انحصار وراثت اتباع خارجی مقیم ایران – قاسم نجفی بابادی

 

بنابر قانون پس از فوت هر فرد، اموال وی بدون هیچ مسئله ای و به طور قهری به وراث منتقل می‌شود، اما چون حق و حقوقی در این خصوص برای افراد مختلفی ممکن است وجود داشته باشد لذا وراثی که می‌خواهند سهم‌الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، در مرحله نخست باید انحصار وراثت کنند. به این معنا که منحصر بودن آنها در ارث بردن از فرد متوفی و سهم‌الارث هر یک از آنها در دادگاه بررسی و اثبات شود.کارکرد گواهی انحصار وراثت نیز آن است که بدون انحصار وراثت، وضعیت ورثه و چگونگی تقسیم ترکه به طور رسمی روشن نمی‌شود.

 

انحصار وراثت اتباع خارجی

در چندین فصل از قانون امور حسبی کلیه موارد مرتبط با انحصار وراثت اتباع خارجی با مواد قانونی متعدد بیان شده است، بر این اساس انجام مواردی مانند، مهر و موم کردن اموال، برداشتن مهر و موم، صورتجلسه کردن اموال و اداره ی اموال اتباع خارجی در ایران مطابق با همان روشی است که برای اموال اتباع ایرانی در قانون مقرر شده است.

بر اساس ماده ی ۳۵۵ قانون امور حسبی، رسیدگی به درخواست راجع به اموال (میراث) اتباع خارجی در ایران از صلاحیت دادگاه ایران می باشد لذا گواهی صادره از مقامات صلاحیت دار کشور متوفی در ارتباط به وراثت اتباع خارجی یا انحصار آن پس از مشخص شدن اعتبار آن در دادگاه ایران از جهت صدور و رعایت مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارج ، قابل ترتیب اثر خواهد بود .

جهت صدور گواهی انحصار وراثت اتباع خارجی، صلاحیت با دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه ی آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامت نداشته، با دادگاهی است که آخرین محل زندگی متوفی در حوزه ی آن دادگاه بوده است .

 

 

چونگی صدور گواهی انحصار وراثت اتباع خارجی

پس از فوت متوفی، دادرس دادگاه بخش محلی که مال متوفی در آنجا واقع شده ، به درخواست هر ذینفع یا کنسول دولت اصلی متوفی ، به حفظ و تصفیه اموال متوفی اقدام می کند ، حتی اگر متوفی وارث یا نماینده ای در ایران نداشته باشد ، بدون درخواست نیز دادرس ، به حفظ اموال متوفی دستور می دهد .

از کنسول دولت متبوع جهت اطلاع از انجام جریانات مربوط به اموال متوفی دعوت می شود، چنانچه در صورت اقدامی مانند مهر و موم کردن اموال، کنسول حضور نداشته باشد، کنسول می تواند بعدا حضور یافته و مهر و موم خود را به مهر و موم دادگاه اضافه کند.

دادگاه در صورت عدم وجود مدیر مناسب برای مدیریت اموال متوفی، با توجه به مصلحت و منافع ورثه، خود می تواند، فرد مطمئنی را به عنوان مدیر انتخاب نماید.

مدیر اموال، سه آگهی هر یک به فاصله ی یک ماه در مجلات رسمی و کثیرالانتشار، منتشر می کند تا از افرادی که طلبکار متوفی یا از وراث وی محس۹وب می شوند، جهت تعیین تکلیف اموال دعوت به عمل آید، با انتشار آگهی، ظرف ۶ ماه چنین مدعیانی باید خود را معرفی و موضوع حق خود را معین کرده و رونوشت یا عکس گواهی شده مدارک طلب و حقانیت خود را به مدیر ارائه نمایند .

 

 

لیست اموال متوفی

جهت صورت جلسه نمودن اموال متوفی باید تمامی وراث یا نمایندگان آنها، مدیر اموال ، وصی ، کنسول دولت متبوع متوفی، افراد ذینفع یا نمایندگان آنها و شریک متوفی یا نماینده ی وی در روز مقرر شده از سوی دادگاه حضور داشته باشند که در صورت عدم حضور کنسول رونوشتی از صورتجلسه ی اموال به اطلاع وی خواهد رسید.

اگر در مدت یکسال از تاریخ انتشار اولین آگهی، بستانکارانی پیدا شوند، با اثبات طلب، اموال متوفی جهت تامین طلب ، پس از کسر هزینه آگهی ها و دیگر هزینه های قانونی به آنها واگذار خواهد شد، سرانجام در وقت مقرر شده از سوی دادگاه  با حضور مدیر، افراد صلاحیت دار مانند کنسول کشور خارجه و افراد ذینفع مرتبط با اموال متوفی ، به وضعیت اموال رسیدگی شده و با توجه به سهم هر وارث، اموال به آنها تسلیم خواهد شد.

 

اموال مشمول مالیات بر ارث

ماده ۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم – اموال مشمول مالیات بر ارث عبارتند از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیرمنقول ، مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی. تبصره : بدهی که متوفی به وراث خود دارد در صورتی که مستند به مدارک قانونی بوده و اصالت آن مورد تائید هیئت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود . در مورد مهریه و نفقه ایام عده تائید هیئت مذکور لازم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر دیون منوط به آن است که متوفی تا تاریخ فوت خود دارای وراث از طبقه ماقبل حسب مورد بوده است . چنانچه وراث طبقه اول متوفی جهت انجام هزینه های ضروری از قبیل کفن و دفن و مراسم ترحیم نیاز به برداشت وجه نقد از حساب بانکی متوفی داشته باشند، بانکها می توانند پس از احراز هویت کامل وراث حداکثر تا مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بطور علی الحساب بدون ارائه گواهی واریز مالیات بر ارث پرداخت نمایند.

 

 

این مقاله بر گرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد.

 

کلینیک حقوقی استیناف گر با سال ها تجربه در خصوص مسائل مختلف حقوقی آماده ارائه هرگونه مشاوره رایگان به شما هم میهنان عزیز می باشد.

 

 

راه های ارتباطی ما برای انجام مشاوره رایگان:

وب سایت:   http://estinafgar.ir/

تلگرام:   https://t.me/estinafgar

اینستاگرام :  http://www.thepictaram.club/instagram/estinafgar

 

 

مراحل انحصار وراثت

اشخاصی که می توانند دادخواست انحصار وراثت مطرح کنند

چگونگی اعتراض به گواهی انحصار وراثت

دادگاه صالح گواهی انحصار وراثت

گواهی انحصار وراثت و شرایط اخذ آن

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *