ابطال قراردادهای بانکی – باطل کردن قرارداد بانکی – قاسم نجفی بابادی

  ابطال قرارداد بانکی به چه معنی است ؟ ابطال در لغت به معنای باطل نمودن و به عبارت دیگر، کان لم یکن نمودن یک قرارداد می باشد. یک قرارداد جهت صحت آن نیازمند این است که شرایط اساسی صحت معاملات در آن لحاظ گردد و چنانچه این موضوع رعایت…