دستور فوری تخلیه – حکم تخلیه – دستور تخلیه – قاسم نجفی بابادی

یکی از مشکلاتی که به جرات می توان گفت برای همه صاحب خانه ها، حتا برای یک بار هم که شده اتفاق افتاده، عدم تخلیه مستاجر در پایان مدت قرارداد می باشد. اگر شما هم با این مشکل مواجه گردیده اید توصیه می گردد حتمن مقاله زیر را به دقت مطالعه نمایید.

 

نحوه گرفتن دستور تخلیه

اجاره یک قرارداد موقت است که ذکر مدت در آن از شرایط اساسی به شمار می رود و عدم ذکر مدت باعث از بین رفتن اعتبار این عقد می گردد.

اگر پس از پایان قرارداد اجاره مستاجر بدون تمدید این قرارداد از تخلیه ی ملک مورد نظر خودداری کند صاحب خانه این حق را دارد که برای گرفتن دستور تخلیه در صورتی که ملک منزل مسکونی باشد به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک و در صورتی که ملک تجاری باشد به دادگاه عمومی محل وقوع ملک رجوع کند.

در این مقاله سعی بر این شده است که با بیانی ساده و عملی چگونگی انجام دستور تخلیه به نمایش  کشیده شود اما به توجه به اینکه دستور تخلیه دارای برخی نکات خاص می باشد که در هر پرونده متفاوت است لذا بهتر است قبل از هرگونه اقدام حقوقی از وکلای خبر این امر مشاوره اخذ نمایید.

 

در صورت وجود چه شرایطی می توانیم برای صدور دستور تخلیه اقدام نماییم

در صورت وجود شرایط زیر می توان از شورای حل اختلاف دستور تخلیه اخذ نماییم:

 1. پایان یافتن مدت اجاره
 2. عدم پرداخت اجاره بها بیش از ۳ ماه
 3. تخلف از شرط انتقال به غیر مال مورد اجاره
 4. استفاده از مال مورد اجاره در موارد غیر مشروع

 

اگر قرارداد اجاره رسمی باشد برای گرفتن دستور تخلیه باید به اداره ی ثبت اسناد رجوع شود و پس از پر کردن فرم اجراییه باید در دفتر اسناد رسمی که قرارداد اجاره در آن منعقد شده است درخواست صدور اجراییه شود.

 

شرایط و مدارک  صدور دستور تخلیه از شورای حل اختلاف

 • اخذ دستور تخلیه از مستاجر در شورای حل اختلاف مربوط به صرفا انقضای مدت اجاره میباشد
 • اجاره نامه باید رسمی باشد و شهود ذیل آن را امضا کرده باشند
 • ارایه سند مالکیت و یا رونوشت سمت نمایندگی یا وکالت باید وجود داشته باشد
 • مدارک هویتی در خواست دهنده باید ارئه شود
 • تودیع ودیعه مستاجر در صندق دادگستری قبل از اجرای تخلیه ملک توسط موجر باید صورت پذیرد.

 

دستور تخلیه صادر شده از شورا پس از صدور ظرف ۲۴ ساعت به مستاجر برای اجرا ابلاغ می شود و او از زمان ابلاغ ۳ روز برای تخلیه ملک فرصت دارد.

این دستور درحالی اجرا می شود که موجر مبلغ ودیعه (پول پیش) را به مستاجر پرداخت کرده باشد.

مستاجر حق هیچگونه اعتراض به دستور تخلیه را ندارد.

اما دستور تخلیه صادر شده از اداره ی ثبت اسناد و املاک پس از صدور ظرف ۴۸ ساعت به مستاجر ابلاغ می شود و مستاجر ۳ روز از تاریخ ابلاغ برای تخلیه ملک فرصت دارد.

موجر باید مبلغ ودیعه (پول پیش) یا رسید پرداخت آن به مستاجر را به دایره اجرا اداره ثبت اسناد و املاک تحویل دهد.

اگر مالک مدعی است که مستاجر به ملک خسارتی وارد کرده یا به او بدهکار است باید در دادگاه یا شورای حل اختلاف اقامه دعوا کند.

 

توقف دستور تخلیه

همانطور که گفته شد دستور تخلیه فورا اجرا می شود ومستاجر باید ظرف ۳ روز ملک را تخلیه کند با این حال قانون به مستاجر این امکان را داده است که در شرایطی درخواست توقف عملیات اجرایی را مطرح نماید:

 • مستاجر ادعا کند قرارداد اجاره تمدید شده است.
 • ادعا کند سند ارائه شده توسط خواهان اصالت ندارد.

منتها، با وجود اجرای فوری دستور تخلیه مستاجر آن قدر فرصت ندارد که بتواند قبل از پایان مهلت تخلیه عملیات اجرایی را متوقف کند. پس باید اقدام به دادرسی فوری کند تا بدون دادخواست دلایلش مورد بررسی قرار گیرد.

 

دستور تخلیه ملک

در صورتی که شرایط بین موجر و مستاجر طبق قانون موجر و مستاجر باشد و شرایط مذکور در آن قانون رعایت شده باشد و مستاجر شرایط اجاره را نقض کند، اجاره بها را پرداخت نکند و یا مدت زمان قرارداد اجاره پایان یابد، شورای حل اختلاف می تواند ظرف یک هفته حکم دستور تخلیه را صادر کند ولی در صورتی که نتوان به این قانون استناد کرد باید دادخواست تخلیه مطرح شود و مراحل دادرسی آن در دادگاه حقوقی طی شود.

اگر رابطه بین موجر و مستاجر براساس قانون موجر و مستاجر باشد می توان برای دستور تخلیه اقدام کرد

اگر حکم به نفع مالک (خواهان) صادر شود مستاجر ۲۰ روز مهلت اعتراض به حکم و تجدید نظرخواهی دارد، اگر تجدیدنظر خواهی نکند یا تجدید نظرخواهی کند و باز حکم به نفع مالک صادر شود. مالک باید درخواست صدور اجراییه کند و دوباره مستاجر ۱۰ روز مهلت اعتراض به اجرایی را دارد.

در صورت عدم اعتراض مستاجر یا رد اعتراض او بعد از پایان ۱۰ روز حکم اجرا می شود.

گاه ممکن است حکم اجرا شده و تخلیه ملک صورت گرفته باشد  بعد از اجرای حکم شخصی با داشتن مدارک و اسناد ادعای مالکیت آن ملک را مطرح کند یا در زمان اجرای حکم، متصرف با قرارداد اجاره ی قانونی درخواست کند که حکم اجرا نشود.

مثال این مورد زمانی است که شخص با استناد به قولنامه ی تقلبی تقاضا ثبت سند ملکی را دارد حکم به تنظیم سند غیابی صادر می شود، مالک اصلی به محض اطلاع نسبت به حکم درخواست واخواهی می کند.

 

فرق دستور تخلیه با حکم تخلیه چیست؟

دستور تخلیه زمانی صادر می گردد که رابطه موجر و مستأجر طبق قانون روابط موجر و مستأجر سال ١٣٧۶باشد و شرایط آن قانون در اجاره نامه تنظیمی رعایت شده باشداز جمله امضا دو شاهد در ذیل قرارداداجاره املاک مسکونی ، که قاضی شورای حل اختلاف با صدور دستور به مرجع انتظامی محل ظرف یکهفته اقدام به تخلیه ملک مسکونی مینمایند ولی حکم تخلیه زمانی صادر می گردد که بنا به هر دلیلی نتوان به استناد قانون روابط موجر و مستأجر موصوف دستور تخلیه را صادر کردو نیاز به دادرسی داشته باشد و نهایتا حکم صادر گردد.

در صورتی که مستاجر علی‌رغم مخالفت موجر آپارتمان را تصرف خود داشته باشد باید اجرت این مدت را بپردازد.

در صورتی که مستاجر علی‌رغم مخالفت موجر آپارتمان را تصرف خود داشته باشد باید اجرت این مدت را بپردازد. نحوه و کیفیت مطالبه اجرت‌المثل ایامی که مستاجر بدون اجاره در ملک باقیمانده است به چگونگی و شرایط قرارداد و توافقات طرفین بستگی دارد. ممکن است طرفین قرارداد توافق به پرداخت مبلغ معینی به‌عنوان اجاره‌بهای ‌مدت٬ پس از انقضا مدت قرارداد داشته باشند. یا ممکن است وجه‌التزام عدم تخلیه عین مستاجره از سوی مستاجر با وجود انقضاءمدت و عدم رضایت مالک(موجر) در ادامه داشتن تصرفات مستاجر تعیین شده باشد. در این دو فرض مطابق قرارداد عمل خواهد شد.

در فرضی که طرفین قرارداد توافقی نداشته باشند با انقضای مدت اجاره و عدم اجاره مالک در بقا و استدامه تصرفات مستاجره و از ‌آنجا که احکام غصب بر تصرف مستاجره جاری خواهد بود٬ بنابراین در چنین حالتی غاصب مسئول پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف خواهد بود که نحوه محاسبه اجرت‌المثل نیز با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و اعلام نظر مشارالیه خواهد بود.

 

آیا نیاز به اظهار نامه در تخلیه مستاجر هست

برای درخواست تخلیه عین مستاجره نیازی به ارسال اظهارنامه به مستاجر نیست. در صورتی که مدت قرارداد اجاره منقضی شده باشد مستاجر مکلف به تخلیه عین مستاجره است. بسته به آنکه قرارداد اجاره تابع کدام‌ یک از قوانین جاری مربوط به روابط موجر و مستاجر باشد، درخواست تخلیه و صدور اجرا حکم نیز متناسب با آن خواهد بود.

 

مزایای طرح دستور فوری تخلیه توسط وکلای استیناف گر

 • عدم اطاله دادرسی و سرعت در اجرای حکم
 • عدم نیاز به حضور در هیچ یک از مراحل دادرسی
 • تطبیق موضوع وطرح نقشه راه موثر در پرونده از مزایای داشتن وکیل دادگستری است.

 

ضمناً توصیه می گردد مقالات مرتبط به این دعوی که در انتهای این برگه ذکر گردیده را نیز مطالعه نمایید

کلینیک حقوقی استیناف گر با سال ها تجربه در خصوص مسائل مختلف حقوقی آماده ارائه هرگونه مشاوره رایگان به شما هم میهنان عزیز می باشد.

 

راه های ارتباطی ما برای انجام مشاوره رایگان:

وب سایت:   http://estinafgar.ir/

تلگرام:   https://t.me/estinafgar

اینستاگرام :  http://www.thepictaram.club/instagram/estinafgar

دعوی تخلیه

روشهای گرفتن حکم تخلیه منزل

دادخواست تخلیه به علت نیاز شخصی

دادخواست تخلیه عین مستاجره به لحاظ انقضاء مدت

دستور فوری تخلیه

96 thoughts on “دستور فوری تخلیه – حکم تخلیه – دستور تخلیه – قاسم نجفی بابادی

 1. با عرض سلام و خسته نباشد. سوالی که از محضرتان داشتم این است که آیا علیه کسی که ملک استیجاری را در اختیار دارد و تخلیه نمی کند می توان شکایت کیفری تصرف عدوانی مطرح نمود؟
  اینجانب ملکی را از شخصی اجاره کردم و در اختیار دیگری قرار دادم حال ایشان ملک را تخلیه نمی کند و تبعا قادر به پس گرفتن مبلغ ودیعه از موجر نیستم. به نظر شما چه راه حلی برای بلند کردن ایشان وجود دارد؟
  با تشکر فراوان

  1. باسلام
   ۱. در این خصوص امکان طرح شکایت کیفری و خلع ید وجود ندارد
   ۲.شما میتوانید به ۲ شکل زیر دادخواست تخلیه مطرح نمایید
   ۳. اگر قرارداد اجاره شما کتبی است و دارای امضای ۲ شاهد و مدت هم تمام شده میتوانید دادخواست تخلیه فوری انجام دهید که نهایتن ظرف ۲هفته مستاجر دوم بیرون رانده می شود
   ۴. اگر شرایط فوق رعایت نشده باشد باید تخلیه عادی مطرح شود که خود مستلزم تشکیل جلسه و.. است که زمان بر است (از سه ماه به بالا)
   ۵. در هر صورت برای انجام شکایت شما باید مبلغ ودیعه ای رو که از مستاجر دوم دریافت نموده اید را هنگام طرح دادخواست به حساب سپرده شورای حل اختلاف واریز نمایید

 2. با سلام و درود.بنده تازه خانه رو اجاره دادم و تقریبا تاریخ ۹۷/۱۰/۱۵ که مستاجر بنده اعلام کردند فقط یه مادر و دختر هستن ولی متاسفانه همسایه ها اعلام کردند که فقط یه دختر در ملک هست و در هفته چندین بار مهمونی مختلط و یا پارتی میگیره و همسایه ها همه اعتراض دارند سریع ترین راه برای تخلیه چیست . با تشکر فراوان

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. درخصوص اینکه علیرغم انعقاد قرارداد با دو نفر اما عملاً یک نفر منتفع می شود از علل فسخ قرارداد نیست مگر اینکه در قرارداد در این خصوص صراحتا شرط کرده باشید یا اگر در قرارداد قید نشده باشد در حضور ۲ شاهد انتفاع ۲ نفره شرط شده باشد.
   ۲. استفاده نامتعارف و خلاف شرع و اخلاق هم حسب مورد از موارد فسخ یا ابطال قرارداد می تواند باشد به شرط اثبات آن، لذا شما می توانید در صورت ارتکاب مواردی که ذکر نمودید با تماس با پلیس ۱۱۰ و تنظیم صورت جلسه و تایید این امر توسر پلیس، آن را اثبات نمایید و تقاضای فسخ قرارداد را بنمایید.
   ۳. در هر دو مورد فوق در صورت طرح دعوی مبنی بر تخلیه ، زودتر از ۵ ماه به نتیجه نخواهید رسید.

 3. سلام ودرود و تشکر از سایت خوبتون
  من ملکی رو اجاره دادم و مستاجر الان بیشتر از سه ماهه که اجاره رو پرداخت نکرده دو تا سوال داشتم اول اینکه اگه دستور تخلیه از شورای حا اختلاف بگیرم مستاجر میتونه بعداز پرداخت اجاره معوق حکم رو متوقف کنه؟
  دوم اینکه اگه الان دستور رو بگیرم میتونم یک ماه بهشون فرصت تخلیه بدم یا باید در زمان مشخص اجرا بشه؟

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. ازلحاظ حقوقی ۲ نوع تخلیه داریم، دستور تخلیه که فقط در صورت اتمام قرارداد قابل طرح است و دیگری تخلیه به علت عدم انجام شروط قراردادی، اگر در قرارداد قید شده که در صورت عدم پرداخت اجور قرارداد فسخ خواهد شود می توانید تخلیه بخواهید واگر قید نشده اول باید مطالبه اجور را بخواهید و در صورت عدم پرداخت می توانید فسخ و تخلیه بخواهید
   ۲. اگر دادگاه به هرعلت حکم به تخلیه دهد از زمانی که اجرائیه مبنی بر تخلیه به مستاجر ابلاغ شود ظرف ۱۰روز باید تخلیه کند و گرنه از طریق مامورین انتظامی وسایل مستاجر به بیرون از ملک متقل می شود

 4. باعرض سلام و خسته نباشید سوالی که مطرح است این است که بنده ملکی مسکونی را ۴سال پیش پدرم به نام بنده در دفترخانه ثبت نمودند و از بنده درخواست کردند که تازمان حیات ایشان در همان منزل باشند بنده هم موافقت کردم امسال که پدرم فوت نمودند ولی هنوز زن پدر (زن بابا)اینجانب در آن محل سکونت دارند به ایشان مراجعه و درخواست تخلیه ملک کردم و ایشان خودداری نمودند لطفا اعلام فرمایید چه مراحلی را برای احقاق حق می بایست انجام دهم قبلا از راهنمایی جنابعالی کمال تشکر رادارم .

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. شما باید به یک دفتر خدمات قضایی در محل وقوع ملک مراجعه و دادخواست خلع ید مطرح نمایید
   ۲. قبل از آن می توانید از طریق تامین دلیل تصرف ایشان را اثبات کنید که البته تامین دلیل لازمه طرح خلع ید نیست و می توانید چشم پوشی نمایید.

 5. با سلام
  من و شریکم به صورت سه دانگ سه دانگ منزل مسکونی رو شریک هستیم و شریک بنده بدون رضایت و اجاره در منزل سکونت داره و از راه دادن مشتری برای خرید خونه به روش های مختلف امتناع میکنه
  راه حل شما چیست

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. شما می توانید دادخواست خلع ید و مطالبه اجرت المثل مطرح نمایید
   ۲. درپی این دادخواست به صورت کلی از هر ۲ شریک خلع ید می شود و هر اقدامی از سوی هریک منوط به رضایت هر دو شما خواهد بود

   1. با سلام
    از شما و همکاران محترم سپاسگزارم

    برای مطالبه اجرت المثل ملک از شریکم و خلع ید از کدام ارگان باید اقدام کنم

    1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
     ۱. برای خلع ید و مطالبه اجرت المثل باید دادخوستی تحت همین عنوان تهیه و از طریق دفترخدمات قضایی محل وقوع ملک مطرح نمایید
     ۲. این دادخواست برحسب ارجاع به یکی از شعب حقوقی محل وقوع ملک ارجاع و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

 6. سلام خسته نباشید
  بنده سوالم این بود که من یک مستاجر دارم که ۳ سال هست مستاجر من هست دوماه پیش خونه رو فروختم و گفتم که دوماه فرصت داری تخلیه کنی و الان ۱۵ روز مونده طرف هیچ حرکتی نکرده و بنده نیز سال اول با ایشان قرارداد بستم ولی دوسال بعد رو بصورت شفاهی حرف زدیم و قراردادی نبوده الان چطوری میتونم حکم تخلیه بگیرم؟

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. فروش ملک و نیز تعیین ضرب العجل به صورت شفاهی کفایت نمی کند و دلیلی بر تخلیه نیست.
   ۲. در صورتی که به صورت کتبی از ایشان تعهد گرفته اید یا اینکه مدت قرارداد به پایان رسیده باید دادخواست تخلیه مطرح نمایید که از زمان طرح دادخواست تا زمان رسیدن به نتیجه احتمالاً حداقل ۵ ماه زمان خواهد برد.

 7. سلام و خسته نباشید
  لطفا به سوال من پاسخ دهید، دعا گو شما هستم. خداوند در پناه شما و خانواده محترم
  شرح موضوع :در آپارتمانی مالکیت مشاعی دارم. اپارتمان سال قبل با توافق همه شرکا و طی یک قرارداد عادی با امضا دو شاهد به اجاره داده شد. حال مهلت قرداد اجاره به اتمام رسیده است و
  برخی مالکان مشاعی اپارتمان تمایل دارند که اجاره نامه را تمدیدکنند و برخی تمایل به تخلیه دارند.
  سوال
  ۱- در بخش توضیحات قرارداد اجاره آمده است”…برچسب توافق و تراضی طرقین تخلیه و تحویل ملک در پایان مدت قراردادفقط در صورت جایگزینی مستاجر جدید امکان پذیر خواهد بود…” حال با وجود این جمله واینکه برخی موجران با مستاجر بر سر تمدید به توافق رسیده اند و آنها که تمایل به تمدید ندارند، مستاجری برای جایگزینی ندارند، می‌توان دادخواست دستور تخلیه داد؟
  ۲-در صورتی که جواب سوال بالا “آری “ باشد ودر صورت تسلیم دادخواست دستور تخلیه به شورا حل اختلاف از طرف تعدادی از مالکین ، آیا خواها نها برای رسیدگی به پرونده و صدور دستور تخلیه، بایستی تمام مبلغ ودیعه را حتی ودیعه دریافتی توسط مالکیتی که تمایل به تخلیه را ندارند را به صندوق دولت پرداخت کنند و یا فقط هر خواهان کفایت می‌کند آنچه دریافت نموده را به صندوق دولت بپردازدتا دستور صادر شود؟
  ۳-در صورتی که دستور تخلیه صادر شود، با توجه به مشاعی بودن اپارتمان و شکایت فقط تعدادی از آنها ، پس از اجرای دستو تخلیه ، آیا اپارتمان به خواهانها تحویل خواهد شد یا بایستی تمامی مالکین یا وکلا آنها جهت تحویل حضور داشته باشند و درگیر اینصورت حکم اجرا نخواهد شد.

  1. با سلام
   ۱. باوجود این بند نیز به نظر می توان دادخواست تخلیه داد چراکه ذکر این. بند گویا برای تامین مبلغ ودیعه بوده است
   ۲. تخلیه ملک مستلزم سپردن تمام مبلغ ودیعه می باشد صرف نظر از اینکه سهم شما چقدر بوده است.
   ۳. برای دادخواست باید تمام مالکین ذکر شوند در صورت عدم همکاری نام انها را در ردیف خوانده ذکرنمایید

   1. سلام و ممنون از سایت ارزشمند شما که با سرعتی غیر قابل باور سوالات ما را بدون هیچ انگیزه مادی جواب کامل می‌دهد، خدا خیر و عافیت عنایت فرماید.
    میخواستم بدانم اگر در یک اپارتمان مشاعی که به اجاره مستاجر است و مدت زمان اجاره پایان یافته، و بخواهم مستاجر تخلیه نماید ولی شریک دیگر همکاری نکند و مطابق جوابیه شما به سوال بالا نام شریکم را در دادخواست به عنوان خوانده قرار دهم و تمام وجه ودیعه دریافتی توسط هر دو شریک را به صندوق دادگستری واریز نمایم و شریکم در شورا هم حاضر نشود و هیچ همکاری هم نکند درانصورت اگر دستور تخلیه صادر شود آیا
    ————-»»»» با اجرای دستور تخلیه ،اپارتمان به من به تنهایی و در صورت عدم حضور مالک دیگر به هنگام اجرای حکم ، تحویل می‌شود یا خیر فقط اپارتمان تخلیه شده ولی تا تعیین تکلیف به تصرف احدی از مالکین داده نمی شود؟
    ضمنا شورا ها برای اجرای احکام خود واحد اجرای احکام دارند یا بایستی به اجرای احکام دادگاه آن حوزه قضایی مراجعه نمود.

    1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
     ۱. اینکه در دادخواست نام شریک خود را به عنوان خوانده قید نمایید در عرف قضایی معمول نیست و شایل برخی شعبات نپذیرند اما اکنون بنظر بهترین روش می تواند باشد
     ۲. اگر این روش مورد قبول شعبه رسیدگی کننده باشد اجرائیه در حق شما صادر و بر اساس آن می توانید به تنهایی تخلیه مستاجر را بخواهید
     ۳. شورا نیز اجرای احکام اختصاصی دارد

     1. سلام استاد محترم:
      ممنون از پاسخ ارزشمند و راهگشا شما
      ولی معذرت میخواهم صراحتا نفرمودید و من هم جسارتا بالاخره متوجه نشدم اگر من بتنهایی و بدون جلب رضایت شریکم تمامی وجه ودیعه پرداختی توسط مستاجربه هر دو مالک مشاعی (یعنی خودم و شریکم) را بپردازم، و به شورا دادخواست دستور تخلیه بدهم، در اینصورت
      ۱-آیا شورا به دادخواست من بدون حضور و رضایت شریکم رسیدگی می‌کند؟
      ۲-آیا اگر دستور تخلیه صادر شد، و حکم توسط واحد اجرای شورا بمرحله اجرا درآمد ، آنگاه در صورت عدم حضور و عدم اعلام رضایت شریکم، اپارتمان توسط واحد اجرا بتنهایی به من تحویل میگردد؟
      عاجزانه درخواست می‌کنم بطور واضح و صریح مخصوصا به سوال دومم جواب دهیدو راهنمایی کنید. زیرا بعضی در جواب سوال دوم میگویند “خیر “ خلاف قانون است و اپارتمان تخلیه خواهد شد ولی تحویل خواهان بدون حضور و رضایت شریک نمیگردد .
      حال آنکه برخی معتقد هستند جواب سوال دوم “ بلی “ است زیرا در قانون بصراحت عدم تحویل اپارتمان پس از اجرای حکم تخلیه به یکی از مالکان مشاعی و با وجود نبود اعلام رضایت مالک مشاعی دیگر تجویز نشده است و اپارتمان به خواهان به تنهایی توسط واحد اجرا تحویل خواهد شد.
      ممنون، خداوند خیر دنیا و آخرت را نصیب شما عزیز گرداند.

 8. سلام و خسته نباشید:
  در یک واحد اپارتمان سه دانگ مالکیت مشاعی دارم. اپارتمان در حال حاضر خالی است . ولی از آنجا که با شریکم دارای اختلاف شدید هستم و بطور مستمر نیز در محل حضور نداشته و در مسافرت هستم، نگرانم که شریکم اپارتمان را تصرف کند.
  اپارتمان دارای سند عادی است ولی حکم الزام به تنظیم سند دارم. حال سوالم این است که:
  ۱-آیا در صورتی که شریکم بدون اذن من اپارتمان را تصرف کند، می‌توانم از او هم شکایت کیفری ( تصرف عدوانی )و هم حقوقی نمایم (خلع ید)؟
  ۲- در حال حضر چون اپارتمان خالی است و من نیز بر هر نوع تصرف شریکم رضایت ندارم، آیا می توانم یک قفل بر در اپارتمان بزنم؟ این کار قانونی خواهد بود و پیگرد ندارد؟
  ممنون بزرگوار از راهنمایی ارزشمندتان

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   طرح همزان این دو هیچ منافاتی باهم ندارد
   ۲. اما درصورتی که برای مقام رسیدگی کننده احراز شود که علاوه بر شما شریکتان نیز تصرفاتی داشته شکایت تصرف عدوانی شما احتمالا بی نتیجه خواهد ماند

 9. سلام و ارادت:
  در آپارتمانی مالکیت مشاعی دارم. مستاجری با رضایت طرفین در آن سکونت داشته ولی در حال حاضر اپارتمان را تخلیه کرده و اپارتمان در تصرف هیچکدام از مالکین نبوده و خالی است و در آن بسته است.
  ۱-آیا برای جلوگیری از تصرف اپارتمان توسط شریکم که رضایتی بر آن ندارم ،مطابق قانون می‌توانم قفلی بر در آن بزنم. یعنی مطابق قانون محق به انجام این عمل هستم و این عمل پیگرد قضایی کیفری برای من ندارد؟
  ۲- اگر می‌توانم قفل بزنم ، لطفا ماده قانونی آن را بفرمایید.
  با ارادت مجدد و تشکر فراوان

   1. سلام و احترام مجدد:
    اپارتمان در حال حاضر تخلیه است و در تصرف هیچکدام از ما نیست لذا دادخواست خلع ید در این زمان مصداق ندارد. سوال من این است که چون اپارتمان تخلیه و در تصرف کسی نیست و من هم مالک مشاعی هستم و رضایت بر تصرف هیچکدام ندارم آیا قانون به من و البته همینطور شریکم اجازه می‌دهد که برای جلوگیری از تصرف اپارتمان هر کدام یک قفل بر در اپارتمان بزنیم حتی اگر دیگری راضی به این قفل زدن نباشد؟

   2. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
    همانگونه که عرض گردید
    ۱. امکان اینکه راسا درب را قفل نمایید وجود ندارد چرا که امکان طرح شکایت ممانعت از حق توسط شریک دیگر وجود دارد
    ۲. هرچند اکنون ملک در تصرف کسی نیست اما در هرصورت شما باید دادخواست خلع ید مطرح نمایید خلع ید در ملک مشاعی با خلع ید عادی کمی متفاوت است و در مورد شما پس از صدور حکم قطعی از طریق اجرا ملک پلمپ شده و تا حصول رضایت همه شراکا هیچ یک از شریکان حق استفاده ندارند.

    1. سلام استاد بزرگ واقعا ممنون از راهنمایی شما
     فقط بفرمایید چون آپارتمانی که در ان مشاعا شریک هستم در یک مجتمع ۴۰ واحدی ساخته شده و این مجتمع کلا دارای پایان کار شهرداری و صورت جلسه تفکیکی نمیباشد و کل مجتمع با چهل واحد احداثی در آن تنها دارای یک پلاک ثبتی است ، آیا باز هم می‌توانم مطابق راهنمایی جنابعالی دادخواست خلع ید بدهم ؟
     البته من و تنها شریکم در این اپارتمان دارای حکم قطعی الزام به تنظیم سند هستیم ولی به دلیل عدم وجود پایان کار و صورت جلسه تفکیکی کل مجتمع ، فعلا حکم قابل اجرا نیست .
     لطفا با در نظر گرفتن این جوانب از کار ، راهنمایی کنید. 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

 10. سلام خسته نباشید من اپارتمانمو سه سال پیش اجاره دادم ومستاجر بعد یک سال بلند شد تا اینجا همه چی نرمال پیش رفت تا اینکه این اقا زمانی که مستاجر من بود یه هم خونه داشت که اسمشم تو قرارداد نیاورده بودیم قرار شد بدون قرارداد بشینه ودیعه هم از مستاجر که بلند شده بود به ایشون انتقال بدیم همه رو هم بدون قرارداد انجام دادیم حال دوماهه که کرایه نداده ودر خونه روهم بسته جواب ماروهم نمیده تخلیه هم نمیکنه حالا ما باید چه دعوایی طرح کنیم ؟کجا اقامه دعوا کنیم مراحل رسیدگیش چیه ؟

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   درصورتی که اطمینان دارید امکان اثباط رابطه موجر و مستاجری وجود ندارد می توانید دادخواست خلع ید یا تصرف عدوانی البته با رعایت نکات ان دعاوی مطرح نمایید

 11. با سلام. مستاجری داریم که از ۴۰ روز قبل با وجود اینکه بارها به او گفته ایم اقدامی برای تخلیه نمیکند و دنبال خانه گشتن را مشروط کرده براینکه جای خوب پیدا کند. امروز انقضای قرارداد اجاره اش بود و امروز و دراین مدت ۴۰ روز حتی یکبار با ما تماسی نگرفت راجع به تخلیه صحبتی بکند. قصد تخلیه ندارد و به بنگاه گفته موجر برود شکایت کند. قراردادمان هم پشت نویسی قرارداد سال قبل است که در دفتر املاک نوشته شده. سال دوم پشت نویسی کردیم با ذکر مدت اجاره و وامضای دو شاهد. سوالم از شما اینست که با درخواست دستور تخلیه چقدر زمان میبرد تا دستور تخلیه صادر شود؟ و ایا اگر بگوید خانه پیدا نکردم امکان دارد قاضی بدون رضایت من به او مهلت اضافه بدهد؟ فرزندم ۲سال دارد و برایم مشکل میشود روند دادرسی طولانی را طی کردن.ممنون از کمکتان.

  1. باسلام
   در صورتی که در قرارداد دوم مدت اجاره مشخص و دو شاهد امضا نموده باشند می توانید دستور تخلیه بخداهید که حدود ۱۰ روز زمان بر خواهد بود

 12. اپارتمانم را ۶سال به کسى أجاره داده أم هر سال تمدید کردیم پشت همان برگه اولیه با امضاى هر دو نفرمان بدون شاهد حالا تخلیه نمىکنند وتمدید هم نکرده واز تاریخ هم گذشته همیشه هم أجاره اش دیر میداده دو ماه سه ماه واین أواخر حتى ۵ماه اجاره نداده که تازه تصفیه کرده پولهاى عقب افتاده را اگر اقدام براى تخلیه کنم چقدر زمان میبره تا تخلیه کند

 13. با سلام و‌ خسته نباشید
  چند ساله پیش یه واحد آپرتمان طی قرارداد در بنگاه اجاره دادم و سالهای بعد تفاهم شفاهی صورت گرفته مبنی میزان اجاره، و طی چند نوبت هم تاریخی برای تخلیه ملک تعیین کردیم ولی با این وجود ملک را تخلیه نمیکنند.
  به چه صورت باید برای گرفتن دستور تخلیه فوری اقدام کرد؟
  با تشکر از سایت خوبتون

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   درخصوص سوال شما قابل ذکر است امکان دستور تخلیه فوری وجود ندارد و باید دادخواست تخلیه مطرح کرد که بین ۳ الی یک سال ممکن است زمان بر باشد

 14. با سلام.
  بنده ملکی را اجاره دادم و الان نزدیک به یک ماه و نیم از پایان مدت قرارداد اجاره می گذرد. اگر برای گرفتن دستور تخلیه اقدام کنم چقدر زمان میبرد تا حکم صادر شود؟ شورای حل اختلاف مورد نظر، پیشوای ورامین می باشد.

  1. باسلام
   درصورتی که اجاره به صورت کتبی و به امضای دونفر شاهد رسیده باشد ظرف ۱۰ الی ۲۰ روز امکان اخذ دستور تخلیه فوری می باشد

 15. با عرض سلام و خسته نباشید
  سوال بنده از کارشناس محترم این هست که ایا دادخواست تخلیه فوری و مطالبه وجه(اجور معوقه هزینه دادرسی و اجرت المثل ایام تصرف) رو میتوان با هم در یک دادخواست تقدیم شورا حل اختلاف کرد یا خیر؟

 16. سلام و خسته نباشید،
  قرارداد اینجانب و مستاجرم در ٢٠ مرداد ٩٨ منقضى مى شود و در مورخه ٨ مرداد ٩٨ هم اظهار نامه براى ایشان فرستادم. قرارداد عادى است ودر بنگاه املاک با امضا دو شاهد منعقد گردیده است. مستاجر مى گوید ملک را تخلیه نمى کند. آیا باید دادخواست دستور تخلیه فورى ارایه دهم؟ مبلغ رهن ٢۵ میلیون تومان است، مستاجر ٢٠ میلیون پرداخت کرده و ۵ میلیون هم کولر و پرده خریده است. در اجاره نامه ذکر گردیده که مستاجر ۵ میلیون صرف خرید تجهیزات منزل نماید، اما اسمى از کولر و پرده نبرده ایم. اگر مستاجر بعد از تخلیه وسایل را ببرد چه باید کرد؟

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. دادخواست دستور تخلیه فورى مطرح نمایید
   ۲. اظهارنامه ای برای مستاجر ارسال نمایید و در ان قید نمایید که حق بردن تجهیزات مورد نظر شما را ندارد

 17. سلام و عرض ادب خدمت شما سرور گرامی
  اینجانب آپارتمانی خرید کردم و در خردادماه پس از اینکه سند به نامم در دفترخانه خورد با مستاجر ی که هنگام خرید منزل در انجا اقامت داشت یک قرارداد اجاره در بنگاه املاک تنطیم نمودم و تاریخ تخلیه را برای انتهای شهریور امسال قرار دادیم حال اگر مستاجر از تخلیه اپارتمان امتناع ورزید و سر موعد تخلیه نکرد
  میتوانم حکم تخلیه سریع بگیرم و از تاریخ شکایت تا تاریخ گرفتن حکم چقدر زمان میبرد
  در ضمن من فرزند مدرسه ای دارم که باید اول مهر به مدرسه برود و الانم که این سوال را مطرح کردم به علت نداشتن خانه در منزل پدرم زندگی میکنم تا زمانی که مستاجر اپارتمان را تخلیه کند مجبورم آنجا بمانم
  ممنون از پاسخگویی شما

  1. اسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.i
   درصورتی قرارداد شما کتبی و دارای امضای ۲ نفر شاهد باشد شما می توانید ظرف ۵ الی ۱۵ روز دستور تخلیه بگیرید

 18. با عرض سلام بنده از سال ۹۱ آپارتمانی را اجاره داده ام در ابتدا قرارداد اجاره یکساله بود و بعد از اتمام مهلت آن تا کنون هر سال به صورت توافقی بدون نوشتن مدرکی اجاره را تمدید کرده‌ایم تا اینکه امسال مستاجر به مدت هشت ماه از پرداخت اجاره خودداری کرد و اکنون هم که مهلت اجاره مورد توافق به اتمام رسیده از تخلیه ملک مزبور خودداری می کند بهترین روش برای گرفتن تخلیه فوری و حق اجاره معوق و خسارات متعلقه به نظر شما چه می باشد.
  با تشکر.

  1. باسلام
   در صورتی که قراردادهای تمدید شده کتبی باشند و دونفر شاهد ان را امضا نموده باشند شما می تواند ظرف ۱۰ روز دستور تخلیه بگیرید در غیر این صورت باید دادخواست تخلیه عادی مطرح نمایید

 19. با سلام و تشکر از راهنمایی های ارزنده شما
  بنده ااپارتمانی را در بنگاه شش سال قبل به آقایی اجاره داده ام و از آن روز تا کنون دختر دانشجوی ایشان و مادر ش در این آپارتمان ساکن بوده اند و در این سالها قرارداد را با دو شاهد پشت همان قرارداد تمدید کرده ایم و آخرین سال که منتهی به شهریور ۹۷. بوده به دلیل بیماری پدر و بستری بودن ،
  دخترش با من قرارداد را امضا کرد با امضا دو نفر شاهد. امسال پدر فوت نموده است و از تاریخ قرارداد یازده ماه میگذرد ولی در این مدت دختر به بهانه بیماری پدر و بستری بودن در شهر دیگر و بعد هم فوت او برای تمدید قرارداد مراجعه نکرد و تخلیه هم نمی کند.ایا من میتوانم دستور تخلیه فوری بگیرم . ومبلغ ودیعه را به صندوق داد گستری بریزم.ایا میتوانم خسارات این یازده ماه و هزینه دادرسی را از مبلغ ودیعه تقاضا کنم. آیا اگر خسارات را در همان دادخواست دستور تخلیه عنوان کنم باعث اطاله نمیشود. با سپاس فراوان

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. شما می توانید هم دستور تخلیه مطرح نمایید و هم ودیعه را به صندوق دادگستری بسپارید و سپس از طریق تامین خواسته ان را توقیف نمایید و از محل ودیعه کلیه اجور معوقه و خسارات خود رادریافت نمایید
   ۲. خیر باعث اطاله دادرسی نمی شود

 20. باسلام
  بنده منزلی مسکونی دارم که در آن‌ فردی از افراد فامیل بیشتر از ۱۰‌سال زندگی میکند
  هیچگونه قرادادی و اجاره نامه ای هم‌ نداریم
  الان‌ ۲سال است که میخواهم‌ ملک را بفروشم‌ ولی میگوید تخلیه نمیکنم هیچکسی را هم‌ به منزل راه‌نمیدهد
  آیا باید شکایت‌کنم
  چقدر زمان میبرد
  آیا بدون شکایت هم‌ میتوانم خانه وارد خانه شوم‌و وسایل را تخلیه کنم

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. درصورتی که سند رسمی مالکیت دارید بهتر است خلع ید به همذاه مطالبه اجرت المثل ایام تصرف مطرح نمایید
   ۲. درخوش بینانه ترین حالت ۵ ماه زمان خواهد برد
   ۳. بهتر است بدون طرح دعوی وارد خانه نشوید

 21. سلام
  خسته نباشید
  من یه آپارتمانی رو یک سال و نیم پیش زمستون اجاره کردم و بعد از یکسال با تماس های مکرری که با مالک گرفتم مدام گفتن که حالا بعدا میام برای تمدید.
  ولی الان گفتن که سریعا باید تمدید یا تخلیه کنی که به گمانم قصدشون این بوده که موعد تمدید مستاجراشون از زمستون به تابستون تغییر کنه که هم مشتری بیشتره و هم احتمالا قیمت.
  سوال من این هست که مالک میتونه به سرعت دستور تخلیه بگیره یا من میتونم مثلا تا آخر تابستون اینجا باشم و بعد تخلیه کنم؟
  ممنون

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. در صورتی که قرارداد شما کتبی و دارای ۲ شاهد باشد می تواند دستور فوری تخلیه نماید
   ۲. در صورتی که ادعای تمدید شفاهی قرارداد دارید بهتر است دادخواست الزام موجر به تنظیم قرارداد کتبی (الزام به تنظیم سند اجاره) مطرح نمایید

 22. با سلام. بنده قراردادی در اردیبهشت ماه ۹۶ به صورت کتبی در بنگاه معاملاتی نوشتم. صاحبخانه ام در سال ۹۷ و ۹۸ حاضر به نوشتن قرارداد تمدیدی نشد. مبلغ قرارداد هربار به صورت شفاهی توافق گردید. بنده نیاز مبرم به پول پیش خود دارم و به صاحبخانه ام اعلام کردم که تا یکماه دیگر تخلیه خواهم کرد. صاحبخانه اول اعلام کرد که نمیتوانم تا مستاجر پیدا شود تخلیه کنم. و حتما تاکید داشت که نباید به مهر بیوفتد و اگر به مهر بیوفتد باید خودم یکسال بنشینم. بعد از چند روز که مستاجر پیدا شد زنگ زد که تا دو روز دیگر تخلیه کن در حالی که مستاجر جدید با شرایط تخلیه من مشکلی ندارد. صاحبخانه فقط نگران موعد اجاره هر ساله است که به مهر منتقل نشود. آیا حکم تخلیه فوری می تواند بگیرد؟ من برای اینکه پول پیشم را بتوانم بگیرم اظهارنامه پرکنم؟ چون تهدید به ندادن پول پیش کرد اگر سریع تخلیه نکنم.

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   باتوجه به اینکه فرمودید سالهای بعدی شفاهی قرارداد منعقد کرده اید امکان تخلیه فوری وجود ندارد
   ابتدا اظهارنامه ای ارسال و سپس دادخواست دهید
   درصورتی که مسمم به تخلیه هستید ملک را به کلی تخلیه و بوسیله تامین دلیل کلید را نیز به شورا بدهید و همزمان دادخواست مطالبه وجه ودیعه را مطرح نمایید

 23. من ملکی رو اجاره دادم به مدت یکسال و پس از اتمام مدت اجاره نامه مجدد به مدت یکسال دیگر هم تمدید کردیم و دو شاهد امضاء کردند ، و اکنون که دو ماه از مدت اتمام مدت اجاره گذشته ، مستاجر ملک رو تخلیه نمیکند و گفته که اگر به درب منزل بیایید به عنوان مزاحمت با پلیس تماس میگیرم.دادخواست دستور تخلیه فوری دادم و شورای حل اختلاف گفته که یک میلیون پول پیش رو باید پرداخت کنم.
  من از مستاجر حدود ۸ میلیون تومن پول اجاره عقب افتاده دارم و نزدیک ۴۰۰ هزار تومن هزینه اب و برق و گاز هستش که تسویه نکرده و سفته هم دارم .
  آیا من میتوانم که پول پیشی که به حساب دادگاه واریز میکنم بعد از تخلیه منزل و قبل از اینکه به دست مستاجر برسد توقیف کنم و بخشی از بدهی های وی تسویه شود؟ چون هیچ امولی هم به نام وی نمی باشد.
  و اینکه من میتونم سفته های مستاجر رو برای طلبم اجرا بذارم و قراره مستاجر از کسی بابت رضایت دیعه دریافت کند امکانش هست که جلوی دیعه مستاجر رو بابت طلبم بگیرم ، لطفا راهنمایی کنید.

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. شما باید به محض واریز ودیعه دادخواست مطالبه اجور معوقه و ضرر و زیان و خسارت به ملک را به همراه تامین خواسته مطرح نمایید و بلافاصله از طریق تامین خواسته آن مبلغ و دیعه را توقیف نمایید
   ۲. بر روی سفته در صورتی که چیزی تحت عنوان امانت یا تخلیه قید نشده باشد می توانید اقدام کنید.
   ۳. تحت شرایطی می توانید

 24. با سلام
  فردا مهلت قرارداد مستاجر خونه ی من تمام میشود من در تاریخ ۵ مرداد مبلغی از ودیعه (۱۵ میلیون) رو برای پیدا کردن خانه به ایشان دادم ولی از اون تاریخ ایشون هیچ حرکتی برای پیدا کردن خانه و جابجایی انجام ندادن من چند تا سوال داشتم :
  ۱- اگر من بخوام شکایت کنم چقدر طول میکشه تا ملک به صورت قانونی تخلیه بشه ؟ ( چون خود من مستاجر هستم و باید تخلیه کنم و برم به خونه ی خودم)
  ۲- اون مبلغی از ودیعه رو که من به ایشان پرداخت کردم از پولی که باید قرض الحسنه بزارم در دادگاه تا ملک رو تخلیه کنه باید کم بشه یا عین مبلغ ودیعه رو من باید بزارم دادگاه ؟

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. درصورتی که قرارداد شما کتبی و دارای ۲ شاهد باشد یک هتف تا نهایتا ۱۰ روز زمان خواهد برد
   ۲. ابتدا برای طرح دعوی باقیمانده را به صندوق دولت واریز نمایید ولی اگر شعبه رسیدگی کننده نپذیرفت اجبارا مابقی مبلغ را واریز نمایید چراکه مقام رسیدگی کننده قرارداد را ملاک قرار می دهد مگر اینکه واریز مبلغی از وجه را به حساب ایشان اثبات نمایید

 25. سلام و وقت بخیر
  مستاجر من حدودا ۲۰ روز پیش قراردادش به اتمام رسیده لیکن از تخلیه ملک خودداری کرده لذا به هیات حل اختلاف جهت دریافت دستور تخلیه مراجعه کردم اونجا راهنمایی کردن قبل از واریز مبلغ ودیعه به حساب دادگستری یک دادخواست جهت دریافت خسارت ایام تاخیر و همچنین حضور عذر مجری(اگر درست متوجه شده باشم) جهت حضور یک مامور به جهت صورتجلسه کردن خسارات احتمالی وارده به ملک (ملک را به صورت کلید نخورده به ایشان تحویل دادم و چند سال در اختیار ایشان بوده است)دادخواستی تنظیم وارائه کنم ممکن است نمونه متن یا دادخواستی که حاوی مطالب فوق باشد رو برای من قرار دهید یا احیانا لینکی که بتونم دریافت کنم در دفاتر قضایی ظاهرا همکاری نمیکنن و میگویند متن رو خودتان باید داشته باشید

 26. با سلام و تشکر از سایت خوبتون
  حدود ۷ سال پیش بنده آپارتمانی را از خواهر همسرم به مدت ۱۰ سال اجاره کردم و چون فامیل هستیم قولنامه دستی نوشتیم و دو نفر از مشاورین مسکن به عنوان شاهد آن را امضا کردند. بعد از دو سال از امضا قولنامه خواهر همسرم فوت می‌کند و برادرش به نحوی آپارتمان را بنام خودش می‌کند و درخواست تخلیه آن را دارد. از مدت قولنامه حدود ۳ سال باقی مانده است . آیا ایشون می‌تواند زودتر از موعد تقاضای تخلیه ملک را کند.

 27. سلام خسته نباشید بنده ملکی راخریداری نمودم بعد ازیک سال ونیم موفق به انتقال وثبت سند بنامم دردفترخانه شدم ولی متاسفانه فروشنده نسبت به تخلیه ملک اقدام نمیکند ودرقولنامه و هم دردادخواست های قبلی هم به تقاضای خلیت
  نکردم چگونه میتوان نسبت به تخلیه سریع ملک باتوجه به اینکه سند بنامم است اقدام کرد آیادرخواست تخلیه موقت چاره سازخواهدبود

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   اگر پس از خریدن ملک برای مدت زمانی همان ملک را به صاحب قبلی اجاره داده اید با ید دادخواست تخلیه مطرح نمایید
   درصورتی که قراردادی در بین نباشد و بدون اجازه شما متصرف هستند باید دادخواست تحویل مبیع مطرح نمایید

 28. سلام و خسته نباشید. قرارداد مستاجر ما در تاریخ ۸ مهر ۹۸ تمام می شود. دو هفته قبل من مبلغ ۱۰ میلیون تومن از مبلغ ودیعه را به ایشان دادم برای پیدا کردن خونه.و پایین قولنامه که به صورت دستی توی بنگاه تنظیم شده این مطلب رو هم قید کردیم. و مستاجر امضا و انگشت زد. ولی فقط یه شاهد که خود بنگاهی بود امضا ومهرکرد. حالا مستاجر اومده به من میگه. من خونه پیدا کردم. ولی بقیه پولم رو میخوام بعد کلید رو تحویل میدم و تخلیه می کنم در صورتی که ما نوشتیم رو ز تخلیه. والان داره زیر قرار داد میزنه و بهونش اینکه صاحبخونه جدید پول رو کامل میخواد. میخواستم ببینم با و جود اینکه یه شاهد پای قولنامه رو امضا کرده چقدر طول می کشه. دستور تخلیه بگیریم.؟

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   در صورتی که قرارداد اجاره را ۲ شاهد امضا نکرده باشند ممکن است بیش از ۳ ماه به طول بیانجامد

 29. سلام ۳۰شهریور ۹۸ زمان تخلیه بود من ۲۵شهریور با مستجر دیگه قلنامه کردم حالا مستجر قبلم تخلیه نمیکنه الان ۳روز گذشته شکایت کردم حکم رفته اجرا احکام گفتن فردا بیا فقط از اینجا تا تخلیه منزل چقدر طول میکشه چون مستجر جدیدم از شهرستان رسید و اواره شده

  1. با سلام
   اجرای احکام قاعده خاصی وجود ندارد پس از تشکیل پرونده نامه ای به شما داده خواهد شد تا از طریق کلانتری محل برای تخلیه اقدام نمایید که این امر بسته به شلوغلی اجرای احکام بین یک روز تا ۱۰ روز هم امکان تاخیر وجود دارد

 30. آپارتمانی را اجاره بمدت یکسال داده بودم بعد از یکسال مستاجر تخلیه نکرد طبق قانون از طریق شورای حل اختلاف اقدام برای تخلیه کردم وحکم تخلیه با حضورنماینده دادستان و کلانتری محل به مستاجر مراجعه شد ولی مستاجر گقت تخلیه نمی کنم نماینده دادستان به مستاجر گفت اثاثیه با ارزش ونیاز ضروری خود را بردارید ببرید و کلید آپارتمان را تحوبل بدهید و سپس صورت برداری از اموال موجود شد که نماینده دادستان و مسؤل کلانتری و نسوان و کلید ساز و خودم موجر امضا کردیم ولی مستاجر بدون اطلاع با خانمش صورتجلسه را امضا نکردند و محل را فوری ترک کردند نماینده دادستان کلید جدید را بمن مستاجر داد وگفت حداکثر تا یک ماه صبر کنید تا او بیاید واثاثیه خود را ببرد و بعد از آن میتوانید در اپاتمان سکونت کنید. سؤل من اینست !
  اگر مستاجر نیامد اثاثیه خود را ببرد روند کار چیست و چه کاری باید انجام دهم سپاسگذارم که من را راهنمایی کنید

 31. سلام من ارپارتمان پارسال به مبلغ ۲۰۰ میلیون خریدم قرار مبلغ سی مدلیون به عنوان اجاره یعنی رهن پیش من بمونه تا تاریخ ۹۸/۶/۳۰ و در ایتاریخ پول بدم ایشان تخلیه کند هنوز تخلیه نکردم میخواستم میتونم تخلیه خونه بگیرم چیکار کنم .در ضمن سند خونه به اسم بنده می باشد

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   در صورتی که قرارداد اجاره تنظیم نموده اید بر اساس مفاد این مقاله دادخواست تخلیه مطرح نمایید اما اگر به صورت شفاهی بوده باید دادخواست تحویل مبیع مطرح نمایید.

 32. سلام ملکی رو ۳سال پیش اجاره کردم ۲ماه پیش مدت قراردادم تمام شد ولی مالک گفت یکسال دیگه میتونی بمونی ولی تا الان نیومده قرارداد جدید بنویسیم الان اعلام کرده خونه رو فروختم بخاطر بچهای مدرسه ای الان نمیتونم تخلیه کنم قرار بوده یکسال دیگه بمونم ولی حرفی بوده کتبی ننوشتیم دوماه گذشته میگه خالی کن آیا حق دارم با وجود شاهد تا پایان سال که با مالک صحبت کردیم در ملک بمونم؟

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   با توجه به اینکه قراردادی در بین نیست باید تخلیه نمایید اما اگر شاهدی دارید باید دادخواست اثبات اجاره مطرح نمایید و در صورت اثبات ان در محاکم که حداقل ۶ ماه زمان خواهد برد می توانید در ملک باقی بمانید

 33. باسلام
  آیا بعد از گرفتن حکم تخلیه مستاجر میتوانم برای مستاجر فرجه ای را برای تخلیه در نظر بگیرم مقدار این فرجه تا چه زمانی است که اثر حکم تخلیه از بین نرود؟
  واگر هنگام مراجعه به منزل مستاجر از باز کردن درب خوداری کنند و به هیچ عنوان ظاهر نشوند تکلیف چیست؟؟
  قدردان و دعا گو هستم.

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   پس از صدور رای مبنی بر تخلیه باید درخواست اجرابدهید و تازمان ابلاغ و گذشتن موعد ۱۰ روزه قانونی ممکن است ۱۵ روز زمان صرف شود
   ولی اگر بیشتر از این می خواهید مهلت دهید می توانید از اجرا حکم دست نگهدارید و در زمانی که تمایل دارید به دنبال اجرای حکم بروید
   در صورت ممانعت یا عدم حضور می توانید با دستور اجرا از کلید ساز برای باز کردن درب استفاده نمایید

 34. سلام خسته نباشد
  ملک بنده تا تاریخ ۱ خرداد ۹۹ در اجاره مستاجر هست اما مستاجر هر ماه مبلغ کرایه رو ۸ الی ۱۰ روز به تاخیر میندازه به این بهانه که بازار خرابه و پول نیست کرایه مهرماه رو هم نداد در جواب پیام منکه عارض شدم اگر توان پرداخت اجاره بها راندارید اطلاع بدید مستاجر جدید بیاد تهدیدم کرد که نمیتئنم بیرونش کنم و بعد سه ماه میتونم و جالب اینکه خودشان مشاور املاک هستند
  الان سوال من اینکه چطور یتونم حکم تخلیه بگیرم؟ و اینکه چطور خسارت روزهای که کرایه را سر موعد پرداخت نکردن رو بگیرم؟ ایشون به هیچ وجه تماس املاک و من رو جواب نمیدن

  1. تشریفات دعوت مجمع عمومی
   ۱. برای تخلیه باید دادخواستی تحت همین عنوان مطرح نمایید که حداقل ۵ ماه زمان خواهد برد
   ۲. در صورتی که در قرارداد خسارتی بابت تاخیر واریز کرایه قید نشده باشد بابت دیرکرد اجاره بها نمی توانید اقدام قانونی انجام دهید.
   ۳. دادخواست تخلیه به علت نیاز شخصی هم می توانید مطرح نمایید که البته این مورد هم حداقل۵ ماه زمان خواهد برد

 35. و سوال دیگرم اینکه میتونم تقاضا بدم خودم خواهان نشستن در ملک هستم و یا تحت هر دلیلی تمایلی به بودن این مستاجر ندارم ؟

 36. سپاس بیکران از پاسخ شما جسارتا در اجاره نامه بندی هست بدین صورت :
  هرگاه مستاجر از از پرداخت اجاره بها بیش از یک ماه تاخیر کند … موجر میتواند قرارداد اجاره نامه را فسخ و ضمن ارسال یک فقره اظهارنامه قانونی برای مستاجر تخلیه مورد اجاره را درخواست دهد .
  خوب این شرط همون شرطی هست که حتما باید ۳ ماه پرداخت نکنه یا من بتونم شکایت کنم؟ و سوال بعدی اینکه ایشون واقعا امتناع میکنن از پرداخت کرایه من باید چطور اجاره رو بخوام؟ وقتی به املاک گفتن من برم شکایت کنم؟

 37. با سلام و احترام
  بنده ملک تجاری رو اجاره داده ام و مستاجر بیش از یکسال اجاره پرداخت ننموده است ،و در قرارداد قید شده اگر ۳ ماه پرداخت نگردد اجاره فسخ می باشد، چگونه میتوانم دستور موقت تخلیه بگیرم؟

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   امکان گرفتن دستور موقت وجود ندارد باید یک دادخواست مبنی بر فسخ قرارداد مطرح نمایید و در صورت احراز باید دادخواست تخلیه مطرح نمایید.

 38. سلام
  مالک هستم و ملکم را پارسال در دفاتر اسناد رسمی به مبلغ ۹۰ میلیون و اجاره ماهیانه ۱۰ هزار تومان که ضمن اخذ رسید توسط مستاجراز من باید پرداخت کند و در غیر این صورت قرار داد فسخ می‌گردد و مبلغ جریمه در صورت عدم تخلیه در ۲۰ آذرماه ۹۸به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان و شرط دیگر اینکه سه ماه قبل از پایان قرار داد در خصوص تمدید یا فسخ قرداد باید مستاجر به اطلاع موجر برساند در متن قرار داد لحاظ گردیده و تا حالا درخواست کتبی بر تمدید آن ندادند و اکنون میخواهم در پایان قرارداد ملک را تخلیه کند و اکنون ادعا دارد که ملک را تخلیه نمی‌کند و اینکه می‌گوید بروید شکایت کنید
  میخواستم با توجه به اینکه قرارداد رسمی و با توجه به شرایط بالا من را راهنمای کنید
  خیلی تشکر میکنم از اینکه من را راهنمایی کامل کنید با ذکر مراحل انجام کاری که باید انجام دهم
  ممنونم

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   به دفترخانه ای که قرارداد را تنظیم نموده مراجعه و درخواست صدور اجرائیه نمایید

 39. باسلام وخسته نباشید
  با حکم تخلیه منزل با دادورز و مامور انتظامی مراجعه نمودیم ولی قاضی به صورت تلفنی با دادورز تماس گرفت و با صورت جلسه خواست که عملیات اجرایی متوقف گردد
  به دلیل دستور موقت جهت ابطال رای داوری غیر مالی با جبران خسارت داوری
  دلایل و مستندات هم ۲ نفر شاهد آوردند گفتند که در زمان بدو قرارداد اجاره کلا پرداخت شده وابلاغیه و محتویات قرارداد
  وتاکید کردند که ظهارنامه ای بدستشان نرسیده و ابلاغیه ای ندیده اند
  دریکی از بند های قرارداد نوشته
  درصورت بروز مشکل باید به بنگاه مراجعه کرد واگر مشکل حل نگردید به داور مراجعه شودو شدیدا روی این قظیه تاکید دارن که به بنگاه مراجعه نشده
  از نظر بنده دقیقا شهود قلابی و دروغ گو هستند چون در زمان عقد اجاره نامه افراد دیگری اجاره نامه راامضا کرده اندکه افراد نزدیک بنده میباشند
  اظهارنامه و کلیه ابلاغیه ها به کد پستی مورد نظررفته و الصاق شده اند
  ومن به بنگاه مراجعه کردم و همکاری نکردند و فقط شماره داور را بهمن دادند
  والبته بنده در دادگاه متوجه شدم که جهت جبران خسارت مالی فیش دادگاه واریز نگردید
  در جلسه دفاع چکار کنم به نظر شما

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   مواردی که در دفتع می توانید مطرح نمایید:
   ۱. با توجه به سیستمی بودن ارسال ابلاغیه ها بهانه هایی از جمله ندیده اند یا متوجه نشده اند قابل قبول نیست
   ۲. دادگاه باید شهادتافرادی را بپذیرد که در قرارداد نام انها قید شده است
   ۳. اگر طرف مقابل بر اساس حکم دادگاه موظف به پرداخت وجهی بوده اما در موعد خود پرداخت ننموده باشند از جهات نقض می باشد

 40. با سلام و خسته نباشید، سوالی دارم ، بنده یک باب مغازه تجاری دارم که در سال ۹۴ به نام من شد ، قبل از آن به نام مادرم بوده و مادرم در سال ۹۳ به یک طلا فروش اجاره داده به مدت ۴ سال و در سال ۹۷اجاره نامه تمام شده و من با این مستاجر اجاره نامه جدید ننوشتم تا سال ۹۸اما اکنون ملک را فروختم و مستاجر از تخلیه امتناع می ورزد ، من در خواست تخلیه دادم گفتن که مادر شما باید درخواست دهد ، مادرم درخواست تخلیه داده ولی مادر من چون سواد ندارد،اجاره نامه را انگشت زده و امضا نکرده به همین دلیل درخواست تخلیه فوری من رو قبول نکردن با اینکه اجاره نامه دارای دو شاهد است ، لطفاً راهنمایی کنید که من باید چه کاری انجام دهم با تشکر .

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. باتوجه به عدم امضا به نظر ایراد شورای حل اختلاف صحیح است
   ۲. شما باید دادخواست تخلیه مطرح نمایید تا به صورت عادی رسیدگی شود
   ۳. باتوجه به اینکه شما ملک را از موجر خریداری نموده اید قائم مقام موجر هستید و می توانید راسا طرح دعوی نمایید و نیازی به حضور مادرتان نیست

 41. باسلام وخسته نباشید درتمام موارد بالا فقط خواستین مستاجر رو بکوبین من کاری به قانون ندارم ولی ازنظر انسانیت خوب نیست

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   در تنظیم مقالات قصد تخریب وجهه اشخاص یا نیت مقرضانه ای وجود ندارد و صرفا بر اساس نیاز جامعه تحریر می شوند کمااینکه شخص نگارنده خود مستاجر می باشد هرچند این مقاله به گونه ای یک طرفه به نفع موجر می باشد اما در قسمت های دیگر وبسایت در خصوص حقوق قانونی مستاجر ازجمله تعدیل اجاره بها، الزام مالک به تعمیر ملک و یا چگونگی مطالبه ودیعه سپرده شده و… مقالات زیادی بارگذاری شده است

 42. سلام و ممنون از توضیحاتتون در بالا
  مستاجر من باید تا آخر این ماه تخلیه کنه ولی مدعیه هنوز جا پیدا نکرده و البته میگه داره میگرده.
  ایشون سال دومه در منزل منه و قراردادشون را سال گذشته پشت نویسی و با یک شاهد تمدید کردم
  از اردیبهشت امسال بهشون اعلام شفاهی کردم که به ملکم نیاز دارم و خواستم زودتر تحویل بدن که ایشون اقدامی نکردن و الان فقط بیست روز مونده
  لطفا منو راهنمایی کنید چه کار کنم ؟

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   تازمانی که قرارداد به اتمام نرسیده امکان طرح دعوی نیست
   پس از اتمام قرارداد بلافاصله می توانید از طریق دفاتر خدمات قضایی دادخواست تخلیه ملک مطرح نمایید

 43. سلام خسته نباشید
  ما سال ۹۷ خونه خریدیم و با مستاجر اجاره نامه ننوشتیم اجاره نامه به اسم صاحب قبلی خونه هست
  الان وقت اجاره نامه تموم شده و مستاجر خالی نمیکنه و حتی جواب زنگ ما رو هم نمیده
  الان ما چه جوری میتونیم حکم تخلیه بگیریم و اینکه خیلی طول میکشه تا حکم تخلیه بدن؟

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   شما به عنوان خریدار اکنون قائم مقام موجر می باشید براسای قرارداد مالک اولیه و سند مالکیت که اکنون به نام شماست دادخواست تخلیه مطح نمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *