نمونه دادخواست مطالبه منافع مبیع – نمونه دادخواست مطالبه میوه های باغ – قاسم نجفی بابادی

 

نمونه دادخواست

 

در زیریک نمونه دادخواست در خصوص مطالبه منافع مبیع تحریر گردیده است و هر فرد باتوجه به نوع دعوی خود باید این دادخواست ها را تغییر و در واقع شخصی سازی نماید

مطالبه منافع مبیع

مطالبه منافع مبیع

با توجه به تخصصی بودن امر و هزینه بالای اینگونه دعاوی توصیه می گردد قبل از هر اقدام حقوقی در این زمینه ابتدا از مشاوره رایگان وکلای استیناف گر استفاده نمایید.

 

 مطالبه منافع مبیع

 

 برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک

خواهان

خانم/آقای..
خوانده خانم/آقای..
وکیل
تعیین خواسته وبهای آن  مطالبه منافع مبیع فعلا و على الحساب مقوم بر …… میلیون ریال با جلب نظر کارشناس رسمی ضمن احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی
دلایل ومنضمات دادخواست   ۱) دلیل سمت / وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی ۲) فتوکپی مصدق بیع نامه مورخ …….. شماره ……….. ۳) جلب نظر کارشناس رسمی
 

ریاست محترم …..

باسلام

احتراما با اجازه و اختیار حاصل از یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی و ممضى به امضاء موکل با مشخصات و محل اقامت مرقوم خاطر عالی را مستحضر می دارد:

(۱) عقد بیع موضوع مبایعه نامه مورخ / شماره …….. حکایت از تملیک عین ششدانگ یک قطعه باغ مثمر به شماره پلاک ثبتی ……….. بخش ……….. واقع در ……….. به مبلغ ……….. ریال دارد.

(۲) در تاریخ …….. سند رسمی رقبه بنام موکل تنظیم و در همان تاریخ مبیع تحویل و تسلیم شده است.

(۳) مستفاد از قانون مدنی: منافع مبیع، به تابعیت از ملکیت آن، از زمان عقد به خریدار منتقل می شود، و از لحظه انعقاد عقد بیع در تاریخ ……….. تا زمان تحویل مبیع در تاریخ ……. هر ثمره که از مبیع بدست آید به موکل تعلق دارد و فروشنده مکلف است در زمان تسلیم ثمره های این دوران را به موکل بپردازد که در مانحن فیه خوانده از پرداخت منافع مبیع (میوه باغ) در فاصله بین عقد و قبض مبیع توسط موکل امتناع می ورزد. همچنین اضافه می گردد: هیچ شرط خلاف قاعده فوق در بیع منعقده به نفع خوانده انجام نشده است. بنائا به مراتب و معنونه در فوق: و استناد به ماده ۳۵۸ ق.م. و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی و استماع خواسته و نفس الامر صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.

مطالبه منافع مبیع

با تشکر و تجدید احترام

 

محل امضاء

 

 

 

 

باوجود این دادخواست که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به تفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید

مطالبه منافع مبیع

 

 

 

مطالبه منافع مبیع

مطالبه منافع مبیع

این مقاله بر گرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد.

کلینیک حقوقی استیناف گر با سال ها تجربه در خصوص مسائل مختلف حقوقی آماده ارائه هرگونه مشاوره رایگان به شما هم میهنان عزیز می باشد.

راه های ارتباطی ما برای انجام مشاوره رایگان:

وب سایت:   http://estinafgar.ir/

تلگرام:   https://t.me/estinafgar

اینستاگرام :  http://www.thepictaram.club/instagram/estinafgar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *