نمونه دادخواست تصرف عدوانی – نمونه شکوائیه تصرف عدوانی – قاسم نجفی بابادی

  

دعوای تصرف عدوانی، چه در بعد کیفری و چه در بعد حقوقی، از دعاوی مبتلا به است. در دعوای تصرف عدوانی فرد می‌تواند از طریق حقوقی یا کیفری اقدام کند و در انتخاب آنها تا حدودی اختیار دارد؛ اما نحوه اثبات و اقدامات فرد در هر یک از این انتخاب‌ها متفاوت است. ازاین‌رو او باید با توجه به ادله اثباتی خود یکی از این دو راه را انتخاب کند تا از اتلاف وقت خود و مراجع قضایی بکاهد.

پیشنهاد میگردد قبل از استفاده از این شکوائیه برای بهره برداری هرچه بیشتر از آن مقاله ی تصرف عدوانی مطالعه گردد.

 

تعریف دعوی تصرف عدوانی

تصرف عدوانی بنا به منطوق ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بماده ۶۹۱ الی ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی چنین تعریف شده است که اگر شخص یا اشخاصی اموال غیرمنقولی را از تصرف مالک که سبق تصرف و مالکیت داشته باشد با توسل به قهر و غلبه تصرف کند یا وارد شود علاوه بر رفع تصرف و اعاده وضع به حسب مورد از یک تا ۶ ماه حبس محکوم میشود و چنانچه این اقدام با سلاح صورت پذیرد مجازات عامل یا عاملان از یک تا سه سال حبس می باشد.

 

نکته:

مطابق نظر اتفاق آراء حقوقدانان ،رسیدگی نیاز به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست ولی از نظر آن ها دعوا باید در فرم دادخواست ارائه گردد ولی مطابق نظر کمیسیون نشست قضایی همان طور که در ماده ۲۰ و ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است ،اقامه دعوای تصرف عدوانی و ممانعت از حق در رفع مزاحمت می بایست طبق ضوابط قانونی بر روی اوراق چاپی دادخواست تنظیم شود ولی نحوه ابلاغ اوراق اخطاریه و همچنین نحوه رسیدگی و بیان دادخواست نیازی نیست که مطابق تشریفات آیین دادرسی مدنی باشد بلکه باید خارج از نوبت و در اولین زمان ممکن رسیدگی شود نکته ای که قابل ذکر است این است که مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی از طریق کیفری نیز باید خارج از نوبت انجام شود .

 

در زیر علاوه بر اینکه یک نمونه دادخواست تصرف عدوانی برای طرح دعوی حقوقی تصرف تنظیم گردیده، یک نمونه شکوائیه هم برای طرح کیفری ان بیان می گردد.

 

نمونه دادخواست تصرف عدوانی

نکته:

 1. درصورتی که متصرف اقدام به ساخت بنا یا غرس اشجار نموده حتمن در قسمت خواسته قلع و قمع آن را بخواهید
 2. در صورتی که متصرف در حال دخل و تصرف در ملک از جمله احداث بنا می باشد حتمن درخواست دستور موقت هم بنمایید
 3. قبل طرح دعوی هم می توانید از طریق انجام دادخواست تامین دلیل، تصرفات متصرف را ثابت نمایید.
 4. همانگونه که از نام این دعوی مشخص است تصرف باید به نحو عدوان باشد یعنی به بیان ساده در صورتی می توان دعوی تصرف عدوانی مطرح کرد که متصرف با زور و غاصبانه مستولی شده باشد ولی اگر تصرف متصرف با اذن قبلی مالک بوده یا اینکه مستاجر باشد باید حسب مورد دادخواست تخلیه فوری یا تخلیه عادی مطرح نمایید.

 

 

برگ دادخواست به محاکم عمومی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک

خواهان

خوانده
وکیل
تعیین خواسته وبهای آن
 1. تقاضای رفع تصرف و قلع و قمع بنا و اشجار مقوم به …….. ریال
 2. اجرت المثل ایام تصرف مقوم به ……. ریال
 3.  به انضمام کلیه خسارات قانونی
 4.  تقاضای صدور دستور موقت
دلایل ومنضمات دادخواست
 1. کپی مصدق سند مالکیت،
 2. معاینه محل و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس
 ریاست محترم دادکاه عمومی شعبه ….

 با سلام

به موجب سند مالکیت شماره ……………………..  پلاک ثبتی ………….. بخش ………….. واقع در …………………………. متعلق به اینجانب می باشد نظر به اینکه خوانده بدون اذن و اجازه اینجانب پلاک ثبتی مذکور را در تصرف غاصبانه خود گرفته و با وصف مراجعات مکرر از رفع تصرف عدوانی خود و تحویل آن به اینجانب امتناع می نماید فلذا با تقدیم این دادخواست مستنداً به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی صدور حکم به رفع تصرف عدوانی و قلع و قمع بنا ی بدون مجوز خوانده و اجرت المثل ایام تصرف از تارخ ………….. لغایت صدور حکم به میزان ……… ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناس مورد استدعاست

محل امضاء 

 

 

 

نمونه متنی که باید در شکوائیه قید گردد:

 نکته:

 • برای انجام شکوائیه نیاز به برگه چاپی مخصوص نیست اما عملاً برای طرح این شکایت باید به نزدیک ترین دادسرای محل مراجعه و یک فرم مخصوص شکوائیه دریافت و پس از تنظیم مشخصات شاکی  ومشتکی عنه در پشت آن برگه یا در برگه جداگانه متن زیر را وارد نمایید.
 • هرچند می توانید در شکوائیه علت تصرفات غاصبانه و دیگر موارد لازم را قید نمایید اما بهتر است شکوائیه خود را همانند متن ذیل به صورت ساده تنظیم و سپس در نزد بازپرس یا دادیار و در صورتجلسه اظهارات شاکی، به صورت کامل شرح ماوقع را بیان نمایید.

 

 

شکوائیه

 

احتراماً به استحضار می رساند،

به موجب سند مالکیت شماره……..، ……………..دانگ پلاک ثبتی…………../………… بخش ……………. واقع در…………….. متعلق به اینجانب می باشد نظر به اینکه خوانده/خواندگان بدون اذن و اجازه اینجانب پلاک ثبتی مذکور را در تصرف غاصبانه خود گرفته و با وصف مراجعات مکرر از رفع تصرفات عدوانی خود و تحویل آن به اینجانب امتناع می نمایند؛ فلذا با تقدیم این دادخواست مستنداً به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تقاضای صدور حکم کیفر ایشان و نیز رفع تصرف و قلع و قمع بنا مورد استدعاست .

 

محل امضاء 

 

 

 

 

باوجود این دادخواست ها  از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود، لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.

 

قبل از طرح هرگونه دعوی از مشاوره رایگان وکلای ما بهره مند شوید.

 

کلینیک حقوقی استیناف گر با سال ها تجربه در خصوص مسائل مختلف حقوقی آماده ارائه هرگونه مشاوره رایگان به شما هم میهنان عزیز می باشد.

 

 

این مقاله بر گرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد.

 

کلینیک حقوقی استیناف گر با سال ها تجربه در خصوص مسائل مختلف حقوقی آماده ارائه هرگونه مشاوره رایگان به شما هم میهنان عزیز می باشد.

 

 

راه های ارتباطی ما برای انجام مشاوره رایگان:

وب سایت:   http://estinafgar.ir/

تلگرام:   https://t.me/estinafgar

اینستاگرام :  http://www.thepictaram.club/instagram/estinafgar

 

 

تصرف عدوانی

 

 

173 thoughts on “نمونه دادخواست تصرف عدوانی – نمونه شکوائیه تصرف عدوانی – قاسم نجفی بابادی

 1. ملکی را از آقای ایرانی به مبلغ۲۱۹میلیون خریداری و قولنامه کردیم قرار شد در تاریخی ملک به نام اینجانب شود.به دلیل آماده نبودن نامه شهرداری، در محضر حاضر نشدم اما وکالت فروش به نام آقای احسانی (و نه فردی که قولنامه کردیم) با اینجانب بدون حضور من،انجام شد آقای احسانی بین خود و صاحب اصلی قولنامه دارد اما آقای ایرانی و احسانی قولنامه ندارند.حال احسانی با وجودی که در قولنامه بین من و ایرانی نوشته ۴۰میلیون پس از بلند شدن احسانی باید بپردازید که گفت تا آخر صفر مهلت دهید الان با وجودی که پول آماده است بلند نمی شود و میگوید از بنگاه دار ۱۴میلیون طلبکار است تا ندهید بلند نمی شوم این درحالیکه که من علاوه بر ۴۰میلیون،۱۴میلیون بدهکار ایرانی هستیم که پس از اخذ نامه شهرداری باید بپردازیم که هنوز نگرفته حال میخواهم تقاضای کیفری رفع تصرف عدوانی دهم آیا درست است چون ۱۴میلیون ربطی به او ندارد درثانی ما به ایرانی ۱۶۵میلیون داده ایم و قراره۴۰میلیون به احسانی دهیم این درحالیست که چون ملک را احسانی به ایرانی با قیمت ۱۸۵میلیون فروخته نمی تواند ادعا کند من پول کامل ندادم چون پول رادر بنگاه کارت کشیدیم و۴۰میلیون هم باید به خودش بدهیم یعنی ۲۰۵میلیون چکار باید کنم لطفا جوابم دهید چون فردا باید اقدام کنم.ممنون

  1. باسلام
   با توجه به اینکه سوال به صورت کلی بیان گردیده برخی موارد نامفهوم می باشد، اما به صورت کلی اگر آقای احسانی مستاجر بوده یا به هرعلت قابل اثباتی از طرف مالک اذن در تصرف داشته یا اینکه مالک اولی بوده امکان طرح دعوی تصرف عدوانی وجود ندارد و حسب مورد باید دادخواست تخلیه فوری یا تخلیه عادی یا تحویل مبیع مطرح نمایید ضمن اینکه آقای احسانی از بنگاه دار طلب دارد دلیل موجهی برای ادامه تصرف ایشان نمی باشد
   باتوجه به تخصصی بودن موضوع شما توصیه می گردد از طریق لینک ذیل جهت اخذ مشاوره تلفنی یا حضوری رایگان استفاده نمایید
   http://estinafgar.ir/free/

  2. سلام خسته نباشید یه زمین بیست سال پیش خریدیم الان همسایه کناری پی زمینو کنده برا خودش داره میسازه بهش گفتم زمین مال منه یه قول نامه اورده میگه منم خریدم به اونی که زمینو ازش خریدیم زنگ زدم میگه اون دروغ میگه الان من باید چکار کنم شما لطفا منو راهنمایی کنین

 2. با عرض سلام و خسته نباشد. سوالی که از محضرتان داشتم این است که آیا علیه کسی که ملک استیجاری را در اختیار دارد و تخلیه نمی کند می توان شکایت کیفری تصرف عدوانی مطرح نمود؟
  اینجانب ملکی را از شخصی اجاره کردم و در اختیار دیگری قرار دادم حال ایشان ملک را تخلیه نمی کند و تبعا قادر به پس گرفتن مبلغ ودیعه از موجر نیستم. به نظر شما چه راه حلی برای بلند کردن ایشان وجود دارد؟
  با تشکر فراوان

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir

   ۱. در این خصوص امکان طرح شکایت کیفری و خلع ید وجود ندارد
   ۲.شما میتوانید به ۲ شکل زیر دادخواست تخلیه مطرح بنمایید
   ۳. اگر قرارداد اجاره شما کتبی است و دارای امضای ۲ شاهد و مدت هم تمام شده میتوانید دادخواست تخلیه فوری انجام دهید که نهایتن ظرف ۲هفته مستاجر دوم بیرون رانده می شود
   ۴. اگر شرایط فوق رعایت نشده باشد باید تخلیه عادی مطرح شود که خود مستلزم تشکیل جلسه و.. است که زمان بر است (از سه ماه به بالا)
   ۵. در هر صورت برای انجام شکایت شما باید مبلغ ودیعه ای رو که از مستاجر دوم دریافت نموده اید را هنگام طرح دادخواست به حساب سپرده شورای حل اختلاف واریز نمایید

 3. سلام وقت بخیر اینجانب سه دانگ سرقفلی ملک مشاعی که کلا دو وارث داشت را بموجب مبایعنامه عادی با امضای شهود و وکالتنامه محضری بلاعزل با تمامیه اختیارات از فردی که هم اکنون درقید حیات نیست در سال ۸۵ خریداری کردم و سه دانگ دیگر سرقفلی صدرالذکر در مالکیت وارث دوم قرار داشت که ایشان نیز سه ماه قبل فوت نمود

  بعد از فوت شریکم مالک عرصه اقدام به شکستن قفل مغازه نمود و در حال تعمیر است

  اقداماتی که اینجانب باید انجام دهم چیست

  باسپاس

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   شما به دوگونه می توانید اقدام نمایید:
   الف. به موجب ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی می توانید از طریق دادسرا تصرف عدوانی شکایت نمایید
   ب. می توانید از طریق دفاتر خدمات قضایی دعوی حقوقی خلع ید به همراه دستور موقت بابت جلوگیری از اقدامات مالک مطرح نمایید

 4. من و برادرم در زمین پدرم هر کدام خانه ای ساختیم کل زمین ۲۶۵ مت ر بود برادرم همین چند سال پیش دنبال گرفتن سند بود پدرم محدوده برادر بزگ رو مشخص کرد و سند زمینش را گرفت ۱۶۱متر و من الان دنبال گرفتن سند برای تکه زمین خود هستم ۱۰۴ متر چون زمین بعد از احداث ساختمان ها تقسیم شد از قسمت پشت و کنار منزل من یک فضای خالی بوجود امد که جزو زمین من هست جزو ۱۰۴ متر و حالا من به برادرم میگویم که وسایل خور درا از زمین من خارج کند تا من بتوانم دیواری احداث کنم برادرم اجازه این کار را نمیدهد و میگوید هر کاری میتوانی بکن من نمیدهم
  من به چه صورت میتوانم مشکلم را از طریق حقوقی حل کنم

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir

   ۱. اگر هر دوپلاک تفکیک و هرکدام سند جداگانه ای دارند و پلاک ۱۰۴ به نام شما می باشد شما می توانید دادخواست خلع ید مطرح نمایید اما طرح شکایت تصرف عدوانی باتوجه به سوال کلی شما و رابطه برادری و اینکه ممکن است برداشت قاضی مربوطه بر این باشد که وجود وسایل ناشی از اذن قبلی شما جهت احداث بناها باشد کمی بعید است
   ۲. اگر هر یک از اپارتمان ها سند مجزا نداشته باشد و فقط زمین سند داشته باشد شما فقط می توانید دادخواست خلع ید مشاعی مطرح نمایید که در این صورت تمام متصرفین از جمله شما هم خلع ید می شوید

 5. درود
  اینجانب در سال ۸۷ مقدار سیصد و بیست متر زمین از مالک خریداری نموده ام طبق قولنامه ی بنگاه ی وحتی اقداماتی مثل آب رسانی و پول آسفالت کوچه و زیر سازی در تاریخ امروز بیست و ششم آذر نود عده ای از قربت های فتحی که فقط حرفه در زمین خواری دارند شروع به ساخت دیوار کرده اند امروز برای ایجاد نشدن درگیری در تماس من به کلانتری مربوطه آمدند و صورت جلسه نوشته شد .من برای انجام سریع مراحل باید چه اقدامی و چ شکایتی بنویسم تا سریع تر رسیدگی گردد.باتشکر فراوان

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   گاهی ممکن است اینگونه اختلافات ناشی از اختلاف در متراژ یا جانمایی ناصحیح فروشنده برای خریدار باشد، اگر احتمال اینکه ممکن است در متراز اشتباه نموده باشید می توانید خلع ید بخواهید تا دادگاه پس از رسیدگی و ارجاع به کارشناس رای بر خلع ید و تخریب و قلع و قمع دیوار بنماید
   اما اگر هیچ اشتیاهی رخ نداده و اقدامات متصرفین صرفا جهت ایضا شما می باشد می تواند با تنظیم شکوائیه تصرف عدوانی با توجه به متن شکوائیه موجود در این مقاله در محاکم کیفری دادخواهی نمایید که در این صورت علاوه بر رفع تصرف و قلع و قمع دیوار، برای متصرف مجازات حبس هم در نظر گرفته خواهد شد

 6. سلام و خسته نباشید به شما
  بنده در سال ۱۳۸۳ از ده هکتار زمین خود هفت هکتار آن را بفروش رساندم که خریدار از خرید سه هکتار باقی آن خوداری کرد و بعد از چند سالی که من آن سه هکتار را کشت نمیکردم آمدند و به بنده گفتند آن سه هکتار زمین شما را حاظر هستم به صورت اشتراکی کشت نمایم و بنده نیز قبول کردم و حالا بعد از گذشت چند سال مبلغی را از آن شخص دریافت نکردم و وقتی به ایشان اطلاع دادم که دیگر لازم نیست شما در آن زمین کشت فرمایید ایشان گفتند آن زمین دیگر برای خود اوست و گفتتد بروم به هر دادگاهی که زیباست شکایت کنم لطفا راهنمایی کنید

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. با توجه به اینکه ورود و کشت ایشان به خاطر اذن شما بوده لذا امکان طرح شکایت تصرف عدوانی وجود ندارد
   ۲. شما می توانید دادخواست خلع ید به همراه مطالبه اجرت المثل ایام تصرف وی مطرح نمایید که دادگاه پس از بررسی مدارک و احراز تصرف قبلی شما دستور ارجاع امر به کارشناس داده و ضمن اخراج ایشان از ملک حکم به پرداخت اجرت المثل به نفع شما خواهد نمود.
   ۳. برای دیدن نمونه دادخواست خلع ید به وب سایت ما مراجعه نمایید.

 7. سلام اپارتمانی در سال ۹۰تبریز خریداری کردم و اول سال ٩١تحویل گرفتم و مقرر گردیده که در تیر ماه سند بنامم انتقال یابد. که طرف انتقال نداده است واز باب تنظیم سند وجه التزامی نوشته نشده و نهایتا با دادخواست الزام به تنظیم سند محکوم شده تا سند بدهد ولی امسال از مدارکی که بدستم امده منوجه شدم که بعد از تاریخ مبایعه نامه بنده بدون اطلاع. پارکینگ مشاعی را به خودرو ششم افزایش داده و زیرزمین انباری را نیز به مسکونی مستقل تبدیل کرده وسند مجزا گرفته وتمامی تغییرات کاربری بدون اطلاع اینجانب وبا تعهدی ثبتی مبنی بر اینکه تا سال ٩۶ملک مذکور را به هیچ نحوی ازانحاجزئا یا کلا به هیچ کس واگذار نکرده و کلیه مسئولیت را در تعهد ثبتی به عهده میگیرد انجام داده است ١-ایا طبق قانون پیش فروش میتوانم ضرر وزیان ایام تاخیر در انتقال سند را بگیرم ولو در مبایعه نامه پیشبینی نشده ایت ٢-شکایتم را با چه موضوعی طرح نمایم مستندات تعهد نامه خلاف واقع ومبایعه نامه مقدم بر تعهد نامه وپایانکار ساختمانی مستند به تغییر کاربری واضافه نمودن پارکینگ
  توضیح اینکه در مبایعه نامه طبق رویت وقید شده که اپارتمان ۵واحد مسکونی وپیلوت وزیرزمین میباشد خواهشا راهنمایی فرمایند متشکرم

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. اگر در قرارداد بابت جبران خسارت در خصوص تاخیر در انتقال سند وجهی تعیین نشده تنها در صورتی می توانید در دادگاه طرح دعوی کنید که در درجه اول ثابت کنیدبه شما خسارت وارد شده و در درجه دوم باید ثابت نمایید که این خسارت ناشی از این عدم انجام تعهد بوده است که اثبات ان در محکم بسیار سخت و عملاً غیرممکن است
   ۲. اگر در قرارداد صرفاً قید شده که اپارتمان ۵واحد مسکونی وپیلوت وزیرزمین در اینجا اقدامات بعدی فروشنده بلامانع است اما اگر در قراداد صریحاً قید شده که حق هیچ گونه دخل و تصرف و ساخت و ساز و… ندارد شما باید ابتدائاً تامین دلیل نمایید و سپس دادخواستی به خواسته الف. الزام به انجام تعهد مبنی بر عدم ساخت و ساز و … ب. قلع و قمع مستحدثات (در صورت انجام ساخت و ساز) ج. دستور موقت مبنی بر توقف ساخت و ساز مطرح نمایید

 8. با سلام . قطعه زمینی غیر منقول در زمان ازدواج بنده به مساحت ۱ هکتار با حدودات معین توسط پدر همسرم به عنوان مهریه به بنده مصالحه گردید. اما پس از گذشت حدود ۲۰ سال بعد از فوت پدر شوهرم برادر همسرم ادعای مالکیت زمین را میکند و دور زمین را حصار کشیده. میخولستم بدونم چطوری میتونم حق خودم را از ایشان بگیرم . در ضمن زمین گندمزاره

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. اگر ملک مذکور دارای سند رسمی می باشد می توانید خلع ید و تحویل و مطالبه اجرت المثل بخواهید
   ۲. اگر این ملک دارای سند رسمی نیست یا از پلاک ثبتی آن اطلاع ندارید می توانید ابتدائاً تامین دلیل نمایید و سپس دادخواست تحویل زمین مذکور (وضع ید) و مطالبه اجرت المثل مطرح نمایید.

 9. با سلام
  این جانب درسال۹۴در مزایده اراضی شرکت عمران فولادشهر شرکت نمودم ویک ملک تجاری به ابعاد۶*۶را که دو بر داشت واز یک طرف به پیاده رو و گذر به طول ۶متر و از طرف دیگر به بلوار اصلی راه داشت را انتخاب نمودم لازم به ذکر است که طرف خیابان یک رواق ۱۲متری هم در نقشه داشت که به قیمت کارشناسی هر متر ۲۹۰۰۰۰۰۰تومان اعلام گردید که من قیمت ۲۹۵۰۰۰۰۰را پیشنهاد دادم و برنده شدم اما در آذر ۹۷متوجه شدم که یک طرف ملک که به پیاده رو و گذر راه داشت توسط شرکت در سال ۹۶تغییر پیدا کرده و مسدود و به افراد دیگر واگذار گردیده آن هم بعد از دوسال یعنی در سال ۹۶با یک سوم قیمت اینجانب با مراجعه به شرکت عنوان کردند که ما رواق را به ملک شما اضافه می کنیم و مبلغ ده میلیون هم به من مسترد می کنند حال با توجه به اینکه هم در قیمت و هم از بین بردن کیفیت ملک و از دست دادن یک بر ملک به اینجانب ظلم شده است چه راهکاری برای گرفتن حق خودم دارم .
  ممنون از لطف شما

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   اگر اظهارات شما در قرارداد قید شده و. در نقشه تفضیلی ارائه شده در زمان انعقاد قرارداد پیاده رو و کنارگذر وجود داشته و شرکت عمران تعهد داشته که از قراردادتخلف ننماید شما می توانید اول تامین دلیل نمایید و سپس دادخواست الزام به انجام تعهد مبنی بر منع واگذاری و تبدیل کنارگذر به واحد مسکونی یا تجاری نمایید و در غیر اینصورت می توانید دادخواست مطالبه ارش و مابه التاوت قیمت ملک را با جلب نظر کارشناس مطرح نمایید

 10. با سلام بنده ملکی را قولنامه کردم که در قولنامه ذکر شد من مبلغی را پرداخت کنم و ۶۰ میلیون تومن وام روی ملک بگیرم ، من مبلغ ذکر شده را پرداخت کردم و برای انجام کارهای وام به بانک رفتم ولی بخاطر اینکه تاریخ جواز ساخت مربوط به سال ۸۱ بود و بانک به خانه های بالای ۱۵ سال ساخت وام میدهد بانک گفت که به این ملک وام تعلق نمیگیرد
  الان صاحب خانه پول را پس نمیدهد ، آیا من میتوانم از ایشان شکایت کنم ؟ و چطور باید اقدام کنم
  با توجه به اینکه ۱۰ روز دیگر قرار محضر داریم

  1. با سلام
   اگر در قولنامه دقیقا ذکر گردیده که در صورت عدم امکان گرفتن وام فرارداد فسخ شود شما می توانید فسخ نمایید که در اینصورت اول باید اظهارنامه ای مبنی بر اعمال حق فسخ خود برای طرف مقابل ارسال نمایید و سپس دادخواست فسخ مطرح نمایید
   اما اگر در قرارداد فقط ذکر شده که ملک دارای وام است و در خصوص اینکه اگر امکان اخذ وام وجود نداشت چه باید کرد چیزی ذکر نشده باشد متاسفانه قرارداد صحیح است و تقاضای فسخ ان به این علت در محاکم پذیرفته نخواهد شد

 11. باسلام واحترام بنده منزلی رادر مهرماه سال جاری (با توجه به اینکه دانشجو می باشم و در هفته ۲ یا ۳ روز جهت حضور در کلاس از آن استفاده می کردم ) بمدت یک سال اجاره کردم بعد از دو ماه مالک طی تماس تلفنی اعلام کرد که خانه از قبل مشکلی داشته و صاحب قبلی آن قفل خانه را عوض کرده و از من خواستند که مهلت کوتاهی دهم تا مشکل را حل کند لیکن طی این چند ماه ایشان ظاهرا نتوانست مشکل را حل کند من نیز تاکنون بدلیل تعویض قفل از خانه نمی توانم استفاده کنم آخرین بار نیز ایشان با توجه به تماس تلفنی بنده گفت که حاضر است پول رهن خانه را بدهد و هماهنگی لازم جهت بردن لوازم خانه (که متعلق به من است )را بکند لیکن مدتی است که جواب تماسها را نمی دهد و من عملا نه می تونم از خانه استفاده کنم ونه موفق به بردن اثاثیه و دریافت رهن خانه شدم حدود یک هفته قبل با مراجعه به دفتر قضایی وبا راهنمایی مسئول آن دفتر ، اظهار نامه ای برای مالک ارسال گردید که تاکنون بعد از مهلت مقرر آن پاسخی داده نشد خواهشمند است در خصوص چگونگی ادامه کار و نحوه نگارش دادخواست جهت رسیدن به حقم راهنمایی بفرمایید. ممنون و سپاس

  1. باسلام
   ۱. در عقد اجاره مستاجر مالک منافع می باشد لذا فروش ملک توسط مالک یا اقاله ان با عث زوال اجاره نمی شود و کسی حق ندارد مانع شما شود
   ۲. چون معلوم نیست اظهرات مالک چقدر منطبق با واقع باشد شما می توانید ابتدائا براساس قرارداد اجاره و اظهارنامه ارسالی شکایت ممانعت از حق مطرح نمایید و سپس بعد از روشن شدن قضیه در داسرا در صورت صحت اظهارات موجر از مالک اولی که قفل را تعویض نموده نیز شکایت نمایید.
   ۳. تا اتمام قرارداد شما نمی توانید ودیعه خود را مطالبه نمایید مگر در صورت حصول توافق یا طرح دادخواست فسخ یا ابطال قرارداد اجاره (حسب مورد) که با توجه به طولانی بودن روند آن به نظر برای شما کارساز نباشد.

 12. با سلام و تشکر از وقتی که بابت سوالات میگذارید

  ما یک ساختمان داریم که سال احداث آن به حدود ۶۷ میره و اون زمان یک دیوار با همسایه به صورت توافقی به صورت مشاع احداث شده ساختمان ما آن زمان با پروانه در سه طبقه احداث شده و همسایه ما چون زمین مخروبه و ورثه ای بود چندین سال بعد به صورت غیر قانونی ولی با توافق ساختمانی دو طبقه احداث نمود و ملک فوق را به مالک فعلی ساختمان فروخت وی نیز به صورت غیر قانونی دوطبقه دیگر بدون رضایت ما بابت دیوار مشاع به ساختمان اضافه کرد .
  لطفا بابت متن شکایت از ایشان منو راهنمایی کنین
  با تشکر

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   سوال شما کمی گنگ است.
   ۱. اگر منظور شما احداث ۲ طبقه دیگر بر روی ملک خودش بوده که این امر بسته به ضوابط شهرداری و اخذ تراکم ، ممکن است از طرف شهرداری با قلع و قمع یا اخذ جرریمه مواجه شود و شما فقط می توانید اعتراض خود را به شهرداری مربوطه تقدیم نمایید.
   ۲. اگر منظور احداث ۲ طبقه بر روی دیوار مشترک است شما باید دادخواست خلع ید و قلع و قمع مستحدثات را مطرح نمایید که بهتر است ابتدا از طریق دفاتر خدمات قضایی دادخواست تامین دلیل به شورا دهید و پس از تعیین کارشناس و تایید آن به استناد تامین دلیل انجام شده و اسناد مالکیتی دادخواست خلع ید و قلع و قمع مطرح نمایید.

   1. با سلام و تشکر از وقتی که میزارین
    بله ایشان روی دیوار مشترک که دوطبقه وجود داشته دوطبقه دیگر اظافه نموده است .
    این شکایت باید از طریق شهرداری صورت پذیرد یا از دادسرا و کدامیک زودتر جواب میدهد و در صورت امکان با توجه به این که بنده آشنایی با اصطلاحات قانونی ندارم متنی کوتاه و مفید برآیم ارسال کنید ممنون بابت وقتتون

    1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
     ۱. شما فقط می توانید دادخواست خلع ید از طریق دفاتر خدمات قضایی مطرح نمایید
     ۲. قبل از آن بهتر است دادخواست تامین دلیل طرح نمایید
     ۳. باتوجه به تخصصی بودن امر و نیاز به بررسی مدارک شما لذا با رزرو وقت قبلی از طریق شماره تلفن ۰۹۱۳۲۶۶۹۷۸ به ادرس تهران پل گیشا خیابان پاتریس نبش خیابان شهید آبشوری مراجعه نمایید

 13. سلام. ملکی حدود ۴۰سال در تصرف من است و چند اتاق درون ان ساخته ام. حدود دو سال پیش برای مسافرت رفته بودم که شخصی به زور وارد ملک شد. چگونه می تواند افراد مزاحم را بیرون کنم. درحالی که من سند متعامل خرید عرصه از شهرداری و گواهی همسایگان بابت ساخت اتاق ها را دارم. اما سند رسمی ندارم. چون افراد داخل ملک از حضور کارشناس ثبت اسناد جلوگیری می کنند.

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   شما میتوانید شکایت تصرف عدوانی مطرح نمایید
   ۲. برای اینکار نیاز به سند مالکیت نیست
   ۳. شکوائیه ای به همراه یک استشهادیه مبنی بر تصرف گذشته خود تهیه و به با دیگر مدارک از طریق دادسرای محل وقع ملک اقدام نمایید

 14. سلام وقت بخیر ملکی خریداری کردم از موعد تحویل ان ۲ماه گذشته فروشنده امروز و فردا میکند چون ملک در تصرف شریک فروشنده میباشد.
  فروشنده از شریک خود شکایت کرده و دادگاه رای داده که شما صاحب ملک نیستید باید صاحب ملک شکایت کند (که من میباشم)
  اول اینکه من هنوز ملک را از فروشنده تحویل نگرفتم و چرا من باید شکایت کنم.
  دوم من میتوانم از هر دوی آنها از اولی برای تصرف ملک (تصرف عدوانی) و فروشنده به دلیل تحویل ملک (الزام به تسلیم مبیع ) شکایت بنمایم ممنون و با تشکر

  1. با سلام
   باتوجه به سوال گویی سند به نام شما منتقل گردیده است در این صورت اگر منظور از شریک ، شریک در این ملک بوده که الزام به تحویل مبیع به طرفیت هردو نفر و در غیر این صورت دادخواست خلع ید به طرفیت متصرف مطرح نمایید

 15. سلام
  بنده پیمانکار ساختمانی هستم که طی یک صورت جلسه ای کارگاه را کامل در اختیار گرفتم و مدت پیمان تمام شده و کارفرما
  هیچ مبلغی طی یکسال به بنده پرداخت ننمود “و موضوع پیمان نیز تمام نشد “حال بنده پندین بار به کارگاه مراجعه کردم برای انتقال
  اموال خود ولی متاسفانه “کارگاه را به ضور متصرف شده و از ورود بنده و پیمانکاران بنده ممانعت نمودند و از رفی اجازه خروج اموال بنده را ندادند “بند نیز طی سه مرحله به پلیس ۱۱۰ زنگ زده و موارد فوق را صورت جلسه نمودم
  جناب قاسمی عزیز ایا بنده میتوانم شکایت کیفری نموده و ضمن ازاد سازی اموال خود از ادامه اجرای عملیات پروژه توسط پیمانکار دیگیری جلوگیری نمایم؟

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. بهتر است ابتدا از طریق دفاتر خدمات قضایی اظهارنامه با مضمون اجازه انجام کامل موضوع پیمان و استرداد وسایل کار ارسال نمایید
   ۲. برای طرح شکایت باید قرارداد پیمان بررسی شود اما گذشته از ان ممانعت از حق و خیانت در امانت می توان بهترین عنوان اتهامی برای طرح شکایت باشد.
   ۳. در خصوص عدم اجازه فعالیت پیمانکار دیگر بستگی به شرایط قرارداد دارد که بدون بررسی ان امکان پاسخ گویی وجود ندارد

 16. با سلام و درود
  ضمن تشکر از شما به دلیل پاسخ منطقی و واضح شما
  عید شعبانیه بر شما مبارک باد
  سوال دیگر بند این است که ایا با طرح شکایت کیفری در خصوص عنوان ممانعت از حق “کارفرما تحدید کرده است که خد راسا میتواند
  موضوع پیمان را ادامه دهد
  با توجه به اینکه اموال بنده در حبس میباشد و مباغ زیادی بنده کار اجرایی انجام داده ام
  آیا میتوانم همزمان با طرح شکایت فوق “از دادگاه خواستار متوقف ماندن عملیات اجرایی احتمالی توسط کارفرما تا صدور حکم قطعی
  مبنی بر مشخص شدن وضعیت مالی باشم
  لازم بذکر است که طی یکسال کارفرما هیچ پرداختی به اینجانب نداشته است
  با تشکر از سایت جذاب و دیدنی شما

  1. باسلام
   ۱. شما در شکوائیه خود هردوعنوان را ذکر نمایید
   ۲. همانگونه که عرض گردید پاسخ به سوال شما مستلزم بررسی قرارداد می باشد ولی علی الظاهر باتوجه به سوال شما به نظر می رسد اگر در قرارداد در خصوص ادامه فعالیت شما پس از پایان ضرب الاجل چیزی قید نشده و انجام پروژه در زمان مذکور مطلوب برای کارفرما بوده وی می تواند راسا اقدامات بعدی را انجام دهد و شما فقط میتواند با جلب نظر کارشناس نسبت به اقدامات انجام شده مطالبه وجه نمایید.
   درواقع عملیات کارگاه ادامه خواهد یافت و شما باید مطالبه مبلغ قراردادی بنمایید

 17. باعرض سلام وخسته نباشید
  همسرم زمین زراعی راقولنامه ای درسوم فروردین امسال خریداری نموده متاسفانه بعد ازگذشت یکماه آقایی ادعای مالکیت دارد روی این زمین مبنی براینکه درسال ۸۱این زمین رابه یک خانمی فروخته است همسرم تعدادی درخت کاشته بودن که چندروز بعد درختها رو ازبین برده بودن و شماره همسرم رو ازروی دیوار زمین پاک کردن درحال حاضر همسرم ازاین آقا باچه عنوانی شکایت کنند آیا عنوان تصرف عدوانی و ممانعت ازحق درست است؟
  ازفروشنده زمین هم میخوان تحت عنوان فروش مال غیر شکایت کنند ولی فروشنده ادعا دارد که نمی‌دانسته این زمین تحت مالکیت کسی بوده ممنون میشم راهنماییم کنید باتشکر

  1. باسلام
   باتوجه به اینکه تعلق مالکیت به دیگران محرز نیست پس
   ۱. شما دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع مطرح نمایید و سپس بر علیه متصرفین غیر ازفروشنده شکایت تصرف عدوانی مطرح نمایید.
   ۲. در صورتی که دادگاه شما را به عنوان ذینفع نپذیرد و هر حکمی که نشان از مالکیت ثالث باشد صادر نماید پس از ان می توانید شکایت فروش مال غیر مطرح نمایید

 18. با سلام و عرض ادب و احترام
  اینجانب در سال ۱۳۹۶درگیر. پرداخت مهریه بودم متراژ۲۰۰متر زمین خودم را فروختم الان خریدار رفته ازدست بنیاد مسکن ۴۵۰متر از زمین خودم خریداری نمو ده چه راه حلی برام پیشنهاد میکنید
  استشهاد محلی و گواهی مالکیت با مهر شورا دارم که تایید نموده زمین خودم هست

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. اگر خریدار نسبت به بیشتر از ۲۰۰ متر تصرف نموده می توانید شکایت تصرف عدوانی مطرح نمایید.
   ۲. درصورتی که بنیاد مسکن ملک شما را به دیگری فروخته باشد می توانید ابطال قرارداد و فروش مال غیر شکایت نمایید

 19. سلام وقت بخیر
  مادرم مالک ۶ دانگ ساختمانی۶ واحده درحال ساخت هستن که بنابرقراردادمحضری بین ایشان و پدرم قرار شد بعداز ساخت و گرفتن پایان کار و انجام کارهای مربوط به شهرداری و تنظیم سند ،۳ دانگ از۶دانگ یک واحد را،مادرم به نام پدرم کنند. درضمن برای تکمیل ساختمان یک واحد راپیش فروش کردیم و ۱۵ خردادموعد تحویل آن به صابخانه جدیداست. دراین بین پدز و برادرم با ضرب و جرح شدید و فحاشی من و مادرم را ازهمان خانه بیرون نموندو خود درآن خانه ساکن هستن و اجازه ورود به احدی حتی کارگران را هم نمیدهند و ماشکایت ضرب و جرح کردیم و کیفرخواست انها هم صادرشده ، شکایت ممانعت ازحق و خلع ید هم مطرح کردیم اما تاریخ های وقت رسیدگی برای چندماه بعدتعیین شده.ما نیز دراوارگی بسر میبریم و میخواهیم سریعتر به خانه بازگردیم تا تکلیف مشخص شود.میتوانیم شکایت تصرف عدوانی مطرح کنیم و برادر و پدرم را ازخانه بیرون کنیم؟ شما چ پیشنهادهایی برای ماداریدممنون میشم راهنمایی کنید که چه کاری باید انجام دهیم.

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   شکایت شما درست است منتهی طبق قانون به تصرف عدوانی باید سریع رسیدگی شود و اگر در این خصوص اهمال کاری می شود باید با سرپرست مجتمع رسیدگی کننده در این خصوص صحبت کنید

 20. با سلام ملکی تحت اجاره ما بود که پس از پایان قرارداد تحویل مالک شد ولی دکور و چهار عدد اسپیلت در ملک باقی ماند به جهت اینکه برای مستاجر بعد مورد نیاز باشد یا مالک خود مبلغ ان را پرداخت کند که مالک اعلام عدم نیاز کرد و با توجه به اجاره مجدد ملک مستاجر جدید اعلام نیاز برای خریداری چهار عدد اسپیلت نمود با مبلغ توافقی حال بعد از گذشت چهار ماه و نپرداختن مبلغ مورد توافق از طرف مستاجر جدید با اعلام به مالک ،بنگاه تنظیم کننده اجاره نامه و امین مالک و خود مستاجر و قرار برای باز کردن و بردن مال خود در روز مقرر با مراجعه با نماینده بنگاه مستاجر جدید باز هم خواهان فرصت جهت پرداخت مبلغ را نمود که موافقت ننمودم و خواهان پس گیری مال خود شدم که مستاجر جدید عنوان کردند که جهت باز کردن دکور قبلی و همچنین با توجه به جابجایی اسپیلت ها به محل دیگر در ملک مبلغ پنج میلیون پرداخت نموده اند که پس از پرداخت از جانب بنده به ایشان میتوانم مالم را ببرم که با توجه به درخواست غیر منطقی ایشان با پلیس ۱۱۰تماس گرفته و قضیه صورت جلسه شد در پایان مستاجر جدید در ادامه شکایت بنده عنوان کردند که از بنده به علت تهمت و افترا در محل کسبشان شکایت دارند😳و شهودشان هم پرسنل ایشان میباشند در صورتی که نماینده بنگاه و نصابی که جهت باز کردن اسپیلت ها همراه اینجانب بودند گواهی میدهند که هیچ گونه مشاجره و بحثی بین ما اتفاق نیفتاد حال من برای باز پس گیری مال خود چه اقدامی باید انجام بدهم با مراجعه به کلانتری بنده را به دادسرا جهت اظهار شکایت معرفی کردند لطفا راهنمایی بفرمایید

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. در صورتی که وسایل را با نوشتن قرارداد به مستاجر جدید منتقل نمودید شما باید دادخواست مطالبه ثمن معامله مطرح نمایید
   ۲. در صورتی که قراردادی در بین نباشد بهتر است ابتدا اظهارنامه ای مبنی بر پس دادن اجناس ارسال نمایید سپس می توانید با رارئه دلایل مالکیت دادخواست استرداد
   آنها و نیز خیانت در امانت مطرح نمایید.

 21. با سلام. مادر بزرگ بنده حدود سه سال هستش فوت نموده اند از انجایی که ان مرحوم در شهرستان باغ و زمین کشاورزی دارنده اما فاقد سند می باشد در صورتیکه ریش سفیدان روستا و شورای روستا این زمین و باغات را تایید می کنند که برای ان مرحوم هستش حال یکی از وارث بدون اذن سایرین اقدام به کاشت درخت و کشید حصار نموده است که حال که سایر وراث متوجه این امر شده وارث متصرف حاضر به تحویل زمین و باعات نمیشه لازم به ذکر است مستندات و دست نویسی مربوط به این امر هم از آن مرحوم کلاً موجود نمی باشد لطفاً اگرراهنمایی بفرمایید چگونه اقدام قانونی بکنیم ممنون میشم

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   انحصار وراثت و سپس با اسناد و مدارک خود تقسیم ترکه بخواهید در صورت اثبات مالکیت می توانید تصرف عدوانی مطرح نمایید.

 22. با سلام بنده و شریکم ملکی را به صورت قولنامه ای خریداری کردیم. چون سند ملک در رهن بانک بود انتقال سند میسر نبود. همه مدارک دست ایشونه و من فقط یک کپی برابر اصل از قولنامه دارم. الان با شریکم به اختلاف خوردیم و برای ممانعت از ورود من به ملک قفل در ورودی را عوض کرده.۱-چطور میتونم بابت این کار شریکم تامین دلیل کنم و ازش شکایت کنم؟ (با ۱۱۰ تماس بگیرم یا کار دیگه ای باید انجام بدم؟)۲-جرم شریکم چه عنوانی داره و مجازاتش چیست؟ ۳-آیا برای ورود به ملک حق شکستن قفل رو دارم و میتونم قفل رو عوضش کنم؟۴-با این شرایط چطور میتوانم درخواست تفکیک ملک یا افراز اون رو بدم و دادگاه با این درخواست من موافقت میکنه(چون سند در رهن بانکه)؟ عذر میخوام سوالاتم زیاد شد، خیلی ممنون میشم بنده رو راهنمایی بفرمایید

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. شما می توانید ممانعت از حق یا خلع ید طرح دعوی نمایید
   ۲. با ۱۱۰ نیز تماس بگیرید و صورتجلسه تنظیم نمایند بهتر است
   ۳. خلع ید مشاعی که حقوقی است و مجازات ندارد بنظر راه حل بهتری است
   ۴. بهتر است با اجازه مقام قضایی باشد چرا که امکان شکایت کیفری تحت عنوان تخریب وجود دارد
   ۵. املاک قابل تفکیک نیستند و به نظر تازمانی که فک رهن نشود امکان دستور فروش ان از سوی دادگاه وجود ندارد

 23. با سلام
  بنده اپارتمان قولنامه ای بدون پارکینگ خریداری کردم بعد از گذشت تقریبا ۳ماه سازنده اپارتمان با دیوار کشیدن بین راه پله ها و پارکینگ مانع دسترسی ما ب کنتور گاز و برق شده و بازدید انها را برای ماموران قرائت مشکل کرده ک چندین بار اخطار قطع گاز و برق برای ما امده من و اهالی ساختمان تامین دلیل زدیم ک کارشناس دادگستری این کار را مغایر اصول شهرسازی و اپارتمان نشینی دانسته ودیوار کشی را در قسمت مشاع ساختمان اعمال کرده حالا میخام بدونم باید کیفری شکایت کنیم یا حقوقی ؟تصرف عدوانی شامل شکایت ما میشه یا ن؟
  ممنون

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. ابتدائا اظهارنامه ای به ایشان ارسال کنید و تقاضای رفع مستحدثات نمایید
   ۲. هرچند ممکن است مقام رسیدگی کننده این مورد را شامل تصرف عدوانی ندارد ولی برای قلع و قمع مستحدثات بهتر است شکایت کیفری تصرف عدوانی و قلع قمع را مطرح نماید
   ۳. دادخواست خلع ید هم می توانید مطرح نمایید.

 24. با سلام و خسته نباشید… من یه واحد آپارتمان خریدم با پارکینگ . و توی سند تک برگ مالکیتم هم دقیقا حدود اربعه ی پارکینگ رو با متراژ قید کرده و گذشته از اون صورت وضعیت تفکیک پارکینگهای ساختمان همراه با کروکی دقیق محل پارکینگها رو هم از اداره ی ثبت اسناد و املاک گرفتم بصورت کپی. پس در مالکیت من روی پارکینگم شکی نیست… اما الان یه مدتیه که مالک یکی از واحدها که هیچگونه پارکینگ اختصاصی ندارد چه در سندش و چه در صورت وضعیت پارکینگها در سازمان اسنادواملاک اومده پارکینگ منو تصاحب کرده و از همه مهمتر تازگیا هم اومده اون پارکینگ منو بصورت قولنامه روی واحد خودش فروخته به یکنفر دیگه و این مالک جدید هم واحد تازه خریداری شده رو داده به مستاجر با پارکینگ غصب شده ی من… اینکار جرم هست بنظرم… و علیرغم تذکرات زیادی که تو این دو ماهه دادم ولی توجهی نمیکنن و دائم میگن که برو دادگاه شکایت کن و یا همش میگن که این پارکینگ رو به ماهم فروختن ما چکار کنیم … در واقع مالک قبلی واحدشون سرشون کلاه گذاشته پس اونا باید برن از اونی که سرشون کلاه گذاشته شکایت کنن نه اینکه پارکینگ منو چون یه چندوقت خالی بوده تصاحب کنن و در قولنامه به یکدیگر خرید و فروش کنن و اجاره هم بدن… حالا من سوالم اینه که من چطوری میتونم شکایت کنم ؟ دقیقا از چه کسانی شکایت کنم ؟ از مالک جدید و مالک قبلی که قولنامه ای پارکینگمو معامله کرده و یا مستاجر اونها که هرچی بهش میگم تخلیه کن طبق این سند و مدرک میگه نمیکنم یا از هر سه نفر شکایت کنم؟ چه جوری میتونم شکایتی کنم که به سخترین و شدیدترین وضع طبق قانون باهاشون برخورد بشه تا جیگرشون داغ بشه و دیگه پررو بازی هم در نیارن و هم یه پرونده و سوء سابقه ای هم براشون بوجود بیاد که دیگه ملک غیر قانونی خرید و فروش نکنن؟ در ضمن میتونم هزینه یا اجاره ی پارکینگ رو که این مدت بدون اجازه استفاده کردن رو هم تو شکایت ازشون بگیرم بهمراه کلیه ی هزینه های دادرسی و کارشناسی و وکیل یا هرچیز دیگه؟ و جالبه همش میگن برو شکایت کن میایم جواب میدیم یعنی یه جورایی میخوان هزینه به من تحمیل کنن برای دادگاه پاسگاه رفتن….

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. شما می توانید از طریق تنظیم شکوائیه فروش مال غیر و تصرف عدوانی مطرح نمایید
   ۲. علاوه بر مورد فوق می توانید خلع ید همراه با مطالبه اجرت المثل ایام تصرف بخواهید
   ۳. شما باید خریداران و فروشنده را طرف خود قرار دهید

   1. ضمن سلام و تشکر … یعنی میتونم بصورت کیفری شکایت تصرف عدوانی کنم؟ دوما من میتونم هم بنگاهدار که مال قبلی بوده و هم الان مالک جدید رو مورد شکایت کیفری قرار بدم ؟ و کاری به مستاجر نداشته باشم؟ برای اینکار چقدر زمان میبره که پرونده ی من رسیدگی بشه و به حقم برسم؟

    1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
     ۱. می توانید تصرف عدوانی کیفری شکایت نمایید
     ۲. بهتر است ابتدا تامین دلیل نمایید تا کارشناس نظرخود را مبنی بر تصرف ایشان ارائه دهد سپس طرح شکایت نمایید

     1. با سلام تشکر از مشاورتون… این پرونده رو وکیل بخواد دست بگیره تا به اتمام برسونه چقدر هزینه ی وکیل میشه ؟

 25. با سلام… شکایت تصرف عدوانی و فروش مال غیر و همزمان درخواست اجرت المثل ایام تصرف و درخواست هزینه های دادرسی رو میشه همشون رو تو یک شکواییه تو دادسرا شکایت تنظیم کرد یا باید جدا جدا انجام بشه؟

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   شکایت تصرف و فروش مال غیر راه می توان در یک شکایت تنظیم کرد
   اجرت المثل باید به صورت جداگانه و در قالب دادخواست مطرح گردد

   1. سلام و درود… در تصرف عدوانی من باید الان دقیقا از مستاجری که پارکینگ منو غصب کرده و ۲۴ ساعته ماشینشو پارک میکنه شکایت کنم یا باید از صاحبخونه ی این مستاجر شکایت کنم؟ صاحبخونه اصلا نمیاد جلو ببینیمش …

    1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
     اصولاً باید از متصرف شکایت نمایید اما در خصوص مورد شما بهتر است از هردو شکایت نمایید

 26. با سلام و خسته نباشید… برای شکایت در مورد تصرف عدوانی پارکینگ اختصاصی باید مستاجری که دائم ماشینشو پارک میکنه جای پارک من و هیچ توجهی هم به تذکرات و هشدارهای من نمیده شکایت کنم یا از مالک که با مستاجرش همدست است و میگه اینجا پارکینگ واحد ماست و درست پارک شده شکایت کنم؟ از کدومشون باید شکایت کنم ؟ یا از هردو ؟

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   اصولاً باید از متصرف شکایت نمایید اما در خصوص مورد شما بهتر است از هردو شکایت نمایید

 27. باعرض سلام .بنده مالک منزلی باسندرسمی هستم .همسایه ضلع جنوبی دیواربین منزل بنده وایشان راتخریب کرد.دیوارمتعلق به خودش است امادرهنگام احداث دیوارجدید حدود نیم متریعنی بیست ضربدر دو ونیم متربه ملک بنده تجاوز وتعدی کرده است وایشان درهنگام تخریب وساخت مجدد دیوار به من اطلاع ندادواکنون نیزمنکر تجاوزبه ملک بنده میباشد.بنده چه دعوایی میتوانم طرح کنم؟تصرف عدوانی یاخلع ید؟ادله ی بنده بایدشامل چه چیزهایی باشد؟بایدسندمنگوله داررا تبدیل به تک برگ کنم تامختصات ملک به دقت بررسی شود؟اظهارنامه هم نیازاست؟

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. شما می توانید ابتدا تامین دلیل نمایید
   ۲. سپس خلع ید به همراه قلع و قمع مستحدثات مطرح نمایید
   ۳. برای طرح خلع ید تامین دلیل انجام شده و سند مالکیت را ضمیمه دادخواست بنمایید.

 28. سلام و درودبر شما استاد عزیز . زمین کشاورزی شخم خورده را فردی با تخریب عدوانا در اسفند ۹۶ عدوانا به تصرف در آورده بود که بلافاصله با اظهارنامه از ایشان خواست که رفع تصرف نموده و اگر مدارک قانونی مالکیتی دارد از طریق مراجع قضایی اقدام نماید . تااینکه در خردداد ماه امسال یعنی ۱۵ ماه بعد بدلیل استمرار در تصرف عدوانی مجبور به شکایت شدم . دادگاه بدلیل اطلاع بنده و سپری شدن یکسال طبق ماده ۱۰۶ موقوفی تعقیب داده آیا تجدید نظر خواهی کنم میتوان رای بدوی را نقض کنم ؟ اگر جواب مثبت باشد راهنمایی بفرمایید . بسیار ممنون

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. بنظر بعید باشد چرا که تصرف عدوانی بر اساس ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی جرم قابل گذشت می باشد که با عنایت به ماده ۱۰۶ می بایست ظرف یکسال از تاریخ اطلاع شکایت می نمودید
   ۲. درصورتی که دارای سند مالکیت می باشید خلع ید مطرح نمایید
   ۳. تصرف عدوانی حقوقی مطرح نمایید

 29. سلام و تشکر فراوان .در مطالعه مطالب راهنمایی سایر عزیزان نکته ایی را دیدم که راهنمایی فرموده بودید که خرید وفروش مال غیر وتصرف عدوانی را باهم انجام دهد . بنده اینکار را انجام دادم قاضی که دستورمراجعه به شورای حل اختلاف داده بود در مقابل اعتراضم گفت فقط یکی را میتوانی انجام دهی . ( کپی دستورش را دارم) ناچار شدم خرید وفروش مال غیر را شکایت کنم طولانی شدن شکایت فوق بمدت ۶ ماه باعث شد که در شکایت تصرف عدوانی بدلیل اطلاع وعدم شکایت بموقع شکایتم قرار موقوفی تعقیب صادر شود ۱- آیا در تجدیدنظر میتوانم کپی دستور قاضی را ارائه دهم ؟ آیا این عمل قاضی تخلف انتظامی هست یا نه ؟

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. به هیچ عنوان مشاورین ما این امر را توصیه نمی نمایند ممکن است در جواب سوال عزیزان که همزمان در یک شکوائیه قابل رسیدگی می باشند را در پاسخ گفته ایم بله اما اینکه به نتیجه می رسد یا خیر اگر پرسیده شود قطعاً نظر کارشناسان استیناف گر خیر می باشد لذا در این خصوص تاکنون توصیه ای مبنی بر طرح هردو همزان را نداده ایم.
   ۲. برای تجدیدنظر مدارک خود را تماماً ارائه نمایید
   ۳. بنظر تخلفی صورت نگرفته است
   ۴. به صورت کلی باید گفت شما باید ابتدا فروش مال غیر شکایت نمایید و پس از کسب نتیجه ابطال معامله و سندی که فروشنده مال غیر با متصرف تنظیم نموده اند طرح و سپس در صورت عدم تخلیه در نهایت تصرف عدوانی مطرح نمایید.

   1. لام و ممنون از بزرگواری . فرمودید در نهایت تصرف عدوانی آیا شمال مرور زمان یکسال از اطلاع نمیشود ؟

    1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
     ۱. بنظر بعید باشد چرا که تصرف عدوانی بر اساس ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی جرم قابل گذشت می باشد که با عنایت به ماده ۱۰۶ می بایست ظرف یکسال از تاریخ اطلاع شکایت می نمودید
     ۲. درصورتی که دارای سند مالکیت می باشید خلع ید مطرح نمایید
     ۳. تصرف عدوانی حقوقی مطرح نمایید

 30. با سلام و خسته نباشید از پاسخهای شما
  پدر بنده ملکی حدود سال ۱۳۴۰ خریداری کرده که قسمتی از این زمین درهمان زمان در تصرف همسایه قرار گرفته در صورتی که متراژ مورد نظر در سند مالکیت ما وجود دارد و قابل اثبات میباشد در آن زمان اقداماتی انجام نشد ولی در سال حدود ۱۳۸۵ که همسایه اقدام به نوسازی نمود در شورای حل اختلاف طرح دعوی و تامین دلیل اخذ شد تا زمانی که شورای حل اختلاف اعلام کند که صلاحیت رسیدگی ندارد مالک ساخت بنا را به اتمام رساند و باتوجه به اینکه ملک ساخته شده و ما خواهان زمین بودیم و نه ما به ازای ریالی آن تا کنون اقدامی انجام ندادیم با توجه به اینکه همسایه اقدام به اخذ جواز نوسازی نموده و درحین تخریب احتمال رفع تصرف وجود دارد بنظر شما چگونه دادخواستی باید تنظیم کنیم

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   درصورتی که دارای سند مالکیت هستید باید دادخواست خلع ید و قلع و قمع مستحدثات مطرح نمایید.

 31. سلام و خسته نباشید
  من(زوجه) از ابتدای ازدواج در منزلی که بنام من هست ساکن بودیم.
  پس از اختلاف و راندن من از منزل خودم و قفل درب توسط زوج و عدم همکاری ایشان پس از یکسال من با شکستن قفل وارد منزل خود شدم و قفل ها را تعویض کردم. ایشان با شکایت تصرف عدوانی از دادیار دستور جمع اوری وسایل خودشان را گرفتند و وسایل داخل اپارتمان را بردند. مامور کلانتری به ایشان گفتند تا یکهفته اینده ماشین و وسایل انباری را هم ببرند که ایشان تاگنون اینکار را نکرده اند و همچنان رایگان از پارکینگ استفاده می کنند . برای تخلیه کامل ماشین و وسایل انباری باید چه کنم؟؟ ایشان فقط بدنبال این است برای همه چیز دوندگی ایجاد کند

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   در صورتی که سند مالکیت دارید دادخواست خلع ید به همراه مطالبه اجرت المثل ایام تصرف مطرح نمایید

 32. سلام من یک زمین کشاورزی ابیاری به مساحت ۱۶هکتاروسندش به نام پدربزرگ میباشدالان حدودپنج سال منع کشت ازطرف فامیل میشودومادردادگاه شکایت کردیم وبرای فامیل ماحدودچهارنفرهرکدام شش ماه حبس صادرکردندولی هیچ خسارتی برای ماتعیین نشدببخشیدچه دادخواستی ارائه بدهیم به دادگاه که خسارت پنج سال که منع کشت ازطرف فامیل می شدراپرداخت نمایندباتشکرفراوان

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. ممانعت کنندگان خود از زمین استفاده می نمودند باید دادخواست مطالبه اجرت المثل مطرح نمایید
   ۲. در غیر صورت فوق دادخواست مطالبه خسارت به علت ممانعت از انجام کشت و زرع مطرح نمایید.

 33. سلام. وقت بخیر. برادر بنده در خارج از کشور ساکن است و بنده کارهای اداری ایشان را در ایران انجام می دهم. ایشان آپارتمانی در یک مجتمع مسکونی در شهر فردیس کرج دارد که خالی از سکنه بوده و بنده گهگاهی به آن سر می زنم و که حدود ۲ ماه پیش با تماس همسایه ها متوجه شدم شخصی بدون اجازه و با شکستن قفل درب داخل واحد شده و قصد سکونت دارد. در این ۲ ماه موفق به حل مسالمت آمیز موضوع نشدم و قصد شکایت دارم. بنده فقط یک وکالت کاری در مورد یک موضوع خاص از برادرم دارم. آیا امکان طرح شکایت توسط بمده وجود دارد. لطفا هزینه وکالت طرح این دعوی را هم ذکر کنید. با تشکر

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. اگر در گذشته نسبت به این ملک تصرفاتی داشته اید و قادر به اثبات آن هستید می توانید شخصا شکایت تصرف عدوانی مطرح نتمایید
   ۲. در غیر اینصورت شخصا حتی با وکالت یا نیابت از برادرتان نمی توانید شکایت مطرح نمایید و باید از برادرتان بخواهید که طی وکالتی به شما اختیار اخذ وکیل بدهندتاشما به صورت مع الواسطه بتوانید وکیل دادگستری اختیار نمایید

 34. با عرض سلام و خسته نباشید
  من ملکی فروختم و قرار بود تاریخ ۲۰اردیبهشت تنظیم سند صورت بگیره و بعد از مراجعه من به دفتر خونه ایشون حاضر نشدو من هم عدم حضور گرفتم. (در تاریخ ۱۰اردیبهشت کلید از انلاک گرفتن بصورت امانت که در برگه قید شده جهت نظافت که بدون اطلاع من توی واحد مستقر شدن) بعد از تاریخ ۲۰ام پیگیری کردیم که گفتن وام میخواهیم بگیریم که اصلا در قرارداد قید نشده. حالا نه باقی پول رو میدن و نه ملک رو خالی میکنن و جالب اینکه برای من اظهارنامه دادن که من بابت اخذ وام کم کاری کردم در صورتیکه اصلا تعهدی بابت اینکار نداشتم. لطفا من رو راهنمایی کنید. متشکرم

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   با توجه به اینکه ملک را به تصرف خریدار داده اید امکان حق حبس وجود ندارد و باید طی دادخواستی مطالبه ثمن را درخواست نمایید
   شما موظف به انجام امور انتقال سند می باشید اما وام به شمار مربوط نیست و بعد از اینکه سند به نام خریدار شد خود راسا اقدام کند

 35. با سلام بنده یک ملک پدری داشته ام که بعد از،فوت پدر انرا ساختیم و سه طبقه ساختیم که باید به خاطر وامی که از بانک گرفته بودیم باید سند تفکیکی به بانک ارایه میکردیم وچون بنده سربازی نرفته بودم سند به اسم سه برادر ای دیگرم زده شد و من هم که اطمینانی که به انها داشتم هیچ مدرکی از انها نگرفته ام الان انها بعد از گذشت چند سال سهم من را نمیدهند

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   اگر در این خصوص دلیل و مدرکی ازجمله شاهد و یا اسناد واریز وجه می توانید مطالبه سهم الشرکه یا مطالبه هزینه های انجام شده را بنمایید

 36. با سلام و تشکر از راهنماییها . مالکیت مشاعی برای زمین کشاورزی دارم برای مزاحمت و ممانعت از حق شکایت نمودم . دادگاه رای برائت صادر نموده در رای صادره قید نموده که اختلافات از روابط حقوقی وصبغه مدنی میباشد . اخیرا برای همان زمین متنازع فیه که مزاحمت وممانعت از حق درست کرده بودند . بجای طرح دعوی حقوقی عدوانا همان زمین را تصرف نمودند ودر دادگاه نیز اقرار کردند همان زمینی هست که قبل مزاحمت ایجاد نموده اند . حالا دادگاه با استناد به رای قبلی باعتبار امر مختومه حکم برائت برای مشکی عنهم صادر کرده است .در تجدید نظر خواهی آیا میتوانم موفق شوم که رای صادره را نقض نمایم ؟ چگونه ؟

  1. باسلام
   به نظر منظور دادگاه این بوده که اختلاف شما به علت اختلاف در مترلژ بوده و ابتدا دقیقا مشخص نماید حدود ملک شما کجاست سپس شکوائیه مطرح نمایید
   لذا بهتر است ابتدا تامین دلیل نمایید
   برای نقض رای صادره اظهار نمایید دعوی گذشته به خاطر مزاحمت های مشتکی عنه بوده اما اکنون علاوه مزاحمت ملک را نیز تصرف نموده است

 37. سلام ودرود بر شما انصافا بزرگواری میفرمایید و ممنون از راهنمایی های بیدریغ تان خیلی استفاده کردم

 38. سلام و درود و ممنون از لطفتان .
  اگر از کسی برای تصرف عدوانی شکایت بکنیم . پرونده برای تجدید نظر خواهی رفته باشد و متصرف عدوانی زمین متنازع فیه را به اجاره داده باشد . میتوانم شکایت اجاره دادن مال غیر شکایت نمایم ؟

 39. سلام
  بنده سال ۹۳ خانه ای را مستقیما بنام همسرم خریداری نمودم بعد از ۵ سال با توجه به مشاجره ای که بین ما شد یک روز که از کار برگشتم همسرم رفته بود خانه ی پدریش که بعد از ابلاغیه تصرف منزل برایم فرستادند در صورتی که من منزل را به نام ایشان خریداری و باهم زندگی میکردیم میخوام بدونم الان باید چه کار کنم

  1. باسلام
   باید نحوه دقیق چگونگی خرید و محتویات قرارداد و اسناد واریزی شما بررسی شود
   صرف نظراز مواد فوق بنظر صرفا امکان مطالبه وجه واریزی خود بابت خرید منزل وجود دارد

 40. سلام
  ما یه زمین کشاورزی داریم که ارثی بین ۳ نفر از وراث تقسیم شده و طبق توافق طرفین از زمین دو نفر راهی به عرض ۳.۵ متر برای رفت و آمد در نظر گرفته شده است. دو سالی هستش دایی بنده زمین خود را فروخته و طرف خریدار اومده و این راه رو شن ریزی کرده و طی دوبار این راهی که ۳.۵ متر بود رو به ۴ متر و بیشتر افزایش داده
  ما هم میخواییم حسارکشی کنیم از طرف خواستیم تا این شن ها بردارد و راه رو همون ۳.۵ متر بکنه اما طرف با اینکه خودش هم قبول داره راه ۳.۵ متر هستش اما از برداشتن شن ها امتناع میکنه اندازه شن ها هم زیاد هستش و نیاز به بیل مکانیکی هستش
  من دوتا دوست وکیل داشتم که فرمودن واس این کار شکایت عدوانی بکنم
  الان دوتا سوال داشتم
  یکی اینکه من میتونم این شکایت رو انجام بدم؟(عدوانی)
  سند هم داریم که یک سند دست نوشته هستش و دایی بنده و مادر و خاله بنده هم امضاش کردن و اثر انگشت زدن و توش سهم طرفین و قسمتی که طرف مالک شده و البته همین راه و اندازش نوشته شده.
  دو اینکه تو این فرمی که شما قرار دادین تو محل شماره سند و پلاک ثبتی چی بنویسم؟چون سند ما یک کاغذ دست نوشته هستش و به ثبت نرسیده اما طی همین سند دایی بنده اون سهم خودش رو فروخته.

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.i
   شما باید شکایت تصرف عدوانی مطرح نمایید
   ۲. مقاله ای که در سایت وجود دارد صرا به عنوان نمونه است و لوزوما نیاز به نوشتن پلاک ثبتی نمی باشد و برای شکایت تصرف عدوانی شما باید سبق تصرف خود را اثبات نمایید که یک استشهادیه هم می تواند کافی باشد

 41. با سلام
  بنده یک واحد از یک مجموعه ۱۱۰ واحدی را خریداری نمودم. مجموعه متعلق یه یک تعاونی بوده و مالک هر واحد مشخص است لیکن به دلیل مشکلات پایان کار هنوز سند تفکیکی صادر نشده است. شرکت تعاونی برگه ای به ما داده است که در آن شماره واحد بصورت تایپی مشخص شده است، اما محل انباری و پارکینگ در گوشه کاغذ با خودکار نوشته شده است. در حال حاضر انباری بنده توسط فردی ناشناس تصرف شده است. من با استناد به آن برگه میتوانم انباری خود را پس بگیرم. با توجه به اینکه مشخص نیست چه کسی انباری رو تصرف کرده است، چگونه میتوان درخواست شکایکرد؟ شکایت از شخصی بی نام و مجهول امکان پذیر است؟ چه راه کاری برای بازپسگیری انباری پیشنهاد می فرمایید.
  با احترام

  1. باسلام
   ۱. اگر از زمان خرید خانه، انباری در تصرف غیر بوده باید بر علیه فروشنده دادخواست تحویل مبیع مطرح نمایید
   ۲. اگر بعد از خرید مورد تصرف غیر واقع شده است باید شکوائیه تصرف عدوانی طرح نمایید.

 42. با سلام. ما در روستا زمینی ۴۰۰ متری وجود دارد که طبق پلاک بندی اولیه به پدرم تعلق میگرفته. ازطرفی با اذن کدخدا حدود ۱۵ سال پیش سنگ ریختیم و بطور ضمنی موافق بودند که زمین مال ماست. پنجره ای خانه ما مشرف به زمین و آبریزگاههای حمام و سرویس خانه در این زمین است. اما وقتی که از طرف بنیاد مسکن سند صادر میکرند بدلیل اینکه دیوار نداشت جز ملک ما ثبت نشد و جزو استثناآت مالکین قرار گرفته و می خواهند آنرا بفروشند. آیا ما چگونه می توانیم ادعای خود را ثابت کنیم. با تشکر

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   شما باید در اداره ثبت به صدور سند اعتراض نمایید در غیر اینصورت ابتدا باید دادخواست اثبات مالکیت خواسته و سپس دادخواست ابطال اسناد صادره مطرح نمایید

 43. سلام خسته نباشید
  ما اعضای یک بلوک مسکن مهر هستیم.
  بخاطر پر اقساطی بودن هنوز سند ملک رو نداریم فقط فیش واریزی در حق تعاونی داریم.
  تعاونی قبل از اینکه ما توی خونه هامون مستقر بشیم نصف پارکینگ آپارتمان رو تبدیل به انباری برای مصالح خودش کرده بود.حالا با وجود اینکه واحد ها به ما تحویل شده اما تعاونی نسبت به تخلیه پارکینگ خودداری میکنه و حالا ما برای پارک کردن ماشین ها جا نداریم.
  به نظر شما چه دعوایی باید مطرح کنیم؟
  با توجه به اینکه سبق تصرف نداریم فکر میکنم تصرف عدوانی منتفی باشه.ما میخوایم دعوایی مطرح بشه که هزینه دادرسی نداشته باشه و زمان کمتری ببره.
  ممنون میشم اگه راهنمایی کنید
  با تشکر

  1. باسلام
   ۱. شما باید دادخواست الزام به تحویل مطرح نمایید
   ۲. باتوجه به قانون تملیک اپارتمان ها می توانید الزام سازنده را به تحویل به حالت زمان قرارداد و قلع و قمع مستحدثات بعدی بخواهید
   ۲. در هر صورت طرح هر دعوایی مستلزم پرداخت هزینه و صرف زمان حدود حداقل پنج ماه می باشد

 44. با عرض سلام و خسته نباشید
  من سال ۹۰ یک دستگاه آپارتمان جهت سکونت پدر و مادرم خریداری کردم با سند تک برگ مالکیت به نام خودم الان بعد از فوت پدر و مادرم، برادرم در آن ملک ساکن شده و تخلیه نمی کند. تمام مراحل شکایت را تا مرحله صدور حکم رفع تصرف عدوانی طی کرده ام و حکم هم صادر شده (حدود ده روز است) و می خواستم بپرسم چه مراحلی تا تحویل گرفتن کامل ملک در پیش رو دارم؟ ممنون می شوم این مراحل را با مدت زمان برایم شرح دهید.
  با تشکر

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   اجرای احکام کیفری مراحل دقیق و خاصی ندارد اما در حالت عادی باید درخواست ارجاع پرونده به اجرای احکان نمایید و سپس با حضور در اجرای احکام دستور تخلیه را اخذ نمایید و از طریق کلانتری محل رفع تصرف نمایید
   البته ممکن است حدود یک ماه زمان ببرد

 45. با عرض سلام وخسته نباشید
  من یک آپارتمان خریداری کردم که این آپارتمان تو مدت زمان کوتاهی ۲ مرتبه فروخته شده بود و بنده شخص سوم بودم که ملک را با مستجر خریداری کردم . مستجر بعد از اتمام قرار داد اجاره حاضر به تخلیه نبود که با کلی دوندگی و‌شکایت موفق به تخلیه شدم . بعد از چند روز دیدم انباری ساختمان پلمپ شده ، پیگیری کردم و متوجه شدم صاحب اولی ملک مقداری امانتی دست مستجر داشتن و مستجر هم از ایشون طلب داشتن و حاضر به پس دادن لوازم نبودن . بنده ۹ ماه هست که ملکم را نه میتونم بفروشم نه اجاره بدم ، و هیچ گونه همکاری از طرفین انجام نمیشه ، من میخوام شکایت کنم و درخواست رفع تصرف انباری و ضرر و‌زیان کنم ، به علت اینکه بنده در صدد فروش ملک بودم و به علت اینکه دعوایی که مالک اولی راه انداختن با یک نفر دیگر که قرار دادشون هم تموم شده بود باعث شده بنده ضرر کنم . و هر چقدر باهاشون صحبت کردم در جواب میگن هر کاری دوست داری بکن ، من به چه صورتی میتونم شکایت کنم ؟

 46. با سلام
  بنده در سال ۱۳۵۷ مقدار ۲۰۰۰ متر زمین به یک نفر فروختم که نامبرده زمین مذکور را نیز به نفرات دیگر واگذار نموده و چندین دست بدست گردیده و در سال ۸۵ بدون نسق زراعی مالک سند تک برگ اخذ نموده اند که جهات اربعه سند با زمین واگذاری همخونی نداشته چون مقدار ۱۴۰۰ متر از زمین زیر دو خیابان قرار گرفته و در حال حاضر ۹۴۵ متر مربع هم سند اخذ نموده اند با نظر به اینکه بیش از ۳۰۰ متر مربع مازاد بر فروش اینجانب تملک نموده اند چگونه میتوانم ابطال سند و جلوگیری از شروع کار او نمایم ممنون از لطفتان جهت راهنمایی

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   با توجه به سوال شما امکان پاسخ قطعی وجود ندارد و بهتر است ابنتدا تامیل دلیل نمایید و براساس نظر کارشناس اقدام به طرح دعوی متناسب نمود

 47. با سلام.پدر بنده در سال ۱۳۶۹ قطعه زمین کشاورزی را با قولنامه عادی خرید کرده اند که گویا جزو زمین های موقوفه می باشد. دو سال اول از حق آبه استفاده نمودیم ولی نماینده کشاورزان که پول آب را گرفته انکار می کند. بقیه همسایه ها چون با هم خویش و قوم هستند بر تصرف ما شهادت نمی دهند. در حدود ۳-۴ سال بعد از آن هم به علت آبسالی هم از آب چاه استفاده کردیم و هم از حق آبه رودخانه، بنابراین مازاد آب از حق آبه رودخانه وجود داشت که همسایه بدون اطلاع ما از آن استفاده می کرده و بهای تمام حق آبه ما را پرداخت می کرده(نقل قول از همسایه) البته لازم به ذکر است پول آن را نپرداختیم.این موضوع تا زمان خشکسالی حوالی سال ۱۳۷۹ ادامه داشته و بعد از آن کشتی در زمین خود نداشتیم تا اینکه دوباره آب رودخانه جاری شد و همسایه به قول خودش رفته و از آب استفاده کرده و هزینه آن را به اداره آب پرداخت کرده.در همین بین ما نیز زمین خود را به یکی دیگر از همسایگان اجاره دادیم ولی مستاجرمان از حق آبه ما استفاده نکرده(حدود ۴ سال) و گویا همان فرد سابق از آب استفاده کرده.بعد از او به یک نفر دیگر اجاره دادیم و این مستاجر جدید ۲ سال از حق آبه استفاده کرده و پول یکسال آن را نیز به اداره آب پرداخت کرده بعد دوباره رودخانه خشک شد تا پارسال که آب جاری شد و خودمان درخت کاشتیم و از آب شروع به استفاده کردیم تا اینکه از بین صحبت های همسایه متوجه شدیم ایشان با توجه به نبود ما در محل ما را جزو حق آبه دارن نمیداند و می گوید این حق آبه دیگرمال من است. بعد از چندین بار مزاحمت برای آبیاری ما و قطع آب با تبانی خویش و قوم هایش که آنها از کشاورزان همسایه هستند بنده با عنوان ممانعت از حق و مزاحمت ملکی و توهین و تهدید از این فرد و مسول تقسیم آب(پیشنهاد اداره آب بود) شکایت کردم.از آنجا که در قولنامه ما حق آبه قید شده بود(هرچند میزان دقیق آن قید نشده و گفته نشده از کجا تامین می شود ولی عرفا مشخص است) در بازپرسی روی آن تاکید کردیم و بر سابقه تصرف صحبتی نشد اکنون در قرار نهایی منع تعقیب آنها آمده و گفته شده سابقه تصرف احراز نشده است. آیا راهکاری هست در اعتراض خود چه بخواهیم؟ دوم این سیری که تعریف کردم دال بر سابقه تصرف ما مگر نمی باشد؟

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. این سیر روند را که گفتید نشان از تصرف شماست به شرط وجود دلیل و مدرکی که ابتدای تصرف شمارار احراز نمایید و محاکم به صرف گفته شما اکتفا نمی نمایند.
   ۲. مجددا دفاعیات خود ار برهمن مبنا بیان نمایید
   ۳. درصورت عدم پذیرش باید بر علیه فردی که از ایشان زمین مورد نزاع را خریداری نموده اید دادخواست حقوقی مطررح نمایید

 48. سلام
  پدر من  هشت سال سرایدار یک ملک ویلایی بود. در سال  ۵۸ مالک اصلی که یهودی بود از کشور گریخت .
  اواخر سال ۵۹ از سازمان اوقاف آمدند و گفتند ما چند خانوار جنگزده را در ملک سکنی میدهیم شما به کار سرایداری خودت مشغول باش تا تکلیف ملک معلوم شود…..اوضاع همانطور بود تا اینکه در سال ۶۳ ماموران بنیاد مستضعفان هر روز با سر و صدا و تهدید درخواست تخلیه ملک را میدادند. پدرم خیلی مقاومت کرد و استشهادیه محلی با مهر مسجد محل مبنی بر سابقه سکونت هشت ساله تهیه و به بنیاد تحویل داد اما در نهایت ملک را تخلیه و از بنیاد یک خانه بدون آب و برق در بیابانهای جنوب تهران نقدی خریدیم. حالا ۳۵ سال میگذرد و ملک فوق در دست کمیته امداد است. سوال:
  پدرم بابت هشت سال خدمت در ملک ویلایی هیچ حقوقی نگرفته ( نامه ای بدون مهر مبنی بر نگرفتن حقوق دارد) حالا چه دادخواستی بدهیم؟ تصرف عدوانی یا حق ارتفاق …………چون ملک تصرف شده هنوز وضعیت نامعلومی دارد و تمام درختان میوه را خشک کرده اند !!!ِ

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   در صورتی که به عنوان خدمه و کارگر فعالیت می نمودند می بایست از طریق اداره کار طرح دعوی نمایید
   باتوجه به سوال به نظر امکان طرح دعوی دیگر ازجمله تصرف عدوانی و یا حق ارتفاق و… وجود ندارد

 49. با سلام خسته نباشید بنده در مهر ماه ۹۶ ملک خود را فروختم . خریدار مبلغ ۳۵۰ میلیون از ۷۸۰ میلیون از کل مبلغ را پرداخت کرده و الباقی مبلغ را متاسفانه پرداخت نکرده است . و بدون صورتجلسه تحویل ملک و دریافت کلید ملک را تصرف کرده است . خریدار فاقد عدم حضور می باشد . بیش از یکسال هم ملک را تصرف کرده است. بنده رای محکومیت ایشان برای مطالبه وجه را دارم. سوال بنده این است که باتوجه به شرایط فوق حق خلع ید دارم؟ ممنون از مساعدت شما

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   هرچند صورتجلسه ای مبنی بر تحویل وجود ندارد اما تصرف یک ساله ایشان احراز کننده رضایت شما می باشد لذا امکان خلع ید یا هردعوی دیگری جهت بیرون کردن خریدار نمی باشد مگر بعد از فسخ یا ابطال قرارداد در صورت وجود شرایط ان
   شما باید تنها از طریق اجرای احکام اموال وی را توقیف نمایید

 50. با سلام و خسته نباشید
  زمینی را خریدم که دارای سند تک برگی سال ۹۵ می باشد و بر اساس آن پی دیوار زمین را نیز انجام دادم ولی دیوار نکشیدم در حال حاضر همسایه کناری بدون اطلاع و بر اساس سندی که در سال ۹۸ گرفته اقدام به کشیدن دیوار داخل زمین من نموده است به اداره ثبت مراجعه نمودم و اعلام نمودم اما ایشان پاسخ دادن که از طریق قضایی می بایست اقدام نمایید تکلیف بنده چیست با تشکر

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   سال شما بسیار کلی می باشد و بدون بررسی مدارم مالکیتی شما و نحوه تصرف متصرف امکان پاسخگویی دقیقی نمی باشد
   علیهذا بهتر است ابتدا از طریق دفاترخدمات قضایی تامین دلیل نمایید و سپس باتوجه به پیچیده بودن دعاوی ملکی و براساس نظر کارشناس به یک وکیل متخصص در شهر خود مراجعه نمایید

 51. با سلام
  بنده زمینی به مساخت ۲۲۶/۸۰متر مربع از خانمی خریداری نمودم که دوخواهر این زمین را به ارث برده بودند که می بایست درست از وسط تقسم شود که می شد برای هر خواهر ۲۲۶/۸۰ و من تمام کارهای تفکیک شهرداری را انجام دادم و در پروانه من همان مساحت ۲۲۶/۸۰ قید شده بود و خیلی ریز در پایین جدول عنوان شده بود که در سند ۲۲۶/۸۰ اما فعلا ۲۱۸ متر مربع می باشد …. تا اینکه من زمین را فروختم و فردی که زمین را خریده بود متوجه تغییر متراژ زمین شده و معامله را فسخ نمود و من متحمل خسارت شدم و تاکنون من اصلا متوجه این متراژ نشده بودم و در بازدیدی که من تدارک دیدم در سال ۹۷ شهرداری عرض زمین را ۷.۵۰ قید کرده بود و در بازدیدی که در سال ۹۴ توسط دو خواهر انجام شده بود ۷.۷۰…. و اینکه باز هم در قسمت زیر بنا هم ۳۰ سانتی متر در زمین بنده تصرف داشته که با آن بیست سانت می شود ۵۰ سانت و می گوید بر زمین شما ۷.۱۰ می باشد …. با پیگیری های مجدانه من با مامور بازدید به متر کردن زمین با عرض ۱۵.۴۰ و طول ۲۹.۵ … که مشخص شد که ایشان نیم متر از زمین مرا در تصرف خود دارد و هیچگونه زیز بار نمی رود که نیم متر زمین من را برگرداند با اینکه تو دفتر ثبت نوشته کتبی داده بر تخلیه نیم متر متصرف شده …. می خواستم بدانم باید تصرف عدوانی بدم یا خلع ید…. چه مدت طول می کشد تا من به نتیجه برسم و زمینم را پس بگیرم ممنون از راهنمایی اتان

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   بهتر است ابتدا تامین دلیل نمایید و سپس اظهارنامه ای ارسال نمایید و در صورتی که اقدامی از سوی وی انجام نگردید تصرف عدوانی مطرح نمایید

 52. با سلام ادب: طبق اسناد بارز و موثق که پنهانکاری های عامداً مرحوم محمدرضا هدایت کیا کارگر سابق بنده و همسرش اکرم کوثری کسب گشته صراحتاً آشکار می دارد. در زمان غیبت و اسارت بنده بطورهدفمند غیبت اسارت و خویشاوندی خود با بنده را مغتنم دانسته سرقفلی محل کسب پیشه بنده را بدون هیچگونه حق و اجازه ودینی بر ذمه بنده تصرف عدوانی کرده و با فریب خاص و عام به هرگونه به هرگونه عمل نامشروع از قبیل سندسازی- جعل اممضا- صحنه سازی- دزدی- اغواگری- و… مبادرت و هست و نیست بنده را به یغما برده و مسئولین را اغوا و به احکام ناصالحی دست می یابند! لذا پس از ۱۸ سال چالش به اسناد مکتوم گشته نامبردگان دست یافته که حقانیت بنده را اثبات می دارد. حال رهنمایی بفرمائید چه کنم

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. سوال شما بسیار کلی می باشد که عناوین متعددی را می تواند در بر گیرد ازجمله: کلاهبرداری ، جعل و تبانی برای بردن مال غیر که البته باید دقیق بررسی شود و بهترین عنوان را برای شکایت انتخاب نمود
   ۲. در صورتی که نقل و انتقالی انجام گرفته نه تنها تحت عنوان فروش مال غیر می توان شکایت کرد بلکه معامله انجام شده قابل ابطال است
   ۳. در صورتی که در مایملک شما تصرفاتی انجام شده تصرف عدوانی قابل طرح است و از لحاظ حقوقی می توانید مطالبه اجرت المثل نیز مطرح نمایید.

 53. با چه عنوانی در خصوص تصرف زمین باید به دادگاه شکایت نمایم؟
  با سلام و عرض ادب
  من یک زمین ۹ قصبی خریداری نمودم که در اصل ۱۸ قصب بوده که سهم ارث دو خواهر بود که به دو قسمت مساوی می بایست تقسیم شود و من طبق سند درست ۲۲۶/۸۰۰ است ولی خود زمین حدود نیم متر از بر یا همان عرض زمین توسط خواهر اولی تصرف شده و کمتر می باشد و متراژ آن ۲۰۳ می باشد و اینجانب به مجتمع قضایی مراجعه نمودم و تامین دلیل توسط کارشناس دادگستری انجام گرفت و کارشناس دادگستری عنوان کردند چون تخریب ملکی که ساخته شده در زمین من بیش از قیمت متصرفی است تخریب صورت نمی گیرد و فقط جریمه ای به آن تعلق می گیرد…. حالا سوال من این است بدلیل نیاز شدید مالی آیا من میتوانم زمین را با همین۲۰۳ متراژ بفروشم و همچنان پیگیری مقوله حق خودم در خصوص نیم متر متصرف شده از عرض زمینم باشم و در قولنامه این مورد را قید کنم که به صاحب جدید زمین مربوط نیست .. آیا به مشکل بر نمی خورم و در دادگاه بگویند صاحب زمین شما نیستید و سوال دیگرم اینکه من از وقتی زمین را خریداری کردم من نتوانستم کوچکترین دخل و تصرفی در زمین داشته باشم و از زمین من بعنوان انباری و غیره بدون اجازه از بنده استفاده نمودند …. آیا میشود از آنها اجرت المثل این ایام را گرفت یا خیر و برای این دو سوالم بنا به چه عنوانی باید در دادگاه شکایت کنم …

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. باتوجه به اینکه اتفاق رخ داده در زمان مالکیت شما بوده و هنگام واگذاری ملک با کسر این نقصان واگذار نموده اید به نظر با وجود انتقال می توانید برعلیه متصرف دعوی متناسب را مطرح نمایید
   ۲. البته قابل ذکر است با توجه به عدم وجود قانونی مدون در این خصوص و اعمال سلیقه قضات احتمال اینکه برخی قضات این نظر را نپذیرند وجود دارد

 54. با سلام و عرض ادب
  و اینجانب به مجتمع قضایی مراجعه نمودم و تامین دلیل توسط کارشناس دادگستری انجام گرفت و کارشناس دادگستری عنوان کردند چون تخریب ملکی که ساخته شده در زمین من بیش از قیمت متصرفی است تخریب صورت نمی گیرد و فقط جریمه ای به آن تعلق می گیرد…. حالا سوال من این است بدلیل نیاز شدید مالی آیا من میتوانم زمین را با همین۲۰۳ متراژ بفروشم و همچنان پیگیری مقوله حق خودم در خصوص نیم متر متصرف شده از عرض زمینم باشم و در قولنامه این مورد را قید کنم که به صاحب جدید زمین مربوط نیست .. آیا به مشکل بر نمی خورم و در دادگاه بگویند صاحب زمین شما نیستید و سوال دیگرم اینکه من از وقتی زمین را خریداری کردم من نتوانستم کوچکترین دخل و تصرفی در زمین داشته باشم و از زمین من بعنوان انباری و غیره بدون اجازه از بنده استفاده نمودند …. آیا میشود از آنها اجرت المثل این ایام را گرفت یا خیر و برای این دو سوالم بنا به چه عنوانی باید در دادگاه شکایت کنم …

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. باتوجه به اینکه اتفاق رخ داده در زمان مالکیت شما بوده و هنگام واگذاری ملک با کسر این نقصان واگذار نموده اید به نظر با وجود انتقال می توانید برعلیه متصرف دعوی متناسب را مطرح نمایید
   ۲. البته قابل ذکر است با توجه به عدم وجود قانونی مدون در این خصوص و اعمال سلیقه قضات احتمال اینکه برخی قضات این نظر را نپذیرند وجود دارد

 55. با سلام و درود و عرض خسته نباشید.
  تشکر میکنم بابت سایت فوق العاده پربار و راهنمایی های گرانبارتان
  بزرگوار بنده واحدی در یک مجتمع آپارتمانی دارم که خالی بود و چند روز پیش دوست بنده از من درخواست کرد که مختصر اثاثیه مستاجر واحد طبقه بالایی که مدت اجاره اش تمام شده و تخلیه کرده است را بطور امانت و به مدت ۵ روز در واحد بنده قرار دهد و کلید واحد را به نامبرده تحویل دادیم و صورتجلسه تنظیم شد که بعد از ۵ روز اثاثیه اش را تخلیه و واحد را تحویل بنده نماید.

  متاسفانه بعد از مضی مدت ۵ روزه شوهر خواهر تحویل گیرنده که بطور امانی واحد اپارتمانم و کلید آن را در اختیارش قرار داده بودم ، با تماس تلفنی با دوست بنده و اعلام به وی و یک نفر دیگر اقدام به تعویض مغزی و قفل آپارتمان نموده است.
  مراتب را به اطلاع کلانتری محل رساندیم و در دو نوبت صورتجلسه تنظیم شد و نامبرده همچنان حاضر به تحویل آپارتمان امانی به بنده نیست و ان را تصاحب کرده است.

  سوالی که دارم اینکه بنده باید طرح دعوی خیانت در امانت بکنم یا دعوی رفع تصرف عدوانی؟
  و اینکه ابتدا به ساکن آیا می توانم از تاسیس دستور موقت قضایی استفاده نمایم؟
  آیا قبل از طرح دعوی ، ارسال اظهارنامه وفق ماده ۱۷۰ قانون آئین‌دادرسی الزامی است؟

  با تشکر از زحمات شما بزرگواران

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. اگر متصرف همان کسی است که در صورتجلسه نام ایشان قید شده، باتوجه به اینکه ورود ایشان با اذن شمابوده لذا امکان طرح شکایت تصرف عدوانی وجود ندارد و شما می توانید دادخواست تخلیه مطرح نمایید
   ۲. در صورتی که نام متصرف در صورتجلسه وجود ندارد می توانید تصرف عدوانی مطرح نمایید.

 56. سلام وقت بخیر ببخشید در روستای ما ملکی وجود دارد که سالها به عنوان ملک روستا شناخته میشده ومتعلق به شخص خاصی نبوده و مالک شخصی نداشته حال اعضای یک خانواده که در همسایگی ان ملک ملک سنددار دارند با فنس کشی وکاشت درخت ان ملک را تصاحب کرده و مدعی مالکیت ان شده اند حال چه دعوایی باید مطرح شود و با چه مدارکی و توسط چه کسی یا کسانی

 57. با سلام و عرض ادب و احترام
  بنده زمینی را ۲ سال پیش خریداری کردم که مربوط به دوتا خواهر بوده و می بایست از وسط تقسیط گردد و بکه سهم هرکدام حدود ۹ قصب بوده است و و خواهر اول در زمین سهم خود خانه ای بنا نموده و تقریبا نیم متر از عرض زمین من را نیز متصرف شده است و از زمین که من خریداری نموده ام باز هم در تصرف و بهره برداری کامل اوست و با مراجعات مکرر به این خواهر در خصوص تخلیه زمین و بستن و دیوار کردن قسمت میانی خانه اش و زمین بنده از این کار امتناع می نماید ایا با گذشتن ۲ سال من میتوانم قرارداد را فسخ نمایم و آیا پولی که من پرداخت کردم بر حسب تورم محاسبه می گردد یا طوری دیگر

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. عرصه قابل افراز نیست وقتی دونفر در یک زمین شریک باشند هردو نسبت به ذره ذره آن شریک هستند و جز با توافق یکدیگر قابل تقسیم نیست
   ۲. تقسیم نامه در بین است و با این وجود در خدود شما تصرف نموده اند دادخواست خلع ید و قلع و قمع مطرح نمایید
   ۳. درصورتی که تقسیم نامه در بین نیست خلع ید مشاعی مطرح نمایید که در این صورت هم از خواهر و هم از شما رفع تصرف می شود
   ۴. درصورتی که در قرارداد حق فسخ از این بابت قید شده باشد میتوانید فسخ نمایید در غیراینصورت امکان فسخ نیست

 58. با سلام و عرض ادب و خسته نباشید
  من و دوستم پنج سال پیش به صورت شراکتی یک واحد اپارتمان خریداری کرده ایم و اجاره میدادیم الان حدود یک سال و نیم هست که دوستم بدون اجازه من و پرداخت هیچ گونه وجهی و بدون نوشتن قرار داد در این منزل ساکن شده است و در طول این یک سال و نیم به دلایل و بهانه های مختلف نگذاشته که در این خصوص شکایتی تنظیم کنم . حال خواهشمندم بنده را به نحوی راهنمایی فرمایید که چگونه شکایتی را مطرح کنم که بتوانم :
  ۱: خسارت این ۱.۵گذشته را بگیرم.
  ۲: ایشان یا مجبور شوند با من قرار داد ببندند و یا ملک را برای اجاره به نفر دیگری تخلیه نمایند.

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   شما می توانید دادخواست خلع ید به همراه مطالبه اجرت المثل ایام تصرف مطرح نمایید

 59. با سلام و احترام
  ۲ واحد آپارتمان به مدت ۲ سال اجاره می باشند و صاحب خانه را فروخته اما مستاجرها تخلیه نمی کنند و صاحب خانه وکیل گرفته از طریق حکم کیفری که بتواند مستاجرها را بیرون نماید … میخواستم بدانم چه مدت طول میکشد که مستاجر به طور کامل خانه را تخلیه نمایند پروسه تخلیه چند ماه است

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   درصورتی که قرارداد کتبی با امضای دونفر شاهد باشد کمتر از ۲۰ روز می تواند حکم تخلیه بگیرد در غیر اینصورت حدود ۵ماه

 60. سلام
  من و۵همسایه در یک مجتمع زندگی می کنیم که همگی قولنامه های اول واحدی که خریدیم در سال ۹۰نوشته شدن و در همه یک هشتم قید شده +پارکینگ مشترک ودر پایان ساخت ساختمان ۲واحد دیگه درپارکینگ احداث شده که قولنامه اونها در سال ۹۱ نوشته شده و برای یکی از این دو واحد هم متاسفانه پارکینگ مشترک نوشته شده در صورتی که در فضای باقیمانده در پارکینگ فقط ۶ خودرو جا میشه حالا بعد از۸سال مالکی که تازه این واحد داخل پارکینگ رو خریده با استناد به قولنامه اول میگه منم حق پارک دارم وبه مستاجرش با پارکینگ اجاره داده و تاحالا چندین بار بین همسایه ها دعوا شده من برا شکایت رفتم گفتن باید متن شکواییه حقوقی باشه لطفا راهنمایی بفرمایید

 61. سلام و خسته نباشید
  اینجانب قطعه زمین تجاری را چندین سال قبل خریداری نمودم ولی امکان ساخت آن بدلایل مالی مقدور نبود , بتازگی متوجه شدم همسایه پشتی اینجانب که قسط ساخت دارد حدود ۴۲ سانتی متر به ملک بنده تجاوز نموده است چگونه باید از ایشان شکایت کنم ,خودم کارمند در شهرستان دیگر می باشم.

 62. باعرض ادب واحترام
  اینجانب آپارتمانی خریده ام که درسند پارکینگ ندارد اما فروشنده درموقع فروش محلی درمشاعات را نشان داده وگفتند جای پارک شما اینجاست ومن بیش از۱۵سال است اینجا پارک می کردم، بعداز تحویل ملک متوجه یکی از مالکین دیگر آن محل را تصرف کرده ومدعی است بعداز فروش ملک به شما این حق پارک به من به عنوان مالک قدیمی می رسد وفرزندش درآنجا پارک می کند، مالک مذکور درسایر مشاعات دیگر نیز مانندگذاشتن جاکفشی پشت واحد، اثاثیه پشت
  درب پشت بام واستفاده شخص واختصاصی ازمشاعات به عنوان بالکن شخصی وایجاد فضای اختصاصی، تصرفات داشته اند.
  همچنین سایر مالکین نیز با وجود نداشتن پارکینگ درسند ووجود فضا در مشاعات پارک
  می کنند، می خواهم دادخواست تصرف عدوانی داده وتقاضا کنم کلیه مشاعات متصرف شده ازسوی سایر مالکین، آزاد شود، اگرچه عرفا سالهاست که مشاعات درتصرف مالکین قرارگرفته
  مگراینکه، ازتصرف صورت گرفته درحق پارک مالک قبلی دست برداشته واین حق عرفی را برای مالک جدید ملحوظ بدارند.
  خواهشمندم راهنمایی بفرمایید
  باتشکر

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   با تنظیم یک استشهادیه مبنی بر سابقه تصرف گذشته شما، تصرف عدوانی مطرح نمایید
   در صورت عدم پذیرش این شکایت خلع ید مطرح نمایید

 63. سلام ی سوال داشتم از خدمتتون
  من مغازه ای دارم که مالک شرع کرده به ساختن، در قرارداد ما نوشته شده ٢٠٠ ملیون هنگام اماده سازی جهت بهره برداری باید به ایشون بدم، از اونجا که ایشون مغازه فقط در حد اجر به من تحویل داده من باید خودم شروع به درست کردن داخل انجام دهم، این اقا نه اب و نه امکانات جهت تکمیل داخل مغازه در اختیارم قرار نمیدهد، بنده هم گفتم طبق قرار داد هر وقتی مغازه اماده بهره برداریشد به شما پول میدهم، این اقا مغازه رو امضا کرده و به من تحویل داده، و ملک در اختیار من بود، از وقتی این مشکل پیش اومده مانع ورود من به مغازه خودم شده، میخواستم ببینم اگر از طریق تصرف عدوانی اقدام کنم چه مدت طول میکشه، یا بهتر اینه هر چی میگه انجام بدم

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   اگر مغازه را به تحویل شما داده است و سپس مانع ورود می شود بهتر است ممانعت از حق شکایت نمایید

 64. سلام وقت بخیر
  بنده بعد از دو‌سال از خرید آپارتمان و گرفتن صورتمجلس تفکیکی متوجه شدم خواسته یا ناخواسته و‌ظاهرا بر اساس توافق قبلی مالکین قدیم ، پارکینگ‌ اختصاصی و‌سندی بنده در تصرف واحد دیگری هست و مستاجر واحد مذکوربه بهانه اینکه صاحبخانه در دسترس نیست و‌ با ایشان قرارداد دارد نه حاضر به تحویل پارکینگ هست و‌نه حاضر دادن شماره صاحبخانه که خارج از کشور هست و حتی دیگر واحدها از دادن شماره مالک اصلی امتناع میکنند
  بنده فعلا به ناچار در پارکینگ نامناسب واحد ایشان پارک میکنم ، راه بدون دردسر تملک پارکینگ قانونی خودم چیست ؟؟ ممنون از راهنمایی شما

 65. سلام وعرض ادب
  بنده در سال ۱۳۸۸یک انبار اجاره از اقای م.س نمودم -ساختمان فوق انبار ادراری و مسکونی که خوده ایشان با خانواده ساکن نیز بودن و همچنان همسر ایشان هستند ..در اواخر سال ۱۳۹۱ با اقای م.س به مشکل برخوردیم و بنده درسال ۹۲ از ایشان شکایت کردم و در جریان پرونده اقای م.س فوت نمودن …قبل از فوت مرحومه بابت تحویل اجناس من مبلغ ۴/۵ ملیون درخواست کرده بود .و لوازم بنده را بگفته خود مرحوم انتقال داده بودن به کرج … که بنده وادار به شکایت شدم …و این شکایت مختومه شد و من بدلیل نابلدی و مشورت گرفتن های اشتباه حتی از چند تن وکیل تاکنون ۳مرتبه شکایت ۲مرتبه گفتن شکواییه اشتباه هست اخرین شکایت مربوط به ۲۷/۱۲/۱۳۹۸ میباشد .که بعد از این مدت باز دادگستری و دادگاه کیفری مجتمع قضایی ولیعصر طرح شکایت بنده را نادرست اعلام نمود و رای صادر کردن که بنده بدلیل مشخص نشدن شکایت که ایا تصرف عدوانی است یا تخریب اموال ختم جلسه را اعلام نمود شاکی میتواند مجددا طرح شکایت کنند….عرض اخر من از شما ۱راهنمایی بفرمایید –

 66. سلام
  پدر خانواده به صورت محضری سهمی از ساختمان سه طبقه و سه واحد، وراثی را بنام همسر کرده و تا قبل فوت پدر خانواده،خود طبقه دوم و یک پسر طبقه سوم و طبقه اول خالی از سکوت در اختیار بوده وقتی پدر سال ۹۱ فوت میکند مادر راضی به فروش ساختمان نمیشود و سپس در سال ۹۳ تن به رضایت میدهد و ان پسری که طبقه سوم زندکی میکرده تخلیه تا ملک فروش رود.
  ولی مادر خانواده سریعا قفل درب منزل رو عوض کرده و زنگ تصویری برای ساختمان تدارک دیده و وراث رو به داخل ساختمان راه نداده و حدود ۵ ماه به تنهایی ساختمان را در تصرف خود داشته.
  و بعد ۵ ماه طبقه اول و سوم رو اجاره داده.
  وراث ۲ اطهارنامه به مادر فرستاده ولی هیچ توجهی نکرده.
  مادر خانواده بعد از تخلیه پسر ۵ ماه ملک تحت تصرف ایشان بوده و بعد ۵ ماه بدون رضایت وراث دو واحد رو اجاره داده و همچنان در تصرف است.
  اگر قاضی دوره اجاره ملک را تصرف عدوانی نخواند حداقل با دوره قبل اجاره که حدود ۵ ماه تحت تصرف بوده رو باید حکم تصرف عدوانی دهد.
  سپاس دارم 💐

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. به نظر در هیچ عنوان تصرف عدوانی مطرح نشده است
   ۲. شما می توانید دادخواست خلع ید مشاعی و مطالبه اجرت المثل ایان تصرف نسبت به سهم خود را مطرح نمایید

 67. یک زمین کشاورزی هست که برای بدر بزرگم و‌یه بنده خدای دیگه بود اینا دعواشون شد سر. سهم‌ووووبگذریم نهایتش اینکه پدر من با سه نفر دیگه اومدن این زمین خریدن بعد ولی سند رو به اسم پدربزرگم زدن متاسفانه بعد ۱۶ سال اول بدربزرگ و بعد یک یا دو سال پدرم فوت شدن حالا عموی ما ادعا میکنه من هم تو این سهم‌ شریکم و الان بعد سه سال که هیچ چیزی از سهم کشاورزی تو این چند سال به ما نداده نه از سهم پدرم خودش نصف زمین و نه از سهم میراث پدربزرگ هزاران شاهد هم هست چیکار کنم ایا امیدی هست که سهم‌ پدرم که خریده رو بگیرم

 68. سلام، بیشتر از ۱۰ سال است ملکی در روستایی دارم. در مجاورت ملک زمینی پوشیده از درخت یا در واقع باغ کوچکی است که اخیرا مالک آن اقدام به ساخت طویله برای نگهداری دام در فاصله کمتر از سه متری ملک بنده کرده. ساخت طویله در مراحل پایانی قرار دارد. آیا امکان جلوگیری از این کار را دارم؟ با توجه به این که وجود طویله باعث ایجاد بو، و ورود حشرات موذی و در نهایت افت قیمت ملک من خواهد شد، چطور میتوانم به طور قانونی از این کار جلوگیری کنم؟ همسایگان دیگر نیز معترض هستند.

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   شما باید شکوائیه مزاحمت مطرح نمایید ولی به نظر امکان جلوگیری از احداث بنا وجود ندارد

 69. سلام،پدرم بعد از فروش ملک فوت شد نماینده دادگاه به جای برادرم امضا کرد حالا هم تخلیه نی کنه قبل از شکایت خریدار ایا ما می تونیم از برادرم شکایت کنیم،

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   با توجه به اینکه ملک فروخته شده است شما دیگر سمتی ندارید و نمی توانید خلع ید بخواهید

 70. سلام وقت بخیر
  دیوار خانه که متعلق به مرحومه مادرم بوده و بنده در آن اقامت دارم توسط فردی تخریب شده این دیوار مشترک بوده ولی بدون اجازه تخریب نموده است آیا شخصا میتوانم شکایت کنم یا سایر وراث هم باید شکایت کنند راه حل چیست ممنون از شما

 71. با سلام.
  واحدی را اجاره کردم که که پارکینگ در اجااره نامه به من واگذار شده، ولی للان طبقه بالا پارکینگ را تصرف کرده ،سریعترین راه برای رفع تصرف به چه صورت میباشد

 72. سلام در اجرای دادنامه ای که شرکت محکوم به تحویل آپارتمان شده توسط مامور اجرا دو سال پیش طی صورتجلسه آپارتمان را بصورت درب باز تحویل گرفته ام متعاقب آن شرکت سازنده درب واحد را قفل کرده وکلید را نمیدهد و به نگهبان مجتمع دستور داده از ورود افرادی که کلید ندارند جلوگیری کندبر اساس کدام ماده قضایی میتوانم طرح دعوی کرده و اجرت امثل بخواهم متشکرم

 73. باسلام
  آپارتمانی را به صورت قولنامه خریداری کرده ام که بعد از وصول چک اول توسط فروشنده وی با طرح این مطلب که ملک فروخته شده از غبن فاحش فراتر است از دادن کلید درب ورودی ساختمان جلوگیری می کند.در بند های قولنامه کافه خیارات غبن ولو فاحش از طرفین اسقاط گردیده و همچنین در بندی ذکر شده که ملک بعد از فروش مجددا به صورت امانی در اختیار فروشنده قرار گرفته تا ساختمان را کامل نماید.قابل ذکر است که قبلا کلید ورودی ساختمان و ورودی واحد مسکونی تحویل داده شده بود که فروشنده مبادرت به تعویض قفل درب ورودی کرده و اینجانب برای ساخت کابینت که جز مواردی بود که باید خریدار تهیه و نصب آنرا به عهده میگرفت به ساختمان تردد داشتم که شاهد برای این ادعای خود دارم.همچنین قولنامه در دفتر فروشنده تنظیم گشته که فقط امضاهای خریدار و فروشنده پای آن می باشد و در بند آخر آن ذکر شده در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر یا نحوه اجرای مفاد این قرارداد در صورت عدم توافق طرفین ملاک رای حکم داوران مرضی الطرفین مورد توافق طرفین می باشد.لطفا راهنمایی نمایید که بنده باید از طریق طرح دادخواست تصرف عدوای اقدام کنم ؟یا مزاحمت یا خیانت در امانت؟و کدام راه سریعتر به حل مشکل کمک می کند؟ضمنا ایشان از جواب اظهار نامه برای داوری سر باز زده اند.باتشکر

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   اگر صورتجلسه تحویل وجود دارد یا متن قرارداد به گونه ای است که افاده تحویل به شما می نماید در این صورت اگر اجازه ورود نمی دهند باید شکوائیه مزاحمت ولی اگر در واحد شما تصرف نموده اند تصرف عدوانی مطرح نمایید

 74. برادرم ملک پدری رادرسال۸۵/۵/۲بامدارکصوری وجعلی سندرسمی گرفته حالابرای پس گرفتن ملک وابطال سند چه بایدکرد؟باتشکر

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   باید ابتدا شکایت جعل مطرح و پس از گرفتن حکم جعل بر اساس ان دادخواست ابطال سند رسمی مطرح نمایید

 75. سلام خسته نباشید:
  ایا شکایت جعل سند راکه دادخواست کیفری میتوان بعدازشکایت ابطال سندکاحقوقی ردشده تنظیم کرد

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   سوال شما نامفهوم است اما اگر دادخواست ابطال سند مطرح شود و رد بشو می توان شکایت جعل مطرح نمود

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   سوال شما بسیار کلی است و در خصوص پس گرفتن ملک شما بدون مراجعه حضوری و بررسی و اوراق و مدارک امکان پاسخ گویی نیست

 76. سلام و تشکر فراوان
  سازنده ای با مدرک دکترای مدیریت و بقول خودش در دادگاه باسابقه ساخت ۲۰ ساختمان به همراه املاکی کارشناس حقوق جهت اقناع من بی تجربه برای دادن کل ثمن معامله وجه خسارت روزانه ۵۰ میلیون تومان برای عدم انتقال سند تعیین کردند که بعد از دوماه سند حاضر نشد و فهمیدم مشکلات اساسی با شهرداری دارد لذا دادخواست الزام به گرفتن پایانکار و انتقال سند و خسارت دادم ، قاضی الزام به تنظیم سند داد ولی خسارت را غیرواقعی تشخیص و حتی به لایحه آخر من که به تعدیل آن راضی شدم توجه نکرد و من را از بابت این موضوع بی حق اعلام کرد و به بهانه سهو قلم و اصلاح رای در مورد تحویل بیع من را (قاضی) فریب داد که بعد از اصلاح رای مجدد وقت تجدیدنظرخواهی من احیا میشود ولی درخواست تجدیدنظرمن را بعلت ردشدن بیست روز رد کرد درحالیکه منشی دفتر درحفاظت دادسرا شهادت داد.
  ۱) من با استنادبه نظریه مستشاران شعبه۵۹تجدیدنظرتهران درخصوص پرونده۹۰۰۸۳۶شعبه۱۹۱ دادگاه عمومی تهران٬ (صدور رای تصحیحی دادگاه بدوی فی الواقع زمان تجدیدنظرخواهی رابرای تجدیدنظرخواه مجدد احیا می نماید) وعندالزوم شهادت منشی شعبه به قرار ردتجدیدنظراعتراض کردم وحفاظت گفت حضورا هم پیش ریس دادگستری استان برو توضیح بده ، امیدی داشته باشم!!؟
  ۲) قاضی گفته باید سند بزند و خسارت را غیرواقعی وبی حق دانست ، اکنون با این تورم ساعتی و عدم داشتن سند برای اخذ وام وتکمیل نواقص منزلم وبی خیالی سازنده در پیگیری سریع رفع موانع گرفتن سند چه خاکی برسر خود و خانواده ام بریزم!!؟

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. اگر در قرارداد این مبلغ ید شده باشد دادگاه باید می پذیرفت و چیزی به عنوان غیرواقعی ندارم و در بدترین حالت درخواست ارجاع به کارشناس باید می نمودید
   ۲. شما می بایست ظرف مهلت مقرر اعتراض می نمودیدی و اینکه قاضی این حر را زده و منشی هم شاهد است کفایت نمی کند
   ۳. اکنون دومرتبه دادخواست مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناس مطرح نمایید

 77. با سلام وخسته،نباشید
  همسایه ما بدون اجازه ما و بقیه همسایه ها دری تعبیه کرده و در سر پس کوچه مجاور به خانه ما گذاشته در روزهای اول زیاد اذیت نمی کرد اما الان ادعای مالکیت پس کوچه را میکند و باعث رنجش ما و بقیه همسایه ها شده خواستم بپرسم چکار باید بکنیم که در را از آنجا برداریم و اگر متنی لازم هست،لطف کنید متن را برای ما بنویسید که به شهرداری ارجاع دهیم ممنون
  تنظیم لایحه مستلزم پرداخت هزینه است

  1. سلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   قانون مدنی در ماده ۱۳۳ بیان می دارد: کسی نمی تواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز کند اگر چه دیوار، ملک مختصی او باشد لیکن می تواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه هم می تواند جلوی روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رؤیت شود
   لذا بر این اساس دادخواست قلع و قمع مستحدثات مطرح نمایید

 78. رای کمیسیون ماده ۱۰۰ میتواند مانع اجرای حکم قلع و قمع و خلع ید مقام قضایی بشود!؟

  سوال اینست که شهرداری با ثبت در دبیرخانه در جریان تحت رسیدگی قضایی بودن پرونده تصرف عدوانی ساختمان بوده و برابر دستور موقت قضایی خود شهرداری توقف عملیات را هم به سازنده ابلاغ کرده و حکم نهایی قضایی هم مجدد در دبیرخانه شهرداری ثبت شده ولی در بازه زمانی که باید احکام برای تجدیدنظر و قطعی شدن به استان ارسال میشده شهرداری با سازنده تبانی و با اخذ جریمه در کمیسیون ماده ۱۰۰ پایانکار سازنده را صادر کرده و به شکایت مفتوح با حکم قضایی ما دونفر از مالکین ساختمان ثبت شده در پرونده ساختمان در شهرداری توجه نکردند!!!
  حال این ما دو مالک با دو حکم قطعی شده یکی کیفری و یکی حقوقی قلع و قمع و خلع ید میتوانیم مستقیم به اجرای احکام دادگاه مراجعه و درخواست قلع قمع و خلع ید را بنماییم؟
  یا رای ماده ۱۰۰ که سازنده بعد از طرح شکایت مادومالک و بعد از ابلاغ حکم موقت مقام قضایی به سازنده و شهردار صادر شده بالاتر است ! و باید یکسال در دیوان عدالت اداری دوندگی کنیم!؟

  1. سلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   شما درخواست اجرائیه نمایید اما بهتر است همزمان در دیوان هم طرح دعوی نمایید
   با صدور اجرایه موظف به تخریب هستند و نمی توانند ادعایی نمایید
   و اگر اعتراضی دارند باید تحت دادخواست دیگری از اجرای رای جلوگیری نمایند

 79. سلام و عرض ادب، من دو سال پیش یه قطعه زمین به متراژ ۱۰۰۰ متر خریداری کردم همسایه با احداث غیر قانونی دیوار دور باغ خودش مقدار ۱۰۰متر مربع از زمین بنده رو تصرف و به زمین خودش اضافه کرده، چندین بار با خواهش و تمنا و نشان دادن اسناد و مدارک ازش خواستم دیوار رو اصلاح کنه تا اخرین بار که در حضور شورای روستا و ریش سفیدان روستا اقدام به فحاشی و ضرب و جرج بنده توسط پسر و دامادشان نمودند. اسناد و مدارک قولنامه های قبلی دقیقا نشان از تخلف ایشان و تصرف زمین بنده رو میده خواهشا بنده رو راهنمایی کنید. باتشکر

  1. سلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   اگر در گذششته نسبت به این زمین تصرف داشته اید ابتدا یک استشهادیه تنظیم نمایید و سپس بر اساس همین شکوائیه شرح ماوقع را بنویسید و از طریق دفاترخدمات قضایی طرح ششکایت نمایید

  2. سلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   چنانچه در زمین کشاورزی مورد تصرف عدوانی، تصرفات انجام شده کشت و زرعی باشد که متصرف عدوانی انجام داده است، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فوری محصول را برداشت و اجرت المثل را تأدیه نماید. اما اگر موقع برداشت محصول نرسیده باشد، چه این بذر روییده یا نروییده باشد محکوم له(خواهان) پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف نماید یا ملک را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت المثل آن را دریافت کند. همچنین محکوم له می تواند متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وی انجام گرفته مکلف نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *