دادخواست تخلیه عین مستاجره به لحاظ انقضاء مدت – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: اجاره, عقد اجاره, موجر, مستاجر, صاحب خانه, وکیل ملکی, وکیل اجاره, اجاره املاک, تخلیه, تخلیه ملک, خلع ید,  اجاره, اجاره املاک, وکیل قرارداد, موجر مستاجر, اجاره بها,   ماده ۴۹۴ قانون مدنی چنین اشعار می دارد که: “عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف می شود …” علیهذا…

اجاره و دعاوی راجع به آن (۴) – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: اجاره, عقد اجاره, موجر, مستاجر, صاحب خانه, وکیل ملکی, وکیل اجاره, اجاره املاک, تخلیه, تخلیه ملک, خلع ید,  اجاره, اجاره املاک, وکیل قرارداد, موجر مستاجر, اجاره بها,   قبل از شروع بحث توصیه می گردد جهت درک بهتر ابتدا مقالات اجاره و دعاوی راجع به آن (۱)  و اجاره و دعاوی راجع…

دادخواست الزام به تعمیرات اساسی ملک مورد اجاره – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: اجاره, عقد اجاره, موجر, مستاجر, صاحب خانه, وکیل ملکی, وکیل اجاره, اجاره املاک, تخلیه, تخلیه ملک, خلع ید,  اجاره, اجاره املاک, وکیل قرارداد, موجر مستاجر, اجاره بها,    باید دانست که تعمیرات اساسی به عهده موجر و تعمیرات غیراساسی و جزیی به عهده مستأجر است تشخیص اینکه تعمیر…

دادخواست الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: اجاره, عقد اجاره, موجر, مستاجر, صاحب خانه, وکیل ملکی, وکیل اجاره, اجاره املاک, تخلیه, تخلیه ملک, خلع ید,  اجاره, اجاره املاک, وکیل قرارداد, موجر مستاجر, اجاره بها,   نظر به امتیازاتی که سند رسمی اجاره دارد (مثل: ارائه جهت اخذ پروانه کسب و ارائه به دارایی جهت برآورد…

اجاره و دعاوی راجع به آن (۳) – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: اجاره, عقد اجاره, موجر, مستاجر, صاحب خانه, وکیل ملکی, وکیل اجاره, اجاره املاک, تخلیه, تخلیه ملک, خلع ید,  اجاره, اجاره املاک, وکیل قرارداد, موجر مستاجر, اجاره بها,   قبل از شروع بحث توصیه می گردد جهت درک بهتر ابتدا مقالات اجاره و دعاوی راجع به آن (۱) و اجاره و دعاوی راجع…

اجاره و دعاوی راجع به آن (۲) – قاسم نجفی بابادی

  کلمات کلیدی: اجاره, عقد اجاره, موجر, مستاجر, صاحب خانه, وکیل ملکی, وکیل اجاره, اجاره املاک, تخلیه, تخلیه ملک, خلع ید,  اجاره, اجاره املاک, وکیل قرارداد, موجر مستاجر, اجاره بها,   قبل از شروع بحث توصیه می گردد جهت درک بهتر  ابتدا مقاله اجاره و دعاوی راجع به آن (۱) مطالعه گردد.…

اجاره و دعاوی راجع به آن (۱) – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: اجاره, عقد اجاره, موجر, مستاجر, صاحب خانه, وکیل ملکی, وکیل اجاره, اجاره املاک, تخلیه, تخلیه ملک, خلع ید   تعریف برخی اصطلاحات اجاره: تعریف عقد اجاره: اجاره در لغت به معنی کرایه دادن، در اختیار گذاشتن و اصطلاحن عقدی است برای واگذاری منافع در مقابل عوض معین. ماده…

نکات مهم و کاربردی برای اجاره اماکن مسکونی – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: اجاره, عقد اجاره, موجر, مستاجر, صاحب خانه, وکیل ملکی, وکیل اجاره, اجاره املاک, تخلیه, تخلیه ملک, خلع ید مقدمه عقد اجاره مخصوصن اجاره املاک، یکی از پرکاربردترین عقود در جامعه ما می باشد و حتا طی سالیان گذشته توسط قوانین مختلف مورد توجه قانونگذار قرار گرفته که این…

ثبت شرکت – قاسم نجفی بابادی

مقدمه ازجمله مسائل مهم در هر کسب و کار، قانونی بودن و فعالیت در در یک قالب منسجم و منطبق بر قانون می باشد که جهت این کار نیاز به دانستن حقوق شرکت ها و مبانی ثبت شرکتها می باشد که که متاسفانه در علم حقوق مغفول ماند و زیاد…

سال ۱۳۹۹ مبارک – قاسم نجفی بابادی

ز کوی یار میآید نسیم باد نوروزی           از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی     به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی حافظ     کلینیک حقوقی وکلای استیناف گر سال جدید را به کلیه…