه میتوانم مانع اجرای دستور تخلیه شوم تا تکلیف پرونده های خسارت روشن شود؟
  با تشکر

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   راهکار خواصی وجود ندارد مگر اینکه با اجرای احکام مربوطه صحبت نمایید و درخواست مهلت شما را بپذیرند

 99. با سلام و تشکر از وقتی که می گذارید
  من مالک هستم و قرارداد اجاره ما ۳۱ مرداد ماه خاتمه یافته است و تنها خانه ای است که دارم و خودم می خواستم ساکن بشم که موفق نشدم . مستاجر به بهانه کرونا تخلیه نکرده وحالا می خواهم از طریق شورای حل اختلاف اقدام کنم اما با حرف هایی که زده میشه نگرانم که تا مدت نامعلوم به خانه ام راه پیدا نکنم.
  من دقیقا متوجه مصوبه ستاد نشدم که میگوید تا ۸ تیر …
  اولا آیا با توجه به تاریخ ، این مصوبه شامل حال قرارداد ما هم هست ؟
  دوما در این شرایط به مستاجر من حداقل و حداکثر چقدر زمان می دهند که تخلیه کند ؟!
  من بلاتکلیف هستم و می خواهم برای زندگیم برنامه ریزی کنم

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   متاسفانه باتوجه به وضعیت موجود شورا ها رویه های متفاوتی پیش گرفته اند
   در هرصورت شما دادخواست تخلیه را مطرح نمایید و سپس در این زمینه با قاضی اجرای احکام مذاکره نمایید

   1. سلام..اقا اگر بلد نیستی این طور راهنمایی نکن… دستور تخلیه در زمان کرونا فقط بر اساس تبصره های بند ۹ مصوبه ستاد کرونا صادر میشود و لاغیر !!!!
    قاضی اجرای احکام هم فقط از رای شورا پیروی میکند و با مالک‌و‌مستاجر مذاکره نمیکند وسلام

    1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
     این مقاله قبل از شیوع کرونا و نیز بر اساس بضاعت علمی مجموعه تنظیم شده است و عاری از خطا نمی باشد

 100. با سلام و تشکر
  ۱. آیا صدور دستور تخلیه منوط به واریز ودیعه است یا دستور تخلیه بدون آن هم صادر میشود و برای اجرا باید ودیعه واریز شود؟ در صورت دوم، اگر مستاجر تخلیه کرد و موجر پول را واریز نکرد، تکلیف چیست؟
  ۲. آیا در متن دستور تخلیه قاضی باید تخلیه را منوط به واریز ودیعه کند یا صرفا دایره اجرا این مسئله را بررسی میکند؟
  ۳. آیا در شرایط کرونا دستور تخلیه صادر نمیشود یا صادر میشود ولی فقط اجرا نمیشود؟
  با تشکر مجدد

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. صدور دستور تخلیه مستلزم واریز ودیعه به حساب دادگستری می باشد
   ۲. تا زمانی که ودیعه واریز نشود دستور تخلیه صادر نمی شود
   ۳. رویه ها متفاوت است در اکثر موارد دستور تخلیه صادر می شود ولی اجرا نمی شود اما در مواردی مشاهده نموده ایم که دستور تخلیه اجرا شود

 101. یکماه پیش با اتمام قرارداد اجاره و عدم تخلیه توسط مستاجر ، درخواست تخلیه فوری و درخواست ضرر و زیان را همزمان به شورای حل اختلاف دادم . خودم هم مستاجر هستم و خانه ای که اجاره دادم را سال قبل خریده بودم و می خواستم خودم ساکن بشم .
  درخصوص درخواست تخلیه فوری شورا هیچ اقدامی نکرده و جوابی نداده و بلاتکلیف هستیم
  اما درخصوص دادخواست ضرر و زیان تازه بعد از یکماه پیامک اومده و وقت جلسه رسیدگی گذاشته برای یکماه دیگه !!!

 102. سلام ما ۳ ساله منزلمان را ب شخصی اجاره دادیم و اردیبهشت مهلت قرارداد تموم شده و مستاجر همچنان در منزل سکونت دارد و ما هم قصد داریم خودمان ب منزلمان برویم چون جای دیگری برای سکونت نداریم از مرداد ماه به مستاجر گفتم تخلیه کند و همچنان نشسته و تخلیه نمیکند ماهم جایی نداریم ک زندگی کنیم و به منزلمان شدیدا احتیاج داریم اما مستاجر هر دفعه بهانه تراشی میکند و منزل را تخلیه نمیکند .در ضمن قرارداد سال پیش در بنگاه و با ۲ شاهد بود.و خود بنگاهی گفته که ما از این شخص شکایت کنیم.حالا سوال من این است که چقد طول میکشد که دستور فوری تخلیه رو بگیریم .چون خودمان منزلی برای سکونت نداریم.با تشکر

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   با طرح دادخواست تخلیه فوری و واریز ودیعه مستاجر به حساب دادگستری نهایتا ظرف یکماه ملک تخلیه خواهد شد

 103. سلام من ملک شخصی را به صورت اجاره عادی و با امضای دو شاهد اجاره دادم
  الان ۳ ماه و نیم گذشته و از ابتدای قرارداد اجاره پرداخت نکرده
  اظهارنامه دادم بابت اجور معوق، هیچ جوابی نداده و اجاره هم نداده.

  باتوجه به ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر، میتونم به شورای حل اختلاف برم و دستور تخلیه بگیرم؟
  با توجه به شرایط کرونا دستور تخلیه صادر میشه؟

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   می توانید مطرح نمایید
   با توجه شرایط کرونا نمی پذیرند اما چون ایشان به تعهداتشان عمل ننموده اند و سو نیت مستاجر اثبات شده است احتمالا بدهند

 104. با سلام
  ایا بعد از اجرای دستور تخلیه بلافاصله پول مستاجر را به او میدهند یا فرصتی به صاحبخانه برای شکایت جهت دریافت اجور معوقه ، قبض ها و خسارتی که ممکن است به واحد وارد شده باشد میدهند؟

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   بله بلافاصله پول را به مستاجر می دهتد
   برای ماطلبه خسارات باید بلافاصله دادخواست مطرح و از طریق تامین خواسته آن وجه را در حساب دادگستری توقیف نمایید

 105. سلام.با توجه به تبصره ۲ بند ۹ مصوبه ستاد کرونا به راحتی میتونید حکم تخلیه مستاجر را بگیرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *