دادنامه راجع به داوری نسبت به اموال عمومی و دولتی – قاسم نجفی بابادی

    دادنامه مهم راجع به داوری نسبت به اموال عمومی و دولتی 🔷 مرجع صدور: شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران   ✅ چکیده: در صورت عدم رعایت تشریفات ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد لزوم اخذ موافقت هیئت وزیران در ارجاع دعاوی دولتی به داوری، شرط…

حل اختلافات مربوط به اجرا و تفسیر قراردادهای مشمول شرایط عمومی پیمان چگونه است؟ – قاسم نجفی بابادی

  🔰.🔷⚖️ حل اختلافات مربوط به اجرا و تفسیر قراردادهای مشمول شرایط عمومی پیمان از طریق داوری شورای عالی فنی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری صورت می‌گیرد و قبل از پیگیری از آن طریق، دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به اختلافات مربوط را ندارند.   🔷⚖️ مستندات؛ مواد ۶۴، ۴۸ و ۵۳…

مرجع صالح رسیدگی به دعوای تقسیم و افراز املاک موضوع ترکه – قاسم نجفی بابادی

🔰 مرجع صالح رسیدگی به دعوای تقسیم و افراز املاک موضوع ترکه   🔹چکیده: رسیدگی به تقاضای افراز املاک مشاع موضوع ارث، در صلاحیت دادگاه حقوقی است.   ❇️خلاصه جریان پرونده آقای الف. و خانم‌ها ط. و س. با وکالت الف.ر. دادخواستی به طرفیت آقای ح.س. به خواسته صدور حکم…

عدم تحقق افتراء به صرف صدور قرار منع تعقیب – قاسم نجفی بابادی

⚖️🔰 عدم تحقق افتراء به صرف صدور قرار منع تعقیب ❇️⚖️چکیده: صرف صدور قرار منع تعقیب متهم از بزه، مجوز تحقق بزه افترا نیست زیرا پذیرش این امر موجب انسداد باب شکایت و تظلم‌خواهی خواهد بود.     تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۷/۰۹ شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۸۴۶   در خصوص شکایت…

رای دادگاه در مورد دعوای منع اشتغال زوجه – قاسم نجفی بابادی

⚖️ رای مستدل دادگاه درمورد دعوای منع اشتغال زوجه   🔷 چکیده در مورد اشتغال زوجه منع کلی وجود نداشته و اگر محیط کاری مناسب بوده ، اشتغال خارج از ساعات کاری اعلامی اداره کار نباشد و کار مربوط متناسب با رشته تحصیلی باشد زوجه را نمی توان از اشتغال…

طرح هم زمان دعوی ابطال معامله و معامله به قصد فرار از دین – قاسم نجفی بابادی

✅ دادنامه  در ارتباط با  اصل قابل استماع بودن دعاوی   🔰 چکیده: دعوای ابطال معامله به قصد فرار از دین منوط به طرح دعوای ابتدایی احراز فرار از دین و متعاقباً طرح دعوای ابطال نبوده و دادگاه همزمان می‌تواند در راستای کشف حقیقت پس از احراز قصد فرار از…

آیا اجرای حکم الزام زوجه به تمکین نیازمند صدور اجرائیه است؟

کلمات کلیدی: استیناف, استیناف گر, استیناف گر اسپادان پارس, ترک انفاق, تماس با کلینیک حقوقی وکلای استیناف گر اسپادان پارس, تمکین, تمکین خاص, تمکین عام, حق حبس, طلاق, عدم تمکین, قاسم, قاسم نجفی, قاسم نجفی بابادی, کلینیک حقوقی, کلینیک حقوقی استیناف گر اسپادان پارس, کلینیک حقوقی وکلای استیناف گر اسپادان پارس,…

آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) را دارد؟

کلمات کلیدی: دیوان عدالت اداری, وکیل دیوان عدالت اداری, وکیل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام, ستاد اجرایی فرمان حضرت امام, وکیل حقوقی, وکیل ملکی,وکیل املاک, استیناف, استیناف گر, استیناف گر اسپادان پارس, انواع دعاوی حقوقی, تماس با کلینیک حقوقی وکلای استیناف گر اسپادان پارس,  سند رسمی, سند عادی, قاسم, قاسم نجفی, قاسم…

آیا در مرحله تجدیدنظرخواهی می‏ توان به دلائل جدید استناد کرد؟

 کلمات کلیدی: تجدیدنظر, دلائل جدید در تجدیدنظر, استیناف, استیناف گر, استیناف گر اسپادان پارس, انواع دعاوی حقوقی, بابادی, تماس با کلینیک حقوقی وکلای استیناف گر اسپادان پارس, چک, چک بلامحل, چک حقوقی, چک کیفری, خیانت در امانت, قاسم, قاسم نجفی, قاسم نجفی بابادی, کلینیک حقوقی وکلای استیناف گر اسپادان پارس,…

پشت نویسی چک به سبک پشت نویسی وکلا – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: استرداد چک, استرداد لاشه چک, استیناف, استیناف گر, استیناف گر اسپادان پارس, انواع دعاوی حقوقی, بابادی, تماس با کلینیک حقوقی وکلای استیناف گر اسپادان پارس, چک, چک بلامحل, چک حقوقی, چک کیفری, خیانت در امانت, قاسم, قاسم نجفی, قاسم نجفی بابادی, کلینیک حقوقی وکلای استیناف گر اسپادان پارس,…