قرارداد فروش اقساطی بانک – قاسم نجفی بابادی

نوشته شده توسط محسن محمدی

 

موارد استفاده از قرارداد فروش اقساطی عبارتند از: فروش اقساطی مسکن، مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار، وسایل حمل و نقل، کالاهای مصرفی بادوام، وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات.

 

روش کار بانک‌ها در فروش اقساطی به این صورت است که مشتری تقاضای خود نسبت به کالای مشخص با بیان نوع و مقدار و معرفی تولیدکننده یا فروشنده اظهار داشته و متعهد می‌شود که در صورت فراهم کردن بانک، آن را از بانک خریداری کند.

 

بانک با بررسی تقاضا، کالای موردنظر را خریداری کرده با احتساب سود بانک متناسب با مدت بازپرداخت به‌صورت اقساطی به مشتری می‌فروشد.

 

بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت استفاده در امور تولیدی و خدماتی سه دسته از کالاهای زیر را تهیه و از طریق فروش اقساطی در اختیار متقاضیان قرار دهند.

 1. مسکن
 2. مواد اولیه و لوازم یدکی
 3. اموال منقول نظیر وسایل، ماشین‌آلات و تاسیسات

 

تعریف فروش اقساطی

فروش اقساطی در یک تعریف کلی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر، به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسیدهای معین دریافت گردد.

موارد استفاده از قرارداد فروش اقساطی عبارتند از: فروش اقساطی مسکن، مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار، وسایل حمل و نقل، کالاهای مصرفی بادوام، وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات.

 

فروش اقساطی مسکن

به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک می تواند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امر مسکن، واحدهای مسکونی ارزان قیمت را که مستقیماً یا از طریق اعطای هریک از انواع تسهیلات بانکی توسط آنها احداث شده باشد، منحصراً بنا بر درخواست کتبی و تعهد متقاضیان مبنی بر خرید اینگونه واحدها، به صورت اقساطی به آنها به فروش برساند.

بانک قبل از تنظیم قرارداد از متقاضیان واحدهای مسکونی مبلغی به عنوان پیش پرداخت اخذ می نماید. این مبلغ اکنون ۲۰ درصد قیمت تمام شده می باشد. همچنین بانک مکلف است شش دانگ واحد مسکونی را تا وصول کلیه مطالبات در قالب قرارداد رهن به وثیقه بگیرد.

مدت قرارداد تابع ضوابط مربوطه بوده و نرخ سود این قرارداد نسبت به مورد متفاوت می باشد.

 

فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی و ابزار کار

بانک ها به منظور تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اعم از اینکه واحدهای تولیدی متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی باشد، صرفاً بر اساس درخواست کتبی مشتری و تعهد خرید از سوی وی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار مصرفی و سایر نیازهای اولیه آنها را خریداری و به صورت اقساطی به متقاضیان به فروش می رساند.

 

ملاک محاسبه این تسهیلات، قیمت رسمی مواد اولیه بوده و برای آن دسته از کالاهایی که برای آن قیمت رسمی وجود ندارد به تشخیص بانک خواهد بود.

مدت وصول قیمت فروش اقساطی اموال و کالاهای موضوع دستورالعمل تسهیلات، نباید از یک دوره تولید و یا حداکثر یکسال تجاوز نماید، البته این تسهیلات برای بافت فرش و حیوانات زنده غیر مولد برای یک دوره تولید حداکثر دو سال و برای تسهیلات تأمین سرمایه در گردش طرحهای تولیدی جدید،  مدت وصول بیش از یکسال حسب مورد توسط بانک تعیین و مشخص خواهد شد.

نرخ سود این قرارداد متناسب با بخش فعالیت متقاضی متغیر می باشد.

 

ویژگی های فروش اقساطی

 • فروش اقساطی در امور بازرگانی قابل استفاده نیست.
 • در فروش اقساطی، اموال بلا فاصله پس از انعقاد قرار داد به مالکیت مشتری در می آید.
 • عامل مهم در معاملات فروش اقساطی، تعهد متقاضی بر خرید و مصرف اموال مورد تقاضا میباشد و موسسه مطلقاً از خرید اموال بدون وجود متقاضی و تعهد او به قصد خرید خودداری مینماید. لذا، بلافاصله پس از خرید باید اموال خریداری شده در اختیار متقاضی قرار گیرد.
 • فروش اقساطی ، ابزاری کوتاه مدت جهت رفع نیازهای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از لحاظ مواد اولیه ، لوازم یدکی و ابزار کار بوده و به صورت ابزاری میان مدت برای رفع نیاز های سرمایه ای واحدهای تولیدی و خدماتی از لحاظ وسایل تولید، ماشین آلات و رفع نیاز مصرف کنندگان وسایل با دوام تولیدات داخلی مانند خودرو، یخچال، تلویزیون، ….. و ابزاری بلند مدت جهت رفع نیاز متقاضیان در زمینه مسکن میباشد.

 

مدت بازپرداخت در قرارداد فروش اقساطی

به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اعم از حقیقی و یا حقوقی برای مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار مورد نیاز، منحصراً بنا به درخواست وتعهد خرید، یک دوره تولید حداکثر به مدت یکسال در نظر گرفته میشود و برای سایر موارد با توجه به بخشنامه ها اقدام خواهد گردید، ممکن است برای تهیه اموال مهلتی لازم باشد و یا برای پرداخت اقساط مهلت اولیه بنا به در خواست متقاضی داده شود که در اینصورت سود دوران تقسیط با احتساب سود دوران ساخت و مهلت بازپرداخت بر حسب مورد محاسبه خواهد گردید.

 

ضوابط خرید در قرارداد فروش اقساطی

 1. خرید هرگونه اموال برای فروش اقساطی باید بنا به درخواست کتبی متقاضی صورت پذیرد و در تقاضای خود طبق پیش فاکتور تحویلی نوع، مقدار، مشخصات فروشنده، قیمت کالاو شرایط پرداخت و تحویل کالای مورد درخواست را مشخص نموده و مسئولیت مستقیم هرگونه فسادی را که ممکن است در جریان معامله بروز نماید و همچنین مسئولیت هر نقص و اشکالی در کیفیت و یا کمیت کالا را بعهده گیرد.
 2. خرید اموال از اشخاصی که دارای صلاحیت قانونی بوده و بابت فروش محصولات خود فاکتور صادر می کنند و یا افرادی که عرفاً به فروش کالای مورد معامله شناخته شده اند مجاز بوده و پرداخت ها بصورت صدور حواله پرداخت در وجه فروشنده خواهد بود مگر اینکه ترتیب دیگری در مصوبه تعیین شده باشد.
 3. در خریدها، موسسه فقط بهای اموال خریداری را پرداخت مینماید و بقیه هزینه ها شامل بسته بندی، بارگیری، بیمه و تخلیه برعهده مشتری میباشد مگرمرجع تصویب کننده اعتبار و یا مصوبات خاص پرداخت هزینه‎های دیگری را نیز قبول نموده باشد.

 

ضوابط فروش در قرارداد فروش اقساطی

 1. در معاملات فروش اقساطی، اعلام قیمت فروش نقدی و نسیه به خریدار الزامی است. قیمت فروش نقدی موسسه برابر با مجموع وجوه پرداختی جهت ابتیاع کالای مورد نظر می باشد.
 2. بابت خرید و فروش اقساطی مواد اولیه ،لوازم یدکی و ابزار کار اخذ پیش دریافت نقدی از مشتری ضرورتی ندارد. ولی در سایر موارد و طبق مصوبه اخذ پیش دریافت تا میزان ۲۰ درصد قیمت خرید قابل دریافت است.
 3. در صورت تاخیر در پرداخت اقساط جریمه ای معادل ۶ درصد اضافه برنرخ تسهیلات اعطاء فروش اقساطی (حداقل ۳۱%) باید طبق تعهد از مشتری اخذ گردد. ضمناً بیمه کالای موضوع این معامله الزامی نیست. ولی در صورت لزوم شعب نسبت به اخذ بیمه نامه حوادث کالای مورد معامله اقدام نمایند.

 

مراحل تنظیم قرارداد فروش اقساطی توسط وکیل

 1. شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور قراردادها و امور ملکی را دارید.
 2. پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات قرارداد و توافقات مربوط به آن را برای وکیل شرح داده و در صورت لزوم وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید.
 3. در این مرحله وکیل مراحل قانونی و توضیحات لازم را برای تنظیم قرارداد را انجام خواهد داد.

 

مدارک لازم برای قرارداد فروش اقساطی توسط وکیل

 1. مدارک شناسایی اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی
 2. درخواست تسهیلات فروش اقساطی
 3. تعهد خرید اموال فروش اقساطی
 4. پیش فاکتور وسایر مدارک مورد لزوم بر حسب مورد.

 

 

این مقاله بر گرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد.

 

کلینیک حقوقی استیناف گر با سال ها تجربه در خصوص مسائل مختلف حقوقی آماده ارائه هرگونه مشاوره رایگان به شما هم میهنان عزیز می باشد.

 

 

راه های ارتباطی ما برای انجام مشاوره رایگان:

وب سایت:   http://estinafgar.ir/

تلگرام:   https://t.me/estinafgar

اینستاگرام :  http://www.thepictaram.club/instagram/estinafgar

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *