نمونه دادخواست مطالبه ارش مبیع معیوب – قاسم نجفی بابادی

 

نمونه دادخواست

 

در زیر ۲ نمونه دادخواست در خصوص …………….. تحریر گردیده است و هر فرد باتوجه به نوع دعوی خود باید این دادخواست ها را تغییر و در واقع شخصی سازی نماید

 

با توجه به تخصصی بودن امر و هزینه بالای اینگونه دعاوی توصیه می گردد قبل از هر اقدام حقوقی در این زمینه ابتدا از مشاوره رایگان وکلای استیناف گر استفاده نمایید.

 دادخواست مطالبه ارش مبیع معیوب

 

  1. نمونه دادخواست مطالبه ارش مبیع معیوب از فروشنده و ضامن عهدۀ ارش

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک

خواهان

خانم/آقای..
خوانده خانم/آقای..
وکیل
تعیین خواسته وبهای آن  مطالبه ارش مبیع معیوب بنحو تضامنی از خواندگان بدوأ ملازم با اثبات ظهور عیب على الحساب مقوم بر ………. میلیون ریال ضمن احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی
دلایل ومنضمات دادخواست ۱) دلیل سمت / وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی ۲) فتوکپی مصدق مبایعه نامه مورخ دادخواست ۳) جلب نظر کارشناس رسمی
 

ریاست محترم …..

باسلام

احتراما خاطر عالی را به وکالت از موکل (خواهان) مستحضر می دارد:

(۱) مبایعه نامه مورخ / شماره ……… حکایت از وقوع عقد بیع راجع به ……….. با شرایط مصرح در آن دارد.

(۲) خوانده محترم ردیف اول به عنوان فروشنده و خوانده محترم ردیف دوم به عنوان ضامن در پرداخت «آرش» در صورت احراز عیب مبیع بر طبق بند ……….. این مبایعه نامه می باشند.

(۳) مستفاد از قانون مدنی: در عقد بیع تراضی بر مبنای سلامت مبیع واقع می شود و خریدار ثمن را بر همین مبنا می پردازد. فلذا اگر مبیع عیبی داشته باشد، ذمه فروشنده به جبران این نقصان مشغول است و نمی تواند تمام ثمن را برخلاف تراضى تملک کند و به عبارت اخری فروشنده در زمان عقد، مدیون قدر مشترک بین دو انتخاب خریدار است که در نتیجه عیب و بر مبنای تراضی ایجاد شده است، ضامن عهده ارش (خوانده ردیف دوم) نیز همین التزام بر پرداخت غرامت را بر عهده دارد، در اثر عیب وضع طبیعی رابطه طرفین برهم می خورد و اگر خریدار (خواهان) بخواهد فروشنده باید ارش ناشی از عارضه عیب را بپردازد.

به بیان دیگر «ارش بعنوان جزیی از ثمن که در برابر وصف صحت قرار می گیرد یا بعنوان عامل تکمیل مبیع و جبران ضرر از خریدار می باشد.»

بنائا به مراتب و معنونه در فوق: و استناد به ماده ۴۲۷ و مفهوم مخالف ماده ۶۹۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی و استماع خواسته و در مانحن فیه صدور حکم به اشرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

 

محل امضاء

 

 

 

 

دادخواست مطالبه ارش مبیع معیوب

 

  1. نمونه دادخواست مطالبه ارش مبیع معیوب
مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک

خواهان

خانم/آقای..
خوانده خانم/آقای..
وکیل
تعیین خواسته وبهای آن مطالبه ارش مبیع معیوب بدوأ ملازم با اثبات ظهور عیب فعلا و على الحساب مقوم بر ….. موضوع و بهای ان میلیون ریال با جلب نظر کارشناس رسمی ضمن احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی
دلایل ومنضمات دادخواست ۱) دلیل سمت / وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی ۲) فتوکپی مصدق بیع نامه مورخ … دادخواست

(مدرک) ۳) جلب نظر کارشناس رسمی

 

ریاست محترم …..

باسلام

احتراما با اجازه و اختیار حاصل از یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی خاطر عالی را مستحضر می دارم: خواسته موکل بدلایل ذیل شایسته پذیرش می باشد چه:

(۱) بیع نامه مورخ ……….. دلالت بر وقوع عقد بیع نسبت به یک دستگاه ………………….. با ثمن معلوم به مبلغ …….. ریال دارد.

(۲) پس از انجام معامله، کاشف به عمل آمد دستگاه صدرالتوصیف از جهت ……….. معیوب می باشد.

(۳) مستفاد از قانون مدنی: در صورتی که مورد معامله معیوب باشد یعنی حسب عرف و با توجه به شرایط عقد سالم نباشد خریدار می تواند یا عقد را فسخ کند یا کالای معیوب را نگاه دارد و برای جبران زیانی که دیده از فروشنده ارش بخواهد و به عبارت اخری در طبیعت حقوقی ارش و چگونگی تعیین میزان آن اجمالا می توان گفت: آرش جزئی از ثمن نیست که بخاطر کمبود وصف سلامت مبیع پرداخته شده و اکنون بازستانده می شود، آرش خسارتی است که برای کامل ساختن مبیع و جبران ضرر خریدار مطالبه می شود.

(۴) با حفظ مقدمات فوق؛ در مواردی که خریدار عقد را برهم نمی زند و گرفتن ارش را انتخاب می کند قیمت حقیقی مبیع در حال بی عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی توسط کارشناس ملاک عمل برای تعیین ارش خواهدبود.

بنائا به مراتب و معنونه در فوق: و استناد به مواد ۴۲۷ ق.م و ۱۹۸ و ۵۱۹ ق.آ.د.م، رسیدگی و استماع خواسته و در مانحن فیه صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

محل امضاء

 

 

دادخواست مطالبه ارش مبیع معیوب

باوجود این دادخواست که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به تفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید

 

دادخواست مطالبه ارش مبیع معیوب

 

این مقاله بر گرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد.

کلینیک حقوقی استیناف گر با سال ها تجربه در خصوص مسائل مختلف حقوقی آماده ارائه هرگونه مشاوره رایگان به شما هم میهنان عزیز می باشد.

راه های ارتباطی ما برای انجام مشاوره رایگان:

وب سایت:   http://estinafgar.ir/

تلگرام:   https://t.me/estinafgar

اینستاگرام :  http://www.thepictaram.club/instagram/estinafgar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *